21 2 opdeling af nettooms tning og vareforbrug n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug PowerPoint Presentation
Download Presentation
21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på www.systime.dk. 21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug. Indholdsfortegnelse. Underkonti til konto 1100: Nettoomsætning. Registrering af dagens varesalg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug' - isaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
21 2 opdeling af nettooms tning og vareforbrug
21.2 Opdeling afnettoomsætning og vareforbrug

Præsentation

Uddelingskopier

Se præsentationen med animationer på www.systime.dk

slide2

21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug

Indholdsfortegnelse

Underkonti til konto 1100: Nettoomsætning

Registrering af dagens varesalg

Underkonti til konto 2100: Vareforbrug

Registrering af vareforbrug

Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Afslutning

slide3

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Fashion Shoe holder øje med den samlede nettoomsætningpå samlekontoen 1100: Nettoomsætning.

For at kunne beskrive omsætningens fordeling på de enkelte vare-grupper har Camilla indrettet kontoplanen, så nettoomsætningen fordeles på fire underkonti:

1101: Nettoomsætning, damesko

1102: Nettoomsætning, herresko

1103: Nettoomsætning, børnesko

1104: Nettoomsætning, tilbehør.

slide4

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Værdien af den samlede nettoomsætning kan følges ved attjekke saldoen på samlekontoen 1100: Nettoomsætning.

1102: NO, herresko

1100: Nettoomsætning

1101: NO, damesko

(1.390.000)

(610.000)

(430.000)

1104: NO, tilbehør

1103: NO, børnesko

Den samlede værdiaf nettoomsætningen fremgår her.

(290.000)

(60.000)

NO = Nettoomsætning (forkortelse).

slide5

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Dagens kontante varesalg (nettoomsætning):

Følgende konti skal bruges:

1102: NO, herresko

1101: NO, damesko

Damesko 5.600

Herresko 2.900

Børnesko 4.400

Tilbehør 600

1104: NO, tilbehør

1103: NO, børnesko

Varebeløb 13.500

Moms 3.375

I alt 16.875

14262: Salgsmoms

12310: Kasse

slide6

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Varesalget registreres således:

1102: NO, herresko

1101: NO, damesko

Damesko 5.600

Herresko 2.900

Børnesko 4.400

Tilbehør 600

5.600

2.900

1104: NO, tilbehør

1103: NO, børnesko

Varebeløb 13.500

Moms 3.375

4.400

600

I alt 16.875

14262: Salgsmoms

12310: Kasse

3.375

16.875

slide7

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Hver er der sket med de anvendte konti?

1102: NO, herresko

1101: NO, damesko

Konti for nettoomsæt-ning er indtægter med kreditsaldi. Der kredi-teres, da de forøges.

Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større.

5.600

2.900

1104: NO, tilbehør

1103: NO, børnesko

Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større.

Kontoen er et passiv med en kreditsaldo.

Gælden til SKAT bliver nu større.

4.400

600

14262: Salgsmoms

12310: Kasse

Konto 12310 er et aktiv med en debet-saldo. Der debiteres, da den forøges.

Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større.

3.375

16.875

slide8

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Værdien af det samlede salg (uden moms) vil kunne aflæses af samlekontoen 1100: Nettoomsætning.

Damesko 5.600

Herresko 2.900

Børnesko 4.400

Tilbehør 600

1100: Nettoomsætning

Varebeløb 13.500

Moms 3.375

(13.500)

I alt 16.875

slide9

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

I forbindelse med varesalget registreres vareforbrugetpå samlekontoen 2100: Vareforbrug.

Vareforbruget viser kostprisen for de solgte varer.

Konto 2100: Vareforbrug er en omkostningssaldo med en debetsaldo. Vareforbruget opdeles også på varegrupper:

2101: Vareforbrug, damesko

2102: Vareforbrug, herresko

2103: Vareforbrug, børnesko

2104: Vareforbrug, tilbehør.

slide10

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Det samlede vareforbrug kan følges ved attjekke saldoen på samlekontoen 2100: Vareforbrug.

2102: VF, herresko

2100: Vareforbrug

2101: VF, damesko

(320.000)

(240.000)

(740.000)

2104: VF, tilbehør

2103: VF, børnesko

(155.000)

(25.000)

Den samlede omkostning ved vare-forbruget fremgår her.

VF = Vareforbrug (forkortelse).

slide11

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Opgørelse af dagens vareforbrug:

Følgende konti skal bruges:

2102: VF, herresko

2101: VF, damesko

Damesko 2.350

Herresko 1.360

Børnesko 1.540

Tilbehør 150

2104: VF, tilbehør

2103: VF, børnesko

I alt 5.400

12111: VL, damesko

12112: VL, herresko

12113: VL, børnesko

12114: VL, tilbehør

slide12

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Vareforbruget registreres således:

2102: VF, herresko

2101: VF, damesko

Damesko 2.350

Herresko 1.360

Børnesko 1.540

Tilbehør 150

2.350

1.360

2104: VF, tilbehør

2103: VF, børnesko

1.540

150

I alt 5.400

12111: VL, damesko

12112: VL, herresko

2.350

1.360

12113: VL, børnesko

12114: VL, tilbehør

1.540

150

slide13

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Hver er der sket med de anvendte konti?

2102: VF, herresko

2101: VF, damesko

Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større.

