my len a jeho poruchy bakal sk a magistersk studium eskov e psychiatrick klinika lf mu a fn brno n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Myšlení a jeho poruchy (bakalářské a magisterské studium) Č eskov á E. , Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Myšlení a jeho poruchy (bakalářské a magisterské studium) Č eskov á E. , Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Myšlení a jeho poruchy (bakalářské a magisterské studium) Č eskov á E. , Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Myšlení a jeho poruchy (bakalářské a magisterské studium) Č eskov á E. , Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno. Definice Charakteristiky myšlení Myšlenkový proces Druhy myšlení Poruchy myšlení: kvantitativní: dynamické , strukturální kvalitativní: obsahové, bludy. Definice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Myšlení a jeho poruchy (bakalářské a magisterské studium) Č eskov á E. , Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
my len a jeho poruchy bakal sk a magistersk studium eskov e psychiatrick klinika lf mu a fn brno
Myšlení a jeho poruchy(bakalářské a magisterské studium)Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Definice

Charakteristiky myšlení

Myšlenkový proces

Druhy myšlení

Poruchy myšlení:

 • kvantitativní: dynamické , strukturální
 • kvalitativní: obsahové, bludy
definice
Definice

Myšlení je nejvyšší forma poznávací

činnosti. Jedná se o proces zprostředkovaného

a zevšeobecněného poznání skutečnosti, tj.

skutečnost poznáváme prostřednictvím vztahů

a závislostí mezi konkrétními vnímatelnými

jevy a na základě poznání závislostí a vztahů

docházíme k poznání všeobecného charakteru.

Patří mezi nejsložitější psychické funkce.

z kladn pojmy
Základní pojmy

Myšlení právě tak jako ostatní psychické

funkce se uskutečňuje pomocí základních

jednotek, tj. představ a pojmů.

Představa je názorná, pojem je výraz

abstrakce, zachycuje podstatné znaky

předmětů a jevů a vystupuje v našem

vědomí ve formě významů slova.

charakteristiky my len
Charakteristiky myšlení
 • determinující tendence
 • dynamický element
 • vlastní stanovisko
 • pocit evidence
my lenkov proces
Myšlenkový proces

Myšlenkový proces podléhá určitým

zákonitostem:

 • asociace, asociační zákony, logické úkony

Asociace označují skutečnost, že představy se v

naší mysli vytváří v řetězcích. Vynoření jedné

představy vyvolá další představu.

Sdružování představ je určováno určitými

pravidly, tzv. asociačními zákony

(zákon současnosti, následnosti, podobnosti,

kontrastu, celistvosti, stejného účinku).

my lenkov proces1
Myšlenkový proces

Logické úkony:

 • porovnání a rozlišování
 • analýza a syntéza
 • indukce a dedukce
 • abstrakce a konkretizace
 • vytváření soudů
druhy my len
Druhy myšlení

Dělení myšlení:

1. dělení z vývojového aspektu

2. dělení dle podnětů k myšlení

3. dělení dle převažujících skladebných prvků

4. dělení dle determinující tendence

druhy my len d len z v vojov ho aspektu
Druhy myšlení - dělení z vývojového aspektu

a) primitivní myšlení - vyznačuje se řazením

faktů, bez hledání souvislostí

Výskyt: u primitivních národů, dětí, nevyspělých

jedinců

b) symbolické myšlení - některé jevy se hodnotí jako

symbolický výraz jiných skutečností (pověry)

c) magické myšlení - při objasňování jevů se

uplatňují kultovní a nábořenské představy

Těmto formám se také říká archaické, nevědecké

nebo prelogické myšlení.

druhy my len d len z v vojov ho aspektu1
Druhy myšlení - dělení z vývojového aspektu

d) logické myšlení (vědecké, tvůrčí myšlení),

k soudům a závěrům dochází pomocí logických operací

druhy my len1
Druhy myšlení

2. dělení dle podnětů k myšlení

a)spontánní, mimovolní

b)reaktivní myšlení (navozené vnějším podnětem)

3. dělení dle převažujících skladebných prvků:

a)myšlení konkrétní, uskutečňující se pomocí představ

b) myšlení abstraktní, na základě pojmů

4. dělení dle determinující tendence:

a) intuitivní myšlení

b) tvořivé (produktivní) myšlení

poruchy my len kvantitativn poruchy
Poruchy myšlení:kvantitativní poruchy

Při kvantitativních poruchách myšlení může být

postižena dynamika, nebo spíše struktura myšlení.

Poruchy dynamiky myšlení:

 • útlum myšlení
 • zrychlené myšlení

Výskyt : afektivní poruchy

poruchy my len kvantitativn poruchy1
Poruchy myšlení:kvantitativní poruchy

Strukturální poruchy myšlení:

 • ulpívavé myšlení neboli perseverace
 • nevýpravné myšlení
 • zabíhavé myšlení

Výskyt: organické poruchy CNS

 • paralogické neboli dyslogické myšlení
 • inkoherentní myšlení

Výskyt: schizofrenní onemocnění

poruchy my len kvalitativn poruchy
Poruchy myšlení:kvalitativní poruchy

Obsahové poruchy myšlení:

 • ovládavé myšlení
 • obsedantní (nutkavé, anankastické, vtíravé) myšlení

Výskyt: obsedantně-kompulzivní poruchy

 • autistické (autisticko-deréistické) myšlení
 • rezonérství (plané mudrování)
 • patologické magické a symbolické myšlení
 • vztahovačné myšlení
 • chudost obsahu myšlení

Výskyt:schizofrenní poruchy

bludy
Bludy

Blud - mylný závěr myšlení, vzniklý správnými

logickými pochody na základě mylné premisy

způsobené duševní chorobou

Charakteristiky:

 • chorobný vznik
 • obsahová zvrácenost
 • nevývratnost
 • vliv na jednání
 • blud je individuální a soukromý útvar
bludy d len dle obsahu
Bludy - dělení dle obsahu

1. Bludy expanzivní - charakterizovány přeceňováním

vlastní osoby, schopností, možností a významu:

 • bludy extrapotenční -chorobné přesvědčení o nadání schopnostmi a vlastnostmi mimo lidské možnosti
 • bludy megalomanické - chorobné přesvědčení o zvláštním významu osobnosti:

a) blud originární

b) blud inventorní

c) blud reformátorský

d) blud religiosní

e) blud erotomanický

bludy d len dle obsahu1
Bludy -dělení dle obsahu

2. Bludy depresivní - charakterizovány podceňováním

vlastní osoby, schopností , možností , významu

 • bludy insuficienční
 • bludy autoakuzační
 • bludy mikromanické :

a) blud obavný

b) blud ruinační

c) blud negační (nihilistický)

d) blud enormity

e) bludy eternity (ahasverismus)

 • bludy hypochondrické
 • blud dysmorfofobický
bludy d len dle obsahu2
Bludy - dělení dle obsahu

3. Bludy paranoidní - jejich základem je

chorobná vztahovačnost

 • bludy vztahovačnosti
 • bludy persekuční
 • bludy kverulační
 • bludy žárlivosti (emulační)

Další možnosti dělení bludu:

 • systemizované
 • nesystemizované