slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colegiul Tehnic ,,TRANSILVANIA” Baia Mare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colegiul Tehnic ,,TRANSILVANIA” Baia Mare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Colegiul Tehnic ,,TRANSILVANIA” Baia Mare - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Colegiul Tehnic ,,TRANSILVANIA” Baia Mare. Ministerul Educatie i Naţionale. I . STRUCTURA SISTEMULUI DE Î NVA ŢĂ M Ă NT. RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNT AN ŞCOLAR 2013-2014-semestrul 1. II .EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV. III . ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Colegiul Tehnic ,,TRANSILVANIA” Baia Mare' - irma-nieves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Colegiul Tehnic,,TRANSILVANIA” Baia Mare

Ministerul Educatiei

Naţionale

I.STRUCTURA

SISTEMULUI DE

ÎNVAŢĂMĂNT

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNT

AN ŞCOLAR 2013-2014-semestrul 1

II.EVALUAREA

PROCESULUI

EDUCATIV

III. ACTIVITĂŢI

EDUCATIVE

EXTRAŞCOLARE

IV.COSTURILE

FINANCIARE ALE

EDUCAŢIEI

V.PROIECTE

PROGRAME

EDUCAŢIONALE

slide2

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA Baia Marean şc.- 2013-2014

OBIECTIVE:

-coordonarea - activităţii instituţiei şcolare, descentralizarea si creşterea autonomiei in şcoală;

-adaptarea invatamantului specific scolii la cerintele societatii si comunitatii locale

-monitorizare-evaluare activitatii scolii, aplicare planuri manageriale si proiecte educative

-raportare-autoevaluarea proces de invatamant,reducerea absenteismului şi ameliorarea calităţii educaţiei în şcoală;

-promovarea, valorificarea activităţilor educative-imbunătătirea sistemului educational

-colaborări cu autorităţile judeţene , locale şi agenti economici pentru promovarea invatamint tehnic si profesional

slide3

STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • Reţea şcolară
 • Forme de învăţământ
 • Specializări
 • Sistem de normare
slide4

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Reţea şcolară 2013-2014

 • Învăţământ liceu curs zi:
 • 13 clase
 • Învăţământ curs seral:
 • 16 clase.
 • Învăţământ liceu curs Frecvenţă Redusă:
 • 3 clase.
 • Învăţământ profesional curs zi :
 • -7grupe
slide5

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA

BAIA MARE

 • FILIERA TEHNOLOGICĂ:
 • PROFIL TEHNIC – 21CLASE
 • PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
 • MEDIULUI – 5CLASE
 • PROFIL SERVICII – 13CLASE
slide6

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SPECIALIZĂRI

 • PROFIL TEHNIC LICEU :
 • TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 • TEHNICIAN MECATRONIST
 • TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL
 • -TEHNICIAN IN AUTOMATIZĂRI
slide7

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SPECIALIZĂRI

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI LICEU:

-TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

-TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 • PROFIL SERVICII LICEU:
 • TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE
 • ORGANIZATOR BANQUETING
 • COAFOR STILIST
 • TEHNICIAN ÎN TURISM
1 structura sistemului de inv m nt
1.STRUCTURA SISTEMULUI DE INVĂŢĂMĂNT
 • INVĂŢĂMĂNTUL PROFESIONAL
 • DOMENII DE PREGĂTIRE DE BAZĂ:
 • MECANICA
 • TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
 • INDUSTRIE ALIMENTARĂ
slide9

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

STRUCTURA ABSENŢE-CLASE

FRECVENTA%

 • CLASA –IXcurs zi-TOTAL- 87,33%
 • CLASA –Xcurs zi -TOTAL- 92,61%
 • CLASA –XIcurs zi-TOTAL- 92,89%
 • CLASA -XIIcurszi-TOTAL- 89,88%
 • CLASA –IXcurs seral-TOTAL- 97,25%
 • CLASA –Xcurs seral-TOTAL-98,69%
 • CLASA –XIcurs seral-TOTAL-96,79%
 • CLASA –XIIcurs seral-TOTAL-95,90%
 • CLASA –XIIIcurs seral-TOTAL-98,65%
 • FRECVENTA - TOTAL SCOALA -94,44%
slide11