Konti for vareforbrug er omkostninger med debetsaldi. Der debi-teres, da de forøges.

2.350

1.360

2104: VF, tilbehør

2103: VF, børnesko

1.540

150

Kontoen har i forvejen en debetsaldo. Varelageret bliver nu endnu større.

Konti for varelagre er aktiver med debet-saldi. Der krediteres, da de er formindsket.

12111: VL, damesko

12112: VL, herresko

2.350

1.360

12113: VL, børnesko

12114: VL, tilbehør

1.540

150

slide14

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Omkostningen ved det samlede vareforbrug vil kunne aflæses af samlekontoen 2100: Vareforbrug.

Damesko 5.600

Herresko 2.900

Børnesko 4.400

Tilbehør 600

2100: Vareforbrug

(13.500)

Varebeløb 13.500

slide15

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Rikke beregner nu bruttofortjenesteogbruttoavanceprocent for hver varegruppe og ’i alt’.

kr. kr. kr. kr. kr.

600

2.900

5.600

4.400

13.500

150

1.540

1.360

2.350

5.400

450

1.540

3.250

2.860

8.100

75,0 %

60,0 %

65,0 %

58,0 %

53,1 %

slide16

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Bruttofortjenesteog bruttoavanceprocentfor damesko.

1101: NO, damesko

2101: VF, damesko

5.600

2.350

5.600

2.350

kr. 5.600 – kr. 2.350

3.250

kr. 3.250 x 100 / kr. 5.600

58,0 %

NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug

slide17

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Bruttofortjenesteog bruttoavanceprocentfor herresko.

1102: NO, herresko

2102: VF, herresko

2.900

1.360

2.900

1.360

kr. 2.900 – kr. 1.360

1.540

kr. 1.540 x 100 / kr. 2.900

53,1 %

NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug

slide18

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Bruttofortjenesteog bruttoavanceprocentfor børnesko.

1103: NO, børnesko

2103: VF, børnesko

4.400

1.540

4.400

1.540

kr. 4.400 – kr. 1.540

2.860

kr. 2.860 x 100 / kr. 4.400

65,0 %

NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug

slide19

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Bruttofortjenesteog bruttoavanceprocentfor tilbehør.

1104: NO, tilbehør

2104: VF, tilbehør

600

150

600

150

kr. 600 – kr. 150

450

kr. 450 x 100 / kr. 600

75,0 %

NO = Nettoomsætning, VF = Vareforbrug

slide20

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Bruttofortjenesteog bruttoavanceprocent i alt.

1100: Nettoomsætning

2100: Vareforbrug

13.500

5.400

13.500

5.400

kr. 13.500 – kr. 5.400

8.100

kr. 8.100 x 100 / kr. 13.500

60,0 %

slide21

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjenesteog bruttoavanceprocent.

Den gennemsnitlige bruttoavanceprocent ligger på 60,0 %. Dermed skaber Fashion Shoe 60 øre i bruttofortjeneste pr. omsætningskrone. Bruttofortje-nesten skal dække øvrige variable omkostninger, kapacitetsomkostninger samt overskuddet.

Der er stor forskel på de enkelte varegruppers bruttoavance. Tilbehør bidrager med den største bruttoavanceprocent, nemlig 75,0 %. Dog fylder denne varegruppe ikke meget i butikkens totale omsætning.

450

3.250

1.540

2.860

8.100

58,0 %

53,1 %

65,0 %

75,0 %

60,0 %

slide22

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjenesteog bruttoavanceprocent.

Fashion Shoe kan forøge den gennemsnitlige bruttoavanceprocent, hvis salget forskydes i retning mod tilbehør. Derfor opfordrer Rikke sine sælgeretil at foretage et mersalg af skocreme og plejeprodukter.

Bruttoavanceprocenten på damesko ligger under gennemsnittet, men varegruppen bidrager med det største beløb i bruttofortjeneste.

Det skyldes, at salg af damesko udgør en relativt stor andel af butikkens samlede omsætning, faktisk over 40 %, (kr. 3.250 x 100 / kr. 8.100 = 40,1 %). 

450

3.250

1.540

2.860

8.100

58,0 %

53,1 %

65,0 %

75,0 %

60,0 %

slide23

21.2 Opdeling af nettoomsætning og vareforbrug

Rikkes kommentarer til dagens bruttofortjenesteog bruttoavanceprocent.

En pæn del af virksomhedens samlede salg vedrører børnefodtøj.

Da bruttoavanceprocenten ligger over den gennemsnitlige, vil et større fokus på salg af børnesko bevirke en forbedret bruttofortjeneste.

Fashion Shoe må konstatere, at varegruppen herresko har den laveste bruttoavanceprocent.

450

3.250

1.540

2.860

8.100

58,0 %

53,1 %

65,0 %

75,0 %

60,0 %

slide24

21.2 Opdeling af netto-omsætning og vareforbrug

Du har nu lært om:

  • Registrering af netto-omsætning (varesalg) på underkonti til hovedkonto1100: Nettoomsætning
  • Registrering af vareforbrugpå underkonti til hovedkonto2100: Vareforbrug.
  • Beregning af bruttofortjenesteog bruttoavanceprocent for de enkelte varegrupper.

Quiz:

Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper

Selvrettende opgave:

Nettoomsætning og vare-forbrug fordelt på varegrupper

Repetitionsopgave:

Genopfrisk emner fradette og tidligere afsnit.