vilniaus j basanavi iaus vidurin mokykla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilniaus J . Basanavi čiaus vidurinė mokykla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilniaus J . Basanavi čiaus vidurinė mokykla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vilniaus J . Basanavi čiaus vidurinė mokykla - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Vilniaus J . Basanavi čiaus vidurinė mokykla. C omenius partnerystė projektas “Kalbų mokymasis kultūriniu aspektu per teatrinę raišką”. Projekto rengimas. Parengiamasis vizitas: Būsimų partnerių susitikimas Projekto turinio kūrimas Bendrų paraiškos dalių pildymas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vilniaus J . Basanavi čiaus vidurinė mokykla' - isadora-figueroa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vilniaus j basanavi iaus vidurin mokykla

Vilniaus J. Basanavičiaus vidurinė mokykla

Comenius partnerystė projektas

“Kalbų mokymasis kultūriniu aspektu per teatrinę raišką”

projekto rengimas
Projekto rengimas
 • Parengiamasis vizitas:
 • Būsimų partnerių susitikimas
 • Projekto turinio kūrimas
 • Bendrų paraiškos dalių pildymas
slide3

2. Komandos subūrimas institucijoje:

 • Mokyklos administracija
 • Projekto koordinatorius
 • Mokytojai ir mokiniai – projekto dalyviai

3. Projekto paraiškos pildymas.

veiklos pasiskirstymas
Veiklos pasiskirstymas:
 • Mokyklos administracija

- įtraukė projektą į bendrą mokyklos planą,

- patvirtino projekto darbo grupę,

- numatė mokinių, dalyvausiančių projekte, skaičių,

- koordinuoja projekto eigą.

slide5

Projekto kuratorius

- koordinuoja ir vykdo numatytą veiklą su šalimis partnerėmis,

- informuoja mokyklos bendruomenę apie projekto veiklą,

- renka veiklos rezultatus ir juos skleidžia,

- bendrauja su nacionaline agentūra,

- tvarko dokumentus.

slide6

Mokytojai – projekto dalyviai

- planuoja irintegruoja projektinę veiklą į ugdymo procesą,

- atlieka veiklas, numatytas projekte,

- ruošia metodinę medžiagą,

- dalijasi patirtimi.

Projekte dalyvauja prancūzų kalbos, lietuvių kalbos, istorijos, dailės, informacinių technologijų mokytojai.

projekto trukm
Projektotrukmė

3 mokslo metai:

Pradžia – 2006 m. rugsėjo mėn.

Pabaiga – 2009 m. liepos mėn.

Dotacijos suma:

2006/2007 m. m. 6750,- €

2007/2009 m. m. 11.500,- €

mokykl tobulinimo projektas skirtas
Mokyklų tobulinimo projektas skirtas
 • Mokyklų vadovams:susipažinti su kitų Europos šalių švietimo sistemomis, taikyti naujoves institucijos valdyme.
 • Mokytojams:naudoti kitokius mokymo metodus pamokų metu ir užklasinėje veikloje.
 • Mokiniams:skatinti užsienio kalbos mokymąsi, sudaryti sąlygas praktiškai panaudoti įgytas užsienio kalbos žinias.
projekto partneriai
Projekto partneriai
 • Gramsci-Keynes licėjus (Prato, Italija)
 • Ampère licėjus (Lyon, Prancūzija)
 • J. Basanavičiaus vidurinė mokykla (Vilnius, Lietuva)
veikla institucijoje
Veikla institucijoje
 • Pamokų metu:

- teatrinės raiškos didaktinių priemonių naudojimas

- teksto istorinių, estetinių ir pan. ypatumų nagrinėjimas

- teatrinio teksto apibūdinimas (personažų skirstymas pagal kostiumus, charakterio bruožus, veikėjų pristatymas raštu ir žodžiu, aplinkos aprašymas)

2 u klasin veikla
2.Užklasinėveikla:
 • pratimai jungti žodį ir gestą bei valdyti kalbą ir kūną
 • kolektyvinis darbas (žodinė ir nežodinė išraiška, scenografija, vaidybos technika ir pan.)

- spektaklio statymas (prancūzų kalba), filmavimas

spektakliai
Spektakliai
 • 2006/2007 m. m. “Le dernier scénario”

(“Paskutinis scenarijus”)

 • 2007/2008 m. m. “La foire des vanités”

(“Tuštybių mugė”)

Scenarijų autorė ir režisierė mokytoja G. Stasytienė

veiklos planavimas
Veiklos planavimas
 • Pirmi metai 2006/2007m. m.:

- pasirenkamas paveikslas,

- analizuojama istorinė epocha,

- aptariama paveiksle pristatyta situacija (karūnavimas,

dalyviai, dvariškių reakcija, spėjami tarpusavio

santykiai),

- paveikslas nagrinėjamas dalimis (aplinka, kunigaikštis,

jo šeima, dvariškiai),

- pasirenkami personažai, jie apibūdinami (išvaizda,

rūbai, charakterio bruožai),

- kuriami dialogai.

slide16

Antrieji metai 2007/2008 m. m.

- įvedamas teatrinis mokymas (pagal dialogus kuriamos mizanscenos, mizanscenos jungiamos į visumą, parenkama muzika),

- kuriamos istorijos.

 • Tretieji metai 2008/2009 m. m.

- pagal sukurtas istorijas rašomas scenarijus,

- statomas spektaklis.

partneryst s veikla
Partnerystės veikla
 • Pažintiniai vizitai mokyklų vadovams, mokytojams
 • Susitikimai-stažuotės mokytojams
2006 2007 mokslo metais
2006/2007 mokslo metais
 • Projekto partnerių susitikimas Italijoje Gramsci-Keynes licėjuje 2006m. spalio mėn. (3 asm.)
 • Projekto partnerių susitikimas ir dalyvavimas mokyklų teatrų festivalyje Florencijoje 2007m. balandžio mėn. (35 asm.)
 • 3 šalių susitikimas Vilniuje 2007m. gegužės mėn.
2007 2008 mokslo metais
2007/2008 mokslo metais
 • Projekto partnerių susitikimas Prancūzijoje Ampère licėjuje Lione 2007m. gruodžio mėn.
 • Susitikimas Italijoje Florencijoje 2008m. balandžio mėn.
2008 2009 mokslo metais
2008/2009 mokslo metais
 • Projekto partnerių susitikimas Italijoje 2008 m. spalio mėn.
 • Baigiamasis susitikimas Vilniuje
 • Bendras 3 šalių spektaklis
veiklos sklaida
Veiklos sklaida
 • Informaciniai stendai mokykloje
 • Aprašymai, nuotraukos, metodinė medžiaga, CD, DVD mokyklos skaitykloje
 • Projektas pristatytas:

- Comenius programos informaciniame seminare (Violeta

Karnišauskaitė)

- Vilniaus miesto istorijos mokytojų metodinėje

konferencijoje (Laima Plentienė)

- mokyklos bendruomenei (Violeta Karnišauskaitė)

slide23

tarptautiniame Comenius

kontaktiniame seminare

“Active citizenship: learn,

feel and act”

spektakliai rodyti
Spektakliai rodyti:

- mokyklos bendruomenei, tėvams 2007 m. ir 2008 m.

- tarptautiniame mokyklinių teatrų festivalyje Alytuje 2007m. ir 2008m.

- tarptautiniame mokyklinių teatrų festivalyje Florencijoje 2007 m.

(Gabrielė Stasytienė)

slide25

Violeta Karnišauskaitėvioleta.k@info.lt

Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla

www.basanavicius.vilnius.lm.lt

rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt