slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém. ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr NEČAS. Obsah. Vývoj důchodového systému po roce 1990 Očekávaný vývoj Programové prohlášení vlády a jeho naplňování. I. Vývoj důchodového systému po roce 1990.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém' - isabel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

ministr práce a sociálních věcí

RNDr. Petr NEČAS

obsah
Obsah
 • Vývoj důchodového systému po roce 1990
 • Očekávaný vývoj
 • Programové prohlášení vlády a jeho naplňování
slide3
I.

Vývoj důchodového systému po roce 1990

hlavn zm ny v esk m d chodov m syst mu po roce 1990
Hlavní změny v českém důchodovém systému po roce 1990
 • 1990 -1992
  • Zrušení preferencí, obnovení pojistného
 • 1993 - 1995
  • zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem
  • zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
 • 2004 – 2006
  • politická diskuse
   • vznik tzv. Bezděkovy komise
   • návrh politické dohody
z v re n zpr va v konn ho t mu erven 2005
Závěrečná zpráva Výkonného týmu(červen 2005)
 • Důchodový systém v současném nastavení je dlouhodobě finančně neudržitelný
 • Neexistuje ideální podoba důchodové reformy
 • Je třeba učinit strategické politické rozhodnutí v těchto rovinách:
  • Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost
  • Zda (a jak) diverzifikovat financování
  • Jaká bude příjmová solidarita
  • Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnosti
n vrh dohody politick ch stran podzim 2005
Návrh Dohody politických stran(podzim 2005)
 • Návrh změn jak v základním systému, tak i doplňkovém systému
  • Rozhodující role zůstane v základním systému
  • Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku na 65 let
  • Vytvoření Rezervy pro důchodovou reformu
  • Zvýšení finanční podpory doplňkových systémů a zavedení možnosti dočasné penze
 • Dohoda nakonec nebyla podepsána a realizována
z kladn informace z kladn d chodov poji t n
Základní informace – základní důchodové pojištění

PAYG, DB, povinný, jednotný, státní, S+I+V

Příspěvková sazba 28 %

Úspěšnost výběru 98 – 100 %

Počet důchodců 2,7 mil.

Relace důchodu ke mzdě 41 %

Výdaje 8,4 % HDP

Základní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5)

Rozhodné období 30 let (po roce 1985)

Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd

pozitiva
Pozitiva
 • Zvyšující se zaměstnanost starších osob
 • Nízký podíl chudoby mezi staršími občany
 • Jednotnost systému
 • Úspěšnost výběru pojistného
 • Soukromé systémy :
  • Vysoká účast
  • Spolehlivost systému
  • Zvyšující se podíl zaměstnavatelů
  • Integrace PF
negativa
Negativa
 • Malý rozvoj soukromých úspor
 • Neexistence stropů
 • Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob
 • Malé výnosy soukromých fondů
slide15
II.

Očekávaný vývoj důchodového systému

demografick situace st rnut populace
Demografická situace – stárnutí populace
 • Prodlužující se střední délka života
  • U osob, které dosáhly 60 let, dojde do roku 2050 ke zvýšení o 6,5 roku (z 22,7 u narozených v roce 1945 na 29,2 u narozených v roce 1990)
 • Nízká porodnost
  • Pohybující se na hranici 1,2 – 1,3 s předpokládaných růstem maximálně na hodnoty 1,7
 • Růst podílu osob ve vyšších věkových skupinách (zejména ve skupině nad 80 let)
  • u věkové skupiny nad 80 let se očekává nárůst jejích podílu více jak trojnásobný
negativn dopad st rnut na d chodov syst m
Negativní dopad stárnutí na důchodový systém
 • Rostoucí počet důchodců doprovázený poklesem počtu ekonomicky aktivních osob
 • Tlak na výdajovou stranu systému (stává se trvale deficitní)
 • Systém je v současné podobě finančně neudržitelný (kumulovaný dluh do roku 2050 cca 50 % HDP a do roku 2100 již 250 % HDP)
v voj po tu poji t nc a d chodc
Vývoj počtu pojištěnců a důchodců

Současný právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 63 (resp. 59- 63) let

dopad st rnut do salda d chodov ho syst mu
Dopad stárnutí do salda důchodového systému

Současný právní stav při minimální valorizaci

slide22
III.

