slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENTEGRE MÜCADELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENTEGRE MÜCADELE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
isabella-walsh

ENTEGRE MÜCADELE - PowerPoint PPT Presentation

379 Views
Download Presentation
ENTEGRE MÜCADELE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENTEGRE MÜCADELE

 2. Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmış, zararlılarla mücadelenin agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması zorunlu olmuştur.

 3. TANIMI: Zararlı türlerin popülasyon değişimlerinde rol oynayan tüm faktörlerin çevresiyle birlikte düşünülerek zararlı popülasyonların ekonomik zarar düzeylerinin altında tutulabilmesi için bütün teknik ve yöntemlerin uyum içerisinde kullanılmasıdır.

 4. AMAÇ

 5. Bitkisel üretimin kalite ve miktar yönünden artırılması Sağlıklı bitkisel ürünler elde edilmesi

 6. Doğal düşmanların ve doğal çevrenin korunması Pestisit kullanımının azaltılması ve pestisitlerin çevreye verdiği zararın önlenmesi

 7. Tarla-bağ ve bahçelerin periyodik olarak kontrol edilmesidir.

 8. HEDEF

 9. Zararlı popülasyonların ekonomik zarar düzeylerinin altında tutulabilmesi için bütün mücadele teknik ve metotlarının birbiri ile uyum içerisinde kullanılmasıdır.

 10. YARARLARI

 11. Bol, kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilir. Hastalık etmenin ve zararlıların ilaçlara karşı direnç oluşturması önlenir.

 12. İlaçlama en az sayıda tutulduğundan ekonomiktir. Pestisitlerin insan sağlığına zararlı etkisi en aza indirilir

 13. ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİNDE

 14. Biyolojik mücadele, Bioteknik yöntemler, Dayanıklı çeşitler, Genetik mücadele, Mekanik ve fiziksel mücadele

 15. Kültürel tedbirler gibi alternatif mücadele metodlarına öncelik verilmektedir.

 16. Bu mücadele metotları ile kontrol altına alınamayan hastalık ve yabancı otların mücadelesinde insan ve çevre sağlığına daha az zararlı kimyasallarla mücadele uygulanmaktadır.

 17. KİMYASAL MÜCADELE ZORUNLU İSE

 18. Doğal düşmanlara, İnsanlara; Çevreye yan etkisi düşük olan, Çevre dostu spesifik ilaçlar,

 19. En düşük dozda

 20. En düşük dozda

 21. Doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanda kullanılır.

 22. ÜRETİCİLERİMİZDEN BEKLENEN

 23. *Kendi tarlası, bağı ve bahçesindeki hastalık, zararlı ve yabancı otları tanıması *Bunları periyodik olarak takip etmesi,

 24. Mücadele zamanına bilinçli karar vermesi

 25. Entegre mücadele bilgi birikimini diğer üreticilerle paylaşmasıdır

 26. SONUÇ

 27. Bol, kaliteli ve sağlığa uygun ürün elde edilir. İlaçlara karşı direnç tehlikesi azalır.

 28. İlaçlama sayısı azalacağından maliyet düşer. Çevre korunması sağlanır. Zararlı popülasyonu baskı altında tutan doğal düşmanları korunması sağlanır

 29. EN ETKİLİ MÜCADELE TEKNİK TAVSİYELERE UYMAKLA MÜMKÜNDÜR….

 30. ÜRÜNÜNÜZ BEREKETLİ KAZANCINIZ BOL OLSUN…..

 31. Daha Fazla bilgi için: YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