informasjon til og fra private barnehager n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informasjon til og fra private barnehager

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Informasjon til og fra private barnehager - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Informasjon til og fra private barnehager. Tema Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett Kommunalt tilskudd: drift og kapital Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m. 5,3. 5,3. Gratulere med brukerundersøkelsen!. Private barnehageplasser: 3.518 (395) Private barnehager:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informasjon til og fra private barnehager' - isaiah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informasjon til og fra private barnehager
Informasjon til og fra private barnehager

Tema

 • Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett
 • Kommunalt tilskudd: drift og kapital
 • Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m
slide2

5,3

5,3

Gratulere med brukerundersøkelsen!

barnehageplasser i b rum
Private barnehageplasser:

3.518 (395)

Private

barnehager:

99

Kommunale barnehageplasser:

3.555 (61)

Kommunale barnehager:

37

Barnehageplasser i Bærum
kommunens ansvar
Kommunens ansvar
 • Tilskudd til ikke kommunale barnehager etablert før 31.12.2010
 • Tilskudd tildeles i henhold til forskrift
  • Likeverdig behandling - som betyr + -
  • Krav til beslutningsprosess
 • Sikre plass til de med lovmessig rett til plass
 • Kvalitet i barnehagetilbudet
kommunens barnehagebudsjett
Kommunens barnehagebudsjett
 • Avhengig av kommunens økonomiske situasjon – og det betyr……
 • Kutt i barnehagebudsjettet = kutt i driftsnivå kommunale barnehager med påfølgende konsekvenser for private barnehager……
 • Basert på drift av et gitt antall barnehageplasser……
barnehageplasser og dekningsgrad
Barnehageplasser og dekningsgrad

Det er budsjettert med 7025 plasser i 2011

ramme barnehagesektoren 2011
Ramme barnehagesektoren - 2011
 • Drift av barnehager 711.091
  • Komm.barnehager 335.491
  • Priv.barnehager 375.600
 • Barn m ekstra behov/min.språklige 64.502
tilskuddssats til drift
Tilskuddssats til drift
 • For ordinære barnehager er satsen basert på:
  • Barnetall og kostnader i alle kommunale barnehager fratrukket Dønski barnhage
   • Dønski barnehage drives i midlertidige lokaler
 • For familiebarnehager er satsen basert på:
  • Nasjonal sats
   • Kommunale familiebarnehager blir nedlagt 31.07.11
budsjetterte kostnader til ordin r drift i kommunale barnehager
Budsjetterte kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager
 • Lønnskostnader 363.897
  • Fastlønn 266.160
  • Vikar- og overtidsmidler 32.000
  • Pensjon 42.053
  • Arbeidsgiveravgift 47.970
  • Sykelønnsrefusjon -24.285
 • Driftskostnader 12.149
 • Kontorfelleskapet 3.441
 • FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold) 29.128
 • Sum kostnader 408.615
 • Foreldrebetaling -87.777
budsjett fordelt p sm og store barn
Budsjett fordelt på små og store barn
 • Totale kostnader - 408.615

Foreles på: Små barn 159.390

Store barn 249.225

 • Total foreldrebetaling - 87.777

Fordeles på: Små barn 23.011

Store barn 64.765

 • Offentlig finansiering (kostnader fratrukket foreldrebetaling):

Små barn 136.378

Store barn 184.459

beregning av tilskuddsats til drift
Beregning av tilskuddsats til drift
 • Små barn:

Offentlig finansiering 136.379

Administrasjonspåslag 4 % 5.455

Sum grunnlag for beregning 141.834

Antall små heltidsbarn 897

Tilskuddsats små barn 158.039,-

 • Store barn:

Offentlig finansiering 184.460

Administrasjonspåslag 4 % 7.378

Sum grunnlag for beregning 191.838

Antall store heltidsbarn 2.525

Tilskuddsats store barn 75.947,-

kapitalsats
Kapitalsats
 • Nasjonal sats er valgt – kr. 7.800 per barn
 • Barnehager med høye kapitalkostnader vil kunne søke om ekstra kapitaltilskudd
endringer i tilskuddet gjennom ret
Endringer i tilskuddet gjennom året
 • Oktober
  • Justeringer i budsjettene til kommunale barnehager gjennom året
  • Lønnsvekst i kommunale barnehager i 2011
 • Februar 2012
  • Mer/mindreforbruk i kommunale barnehager
beregning av prosentandel av tilskuddssatsen
Beregning av prosentandel av tilskuddssatsen
 • Offentlig finansiering kommunale barnehager 2010
  • Små barn 85,88
  • Store barn 36,99
 • Barnehagens oppholdstimer per 15/12-09 + endringer i løpet av året
 • Sum tak offentlig tilskudd i 2010
 • Utbetalt kommunalt og statlig tilskudd i 2010
 • Utbetalt tilskudd 2010 / barnehagens tak for offentlig tilskudd 2010 gir barnehagens prosentsats for 2011.
kommunens minimumsforpliktelse
Kommunens minimumsforpliktelse
 • 01.01.2010 85 %
 • 01.08.2010 88 %
 • 01.08.2011 91 %
 • ? ?
 • ? ?
 • ? 100 %
samarbeidsavtaler
Samarbeidsavtaler
 • Mønsteravtale mellom KS og PBL, forslag til bruk for kommunene
 • Ikke benyttet slike avtaler før i Bærum
 • Avventer nytt omforent (?) forslag, tar deretter stilling til om vi ønsker dette
store aktivitetsendringer i en ikke kommunal barnehage
”Store aktivitetsendringer” i en ikke-kommunal barnehage
 • Kommunen må da beregne tilskuddet på nytt
 • Rundskriv: opprettelse eller nedleggelse av avdeling, større gruppe eller barnehage
 • Barnehagen må selv melde fra om ”store aktivitetsendringer”
telletidspunkt
Telletidspunkt
 • Foreløpig: Kun 15.12 som telletidspunkt
 • Vurderer: å sette som vilkår for det offentlige tilskudd at barnehagen utnytter tilskuddet ved å ta inn nye barn når noen slutter tilsvarende tilskuddets størrelse, så langt det finnes barn som ønsker plass
 • Rapportering av antall barn på eget skjema hver måned – nødvendig statistikk for praksis videre i forhold til telletidspunkter og kommunens tilsynsrolle forøvrig