preduvjeti i mogu i efekti integriranja hrvatske u europsku uniju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju. dr. Višnja Samardžija M inistarstvo za europske integracije visnja.samardzija@mei.hr. Sadržaj prezentacije. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju' - isaac-jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preduvjeti i mogu i efekti integriranja hrvatske u europsku uniju

Preduvjeti i mogući efekti integriranja Hrvatske u Europsku uniju

dr. Višnja Samardžija

Ministarstvo za europske integracije

visnja.samardzija@mei.hr

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)
 • Preduvjeti integriranja - provedba SSP-a (prioriteti, mjere, nosioci zadataka)
 • Koristi i troškovi integriranja
sporazum o stabilizaciji i pridru ivanju ssp
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)
 • Nova generacija sporazuma o pridruživanju
 • Aspekt stabilizacije + pridruživanja
 • Evolutivna klauzula
 • Tranzicijsko razdoblje (6 godina)
 • Regionalna komponenta - stabilnost, sigurnost, suradnja
 • Međunarodni sporazum – obveze provedbe
podru ja ssp a
Područja SSP-a
 • Opća načela, politički dijalog, regionalna suradnja
 • Slobodno kretanje roba – trgovinska liberalizacija
 • Kretanje radnika, usluga i kapitala
 • Usklađivanje zakonodavstva
 • Suradnja na ostalim područjima (CARDS)
 • Financijska suradnja
privremeni sporazum
Privremeni sporazum
 • Pokriva dijelove SSP-a:
  • trgovina - slobodno kretanje roba
  • zakonodavstvo vezano za unutarnje tržište
  • odredbe o transportu i carinskoj suradnji
 • Stupio na snagu 1.03.2002. (u primjeni od 1. 01. 2002)
trgovinski dio slobodno kretanje roba
Trgovinski dio - slobodno kretanje roba
 • EU: asimetrične trgovinske mjere EU na snazi (od 2000)
 • Hrvatska: postupna liberalizacija trgovine (unutar 6 godina)
  • tranzicijsko razdoblje 2002-2008.
  • uključivanje u pan-europski sustav kumulacije porijeklaroba
 • Regija: bilateralne zone slobodne trgovine
liberalizacija trgovine po etak 1 01 2002
Liberalizacija trgovine – početak 1. 01. 2002.
 • Industrijski proizvodi
  • I. potpuno ukidanje carina
  • II. smanjenje na 60% (postupno do 2004.)
  • III. smanjenje na 70% (postupno do 2007)
 • Poljoprivredni proizvodi
  • ukidanje količinskih ograničenja (2002)
  • ukidanje carina – postupna liberalizacija ovisno o osjetljivosti proizvoda i trgovinskom režimu (kvote)
kretanje radnika usluga i kapitala
Kretanje radnika, usluga i kapitala
 • Kretanje radnika
 • Pravo poslovnog nastana
 • Pružanje usluga
 • Tekuća plaćanja i kretanje kapitala
 • Opće odredbe
prioriteti pravne prilagodbe
Prioriteti pravne prilagodbe
 • Tržišno natjecanje
 • Državne potpore
 • Intelektualno, industrijsko i komercijalno vlasništvo
 • Javne nabave
 • Standardizacija i mjeriteljstvo
 • Zaštita potrošača
financijska potpora cards p rioriteti za hrvatsku
Financijska potpora: CARDS prioriteti za Hrvatsku
 • demokratska stabilizacija
 • ekonomski i socijalni razvoj
 • pravosuđe i unutarnji poslovi
 • izgradnja upravne sposobnosti
 • nacionalni, lokalni, regionalni razvoj
 • okoliš i prirodni izvori
plan provedbe ssp a
Plan provedbe SSP-a
 • Pretpostavke za početak procesa
 • Zakoni – usvajanje novih, dopuna postojećih
 • Osnivanje novih institucija
 • Analize, procjene stanja
 • Prijedlozi projekata za tehničku pomoć
 • Ostalo – “dogradnja” tokom provedbe
slide13

Plan provedbe SSP-a 2001/2002. - zakoni

 • telekomunikacije
 • banke, devizni zakon
 • investicijski fondovi
 • javne nabave
 • državne potpore
 • zaštita potrošača
 • zaštita podataka
 • hrana
 • stranci
 • odvjetništvo, odgovornost pravnih osoba za kaznena djela
 • priznavanje svjedodžbi i diploma
 • zaštita na radu
 • zaštita okoliša
to je do sada u injeno
Što je do sada učinjeno?
 • uspostavljeni mehanizmi koordinacije, pretpostavke za provođenje SSP-a
 • regionalna suradnja
 • provedbeni propisi za liberalizaciju trgovine
 • usklađivanje zakonodavstva
  • izjava o usklađenosti
  • usklađivanje započelo na prioritetnim područjima (novi zakonski akti)
 • CARDS
 • analize, ocjene usklađenosti
najva niji predstoje i zadaci do kraja 2002
Najvažniji predstojeći zadaci do kraja 2002
 • reforma pravosuđa
 • izgradnja institucija
 • mediji
 • zakonodavstvo: novi zakoni, analiza stupnja usklađenosti s EU
 • analize gospodarskih učinaka
slide16

Pozitivni efekti integriranja

 • uspostava institucionalnih veza s EU
 • otvaranje tržišta EU
 • gospodarske reforme
 • harmonizacija zakonodavstva - usvajanje dijela acquis communautaire-a
 • razvoj institucija
 • uključivanje u programe tehničke pomoći (CARDS)
 • strana ulaganja, investicije
slide17

Negativni efekti

 • negativni trgovinski efekti u početnom razdoblju
 • pojačana konkurencija - propadanje nekonkurentnih proizvođača, moguće povećanje nezaposlenosti
 • Visoki troškovi:
  • izgradnja institucija
  • gospodarske reforme
  • harmonizacija zakonodavstva
stati ki u inci liberalizacije trgovine kratkoro no
Statički učinci liberalizacije trgovine (kratkoročno)
 • pad uvoznih cijena – porast uvoza i potrošnje
 • pristup tržištu EU – porast izvoza i proizvodnje
 • pad uvoznih cijena 3-5%
 • porast uvoza 5-7%
 • porast izvoza 1,5 – 2,5%
dinami ki u inci liberalizacije dugoro no
Dinamički učinci liberalizacije (dugoročno)
 • porast konkurentnosti, efikasnosti (ekonomija razmjera)
 • porast potrošnje
 • potencijalni rast trgovine 30-50% (10 god)
 • preusmjeravanje proizvodnje prema konkurentskim prednostima
 • mogućnost dodatnog investicijskog rasta
koristi i tro kovi liberalizacije
Koristi i troškovi liberalizacije
 • Proizvođači+ izvoznici

- nekonkurenti

 • Potrošači + pad cijena

+/- konkurencija

 • Država + gospodarski rast

- prihodi od carina

daljnji koraci
Daljnji koraci
 • uspješna provedba SSP-a
 • zahtjev za članstvo u EU (2003.)
 • mišljenje Europske komisije (avis)
 • pregovori za članstvo
 • ispunjavanje kriterija iz Kopenhagena
 • virtualno / punopravno članstvo
brzina integriranja u eu ispunjavanje kriterija iz kopenhagena
Brzina integriranja u EU - ispunjavanje kriterija iz Kopenhagena
 • stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, pravnu državu, poštivanje ljudskih prava i manjina
 • Postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva, te sposobnost poduzeća da izdrže tržišni pritisak snaga Unije
 • Prihvaćanje acquis communautaire-a