datov typy a struktury n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datové typy a struktury PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datové typy a struktury

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Datové typy a struktury - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Datové typy a struktury. Typy dat Datové objekty - konstanty, proměnné, funkce jsou určitého typu typ je množina hodnot, kterých může proměnná nabýt, které funkce generuje…..atd. typ bývá v programu deklarován (deklarace)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Datové typy a struktury' - isaac-rogers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datov typy a struktury
Datové typy a struktury
 • Typy dat
 • Datové objekty - konstanty, proměnné, funkce jsou určitého typu
 • typ je množina hodnot, kterých může proměnná nabýt, které funkce generuje…..atd.
 • typ bývá v programu deklarován (deklarace)
 • s každým typem souvisí určité operace, které jsou pro tento typ definovány
 • stejné operace se provádějí různými algoritmy, např. sčítání celých a reálných čísel
jednoduch typy dat
Jednoduché typy dat
 • Jednoduché typy dat
  • integer (celá čísla, 2 nebo 4 byty)
  • real (čísla uložená v pohyblivé řádové čárce, 4 nebo 8 bytů, 8 je tzv. dvojnásobná přesnost, double precision)
  • boolean (logické hodnoty, typ ano/ne, nebo pravda/nepravda)
  • char (jednoznakové proměnné)
  • string (textové řetězce, 1 znak - 1byte)
jednoduch typy dat1
Jednoduché typy dat
 • Příklad na uložení max. a min. hodnoty typu Integer na dva byty (krátké celé číslo)
 • max. kladné číslo by bylo

1111 1111 1111 1111 hexadecimálně: FFFF

Převod z dvojkové do desítkové soustavy:

1x215+1x214+1x213+……....+1x21+1x20= =65535

Převod z hexadecimální soustavy - FFFF: 15x163+15x162+15x161+15x160 = 65535

v příkladu zatím neuvažujeme znaménko čísla

jednoduch typy dat2
Jednoduché typy dat
 • zobrazení celých záporných hodnot - 2 byty

1. první bit použit na znaménko

2. kód s posunutou nulou

3. doplňkový kód

datov typy hodnoty typu integer
Datovétypy, hodnoty typu Integer
 • 1. první bit = znaménko

+ 0

111 1111 1111 1111 zbývající bity

- 1

max. kladné číslo, které lze pomocí nich vyjádřit je: +32767

max. záporné číslo je

- 32767

(1x214+1x213+……....+1x21+1x20 )

16384+8192+4096+2048+1024+512+256+128+64+

32+16+8+4+2+1 = 32767

datov typy hodnoty typu integer1
Datové typy, hodnoty typu Integer
 • 2. kód s posunutou nulou

0000 0000 0000 0000 …... 0 (minimum)

…atd… 0111 1111 1111 1111 32767

1000 0000 0000 0000 32768 (=215)

= posunutá nula0

1111 1111 1111 1111 65535(max.)

max. číslo, které lze odečíst od 32768 = -32768

max. číslo >0, které lze přičíst do 65535 = 32767

datov typy hodnoty typu integer2
Datové typy, hodnoty typu Integer
 • 3. doplňkový kód
 • kladná čísla jsou v přímém kódu až do

0111 1111 1111 1111, tj. max. kladná hodnota = 32767

záporná se odečítají od maxima, až k

1000 0000 0000 0000, tj. max. záporná hodnota =

-32768

65535 - 32768 = 32767

datov typy hodnoty typu real
Datové typy, hodnoty typu Real
 • Čísla typu Real, plovoucí řádová čárka, 4 byty
 • číslo tvoří mantisa a exponent
  • mantisa = 6 hexadecimálních znaků, tj. dekadicky max. 7 číslic
  • exponent v kódu s posunutou nulou
  • znaménko čísla je první bit prvního bytu
 • větší počet číslic mantisy lze uložit na dvojnásobné délce slova, tj. pomocí 8 bytů

= dvojnásobná přesnost (double precision)

datov typy hodnoty typu real1
Datové typy, hodnoty typu Real
 • .12345E+9 .12345 x 109
 • .12345E-4 .12345 x 10-4
datov typy a struktury1
Datové typy a struktury
 • Strukturované typy dat - charakteristiky:
  • typ struktury - homogenní - tvoří ji stejný typ prvků

heterogenní - prvky jsou různého typu

  • označení struktury - A(I,J) prvek dvourozm. pole
  • typ prvků (jednoduché, strukturované)
  • operace s prvky
  • uspořádání prvků - statické - nemění se počet prvků struktury
datov typy a struktury2
Datové typy a struktury

dynamické - počet prvků struktury se mění

 • při práci se strukturovanými typy dat se abstrahuje od toho jak jsou data fyzicky uložena, proto je též nazýváme
  • abstraktní datové typy
datov typy a struktury3
Datové typy a struktury
 • Standardní strukturované typy dat
  • pole (homogenní, statická struktura)
  • záznam (heterogenní, statická struktura)
  • množina (homogenní, statická struktura)
  • soubor (homogenní, dynamická struktura)
 • Pole jednorozměrné (vektor) A(5) označení prvku vektoru, index = pořadové číslo

dvourozměrné (matice), 2 indexy

vícerozměrné (3 rozm., kubická matice)

datov typy a struktury4
Datové typy a struktury
 • záznam - angl. record, větanapř. řádek databázové tabulky, složený z řady údajů různého typu, proto heterogenní
 • nebo prvek souborusoubor tvoří záznamy
datov typy a struktury5
Datové typy a struktury
 • Abstraktní strukturované typy dat
  • lineární

seznam

zásobník, LIFO (Last In First Out)

fronta, FIFO (First In First Out)

jsou homogenní, dynamické

  • nelineární

tabulka (homogenní, dynamická)

graf (orientovaný, neorientovaný)

datov typy a struktury6
Datové typy a struktury
 • Abstraktní strukturované typy dat
 • implementace často pomocí pole
 • tabulky se používají v relačním databázovém modelu
  • nevýhoda: strukturovaný pohled na data
  • dnes jsou větší nároky na uložení nestrukturovaných dat (text, grafika, zvuk - MM)
  • řeší se to použitím BLOBs (Binary Large Objects -velké binární objekty))
  • problém je manipulace nad nimi