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Norme - Persoane

DIRECTOR: 1

DIRECTOR ADJUNCT: 1

PROFESORI: 54

MAISTRU INSTRUCTOR: 7

LABORANT: 3

PEDAGOG ŞCOLAR: 1

SECRETAR: 3

BIBLIOTECAR: 1

INFORMATICIAN: 2

ADMINISTRATOR FINANCIAR: 3

PERSONAL ADMINISTRATIV: 22

slide12

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DEBUTANT –5

DEFINITIVAT – 10

GRAD II –8

GRAD I - 36

slide13

1.STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SITUAŢIA ÎNCADRĂRII CADRELOR DIDACTICE

slide14

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

slide15

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

 • prin:
 • - Comisia de asigurare a calităţii – evaluare internă
 • -Comisia de evaluare personal
 • - Procentul de promovabilitate an şcolar
 • - Inspecţii la clase
 • - Participări la activităţile extracurriculare şi extraşcolare
 • - Autoevaluarea internă a Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare
 • Evaluare externă
 • Realizare şi revizuire ”PROCEDURI”
slide16

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Colegiul Tehnic Transivania Baia Mare

- Rezultate la învăţătură – medii generale între 7 - 10

Liceu curs zi: -78

Liceu curs seral: - 142

Liceu curs frecv.redusă:-39

Inv.profesional-24

TOTAL-283

Procent pe şcoală:34,22 -%

slide17

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Procent de promovabilitate

Procent ridicat

XIA,XIIB,

X Ap,XIAp,XICp

,XI,13 B,D-SERAL

14D,B-SERAL

XII A,B;,XIII B.C- F.R.

Procent scăzut

IX-B, C

XI- B

XII A,C

X Bp

XII SERAL

slide18

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

INSPECŢIA ŞCOLARĂ

 • creşterea numărului de inspecţii la cadrele didactice debutante şi participante la grade didactice
 • utilizarea concluziilor inspecţiei pentru:
  • diseminarea exemplelor de bună practică
  • luarea măsurilor de reglare/remediere de tipul : organizarea cursurilor de formare pe probleme de management al activităţii didactice ;
 • monitorizarea activităţii şefilor de catedră, consilierea acestora în eficientizarea modului de realizare a evaluării interne a activităţilor din şcoli.
 • realizare plan măsuri la nivel de catedre şi comisii.
 • utilizare reţele A.E.L , internet la cabinete şi sală profesori
 • efectuare de asistenţe la lecţii –comisia de evaluare şi asigurare a calităţii,conducerea,şefii de catedre
slide19

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

INSPECŢII ŞI ASISTENŢE ŞCOLARE

INSPECŢII SPECIALE:

TEMATICE-4

DEFINITIVAT-2

GRAD DIDACTIC II-1

GRAD DIDACTIC I-1

ASISTENŢE-22

slide21

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şi asistenţeişcolare

 • RESPECTAREA ŞI ÎNCADRAREA ÎN CURRICULUM NAŢIONAL ŞI OPŢIONAL
 • ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII EXTRACURRICULARE
 • AUTOPERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE
 • DOTARE RESURSE MATERIALE
 • PROIECTARE DIDACTICĂ ŞI STRATEGII – METODE ADAPTATE NIVELULUI CLASEI
 • ACTIVITĂŢI METODICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI CLASEI
 • EVALUARE CONTINUĂ, INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
 • PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE LA ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE
slide22

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şi asistenţeişcolare

CURRICULUM NAŢIONAL ŞI OPŢIONAL

Puncte tari

Puncte slabe

 • -aplicarea curricumului naţional la toate formele de învăţământ ;
 • -elementele de noutate din domeniul curricular sunt diseminate în cadrul şedinţelor de catedră;
 • -organizarea pe parcursul anului a cursurilor de perfecţionare derulate in colaborare cu CCD;
 • -existenţa în şcoală a unor profesori valoroşi a căror experientă didactică şi de specialitate poate fi utilă în elaborarea de politici educaţionale;
 • -existenţa unui număr mare de profesori preocupaţi care elaborează structuri de programe CDL
 • -respectarea procedurilor legale in parcurgerea etapelor de stabilire a CDS 
 • - participarea la cercuri pedagogice
 • complexitatea continuturilor si dificultatea achizitionarii lor in economia orelor aferente disciplinei;
 • lipsa programelor,planurilor cadru,manualelor noi
 • Programa,incarcată,dificilă,necorelată cu realitatea
slide23

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

CURRICULUM OPŢIONAL

Puncte slabe

Puncte tari:

-existenţa unui număr mare de profesori preocupaţi care elaborează structuri de programe şi le trimit spre avizare;

-respectarea procedurilor legale in parcurgerea etapelor de stabilire a CDS 

-elaborarea de programe aferente disciplinelor de specialitate.

-evaluarea reaşezată în sistem modern utilizând mijloace şi strategii adecvate.