Programové prohlášení vlády a jeho naplňování

programov prohl en vl dy 2007
Programové prohlášení vlády (2007)

Další postup v důchodové reformě - 3. etapy

 • I. etapa
  • parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy
 • II. etapa
  • změny v základním i doplňkovém systému
 • III. etapa
  • vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání ze základního systému (tzv. opt out)
i etapa d chodov reformy i edr
I. etapa důchodové reformy (I. eDR)
 • v rámci této etapy se navrhuje zejména
  • Pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let
  • Opatření týkající se dob pojištění (zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění)
  • Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let (resp. 20 let)
  • Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části starobního důchodu s možností přepočtu důchodu
  • Změny v oblasti invalidních důchodů
zm ny v oblasti invalidn ch d chod i edr
Změny v oblasti invalidních důchodů (I. eDR)
 • Zavedení jediné invalidity ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti
  • I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 %
  • II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 %
  • III. stupeň – pokles o 70 % a více
 • Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění
  • I. stupeň – 0,5 % výpočtového základu
  • II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu
  • III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu
stav prac i edr
Stav prací (I. eDR)
 • MPSV připravilo návrh novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících zákonů.
 • Meziresortní připomínkové řízení ukončeno v září 2007.
 • V září až říjnu 2007 dopracování paragrafovaného znění návrhu zákona s přihlédnutím k výsledkům připomínkového řízení.

Současný stav

 • V současné době materiál projednává politická komise pro DR.
politick komise k d chodov reform i
Politická komise k důchodové reformě (I)
 • ustavena v červenci 2007 – zástupci politických stran zastoupených v PSP ČR

(5 x 2)

 • cílem je dosažení politického konsensu nad jednotlivými kroky v důchodové reformě (všech tří etap)
 • zasedání zhruba 1 za měsíc
politick komise k d chodov reform ii
Politická komise k důchodové reformě (II)
 • Postupně dochází ke sbližování postojů, pokud jde o:
  • prodloužení potřebné doby pojištění,
  • omezení zápočtu náhradních dob pojištění na 80 % (s výjimkou péče o dítě, zdravotně postižené osoby a býv. ZVS),
  • zrušení podmínky sjednání pracovněprávního vztahu nedéle na jeden rok pro nárok na výplatu starobního důchodu,
  • transformace invalidního důchodu na starobní při dovršení věku 65 let,
  • sjednocení věku mužů a žen pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký důchod,
  • sjednocení věku mužů a žen pro délku dopočtené doby u invalidních důchodů,
  • zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění,
  • zvyšování starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání při jeho pobírání.
 • po dosažení shody bude návrh novely zákona zaslán na jednání vlády ČR (předpoklad prosinec 2007)
ii etapa d chodov reformy
II. etapa důchodové reformy

V letech 2008 a 2009 řešit otázky financování základního důchodového pojištění a soukromých důchodů

Opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění zejm.:

 • Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu (novela rozpočtových pravidel).
 • Zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení pojistné sazby.

Opatření v oblasti soukromých důchodů (gesce MF) zejm.:

 • Oddělení majetku účastníků a akcionářů.
 • Rozšíření portfolia fondů zrušením garance nezáporného meziročního výnosu s možností získat vyšší výnos s tím, že tato garance bude povinně zachována u jednoho produktu.
 • Podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.
iii etapa d chodov reformy
III. etapa důchodové reformy
 • Možnost dobrovolného rozhodnutí o přesměrování části příspěvků na důchodové pojištění na individuální účet u penzijního fondu (tzv. opt out)

Současný stav:

 • Výchozím podkladem některé pasáže ze zprávy tzv. Bezděkovy komise.
 • Materiály již dříve připravené MPSV.

Další postup:

 • II. čtvrtletí 2008 analýza možnosti zavedení opt out (výzkumný projekt),
 • III. čtvrtletí 2008 vypracování „Koncepčního návrhu“,
 • IV. čtvrtletí návrh věcného záměru
ad