 • elaborarea unui număr mic de CDS inter/transcurriculare, care să realizeze sinteze inedite pentru elevi
 • plan stabilit de MECTS, metodologie neactualizată
 • dotări resurse materiale insuficiente
slide24

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şi asistenţeişcolare

Activităţi extracurriculare

Puncte tari:

Puncte slabe

 • organizarea a numeroase concursuri si a olimpiadelor din graficul M.E.C.T.S precum şi a celor stabilite la nivel de unitate şcolară;
 • existenţa în şcoală a profesorilor care au preocupări pentru redactarea revistelor şcolare de specialitate;
 • creşterea numărului de reviste redactate de colective de elevi in echipă cu profesorii de specialitate, în unitatea şcolară;
 • organizarea si derularea numeroaselor sesiuni de comunicări ştiinţifice şi sesiunilor metodice;
 • participare activă in cadrul proiectelor-la nivel local, judeţean, naţional
 • posibilităţi minime de recompensare a cadrelor didactice şi elevilor;
 • nu se urmaresc la toate disciplinele capacitatile intelectuale ale elevilor performanţi
 • lipsă metode de recompensare
slide25

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

RESURSE UMANE

Puncte tari:

Puncte slabe

 • unii profesori nu se implică corespunzător în activităţile de educare şi învăţare
 • unii profesori nu dezvoltă zonele de interes ale elevilor
 • existenţa unui număr de cadre didactice cu performanţe în activitatea didactică;
 • numărul mare al cadrelor didactice care au urmat cursurile de formare continuă (masterat, didactică, management, etc);
 • deschiderea profesională către elemente de noutate prezentă la multe cadre didactice.
 • preocupare pentru perfecţionare prin participare la simpozioane şi comunicări ştiinţifice.
 • participare la perfectionare prin doctorat.
slide26

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

RESURSE MATERIALE

Puncte tari:

Puncte slabe

 • dotarea minimală pentru ateliere
 • .
 • lipsa dotării corespunzătoare
 • pentru cabinet de limbi moderne
 • utilizare sub capacitate cabinete A.E.L
 • realizarea dotării laboratoarelor cu aparatură conform standardelor educaţionale;
 • număr mare de profesori care au obţinut competenţe I.T prin absolvirea cursurilor E.C.D.L, accesarea S.E.I-A.E.L etc.
 • utilizare A.E.L pentru lecţiile la matematică,fizică, biologie, chimie, tehnologii.
 • extinderea ofertei de soft educaţional;
slide27

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

PROIECTARE DIDACTICĂ

Puncte tari:

Puncte slabe

 • proiectarea didactică este întocmită în conformitate cu programele şcolare avizate, cu ghidurile metodologice de specialitate şi cu cerinţele transmise, majoritatea profesorilor utilizând P.C;
 • elaborarea, cu ocazia inspecţiilor, a sugestiilor metodice care au la bază strategii activ –participative, etc.
 • redactarea de către profesori a unor instrumente proprii de evaluare;
 • elaborare portofolii personale
 • centrarea excesivă a proiectării pe conţinuturi şi nu pe obiective
 • nediferenţierea sarcinilor de învăţare pentru elevii cu ritm diferit de lucru
slide28

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

STRATEGII- METODE

Puncte slabe

Puncte tari:

 • echilibrarea strategiilor clasice în predare prin utilizarea cu succes şi a strategiilor activ-participative;
 • preocuparea evidenta pentru modernizare a tehnicilor si instrumentelor de lucru;
 • dorinţa unor profesori de a se impune în profesie prin aplicarea elementelor de noutate, concretizată în: studiu personal, elaborare de scenarii didactice model, prezentarea lor cu diverse ocazii;
 • participarea unui număr mare de profesori la cursuri de formare privind utilizarea metodelor active;
 • abordarea exclusiv frontală a clasei în unele lecţii;
 • unele strategii didactice nu incurajaza reflectia personala a elevilor
 • lipsa de experientă cadre didactice debutante
slide29

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

MANAGEMENTUL CLASEI

Puncte slabe

Puncte tari:

 • organizarea colectivelor de elevi pe sarcini/ interese/ grupuri de nivel/competenţe;
 • atribuirea de responsabilităţi elevilor;
 • valorizare aptitudinilor si competentelor necesare elevilor;
 • -flexibilizarea relatiei profesor- elev; stabilirea unui raport bazat pe respect si comunicare deschisa;
 • elaborare de proceduri specifice
 • menţinerea relaţiei profesor-elev în forma clasică
 • In unele clase se diminueazarol
 • de consiliere
 • lipsa model,respect,disciplină
slide30

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

RESURSE DIDACTICE

Puncte slabe

Puncte tari:

 • confecţionarea de către profesori în parteneriat cu elevii a unor resurse didactice utilizate apoi în predare;
 • integrarea în secvenţele lecţiei a materialelor personale sau din dotarea şcolii;
 • utilizarea textelor suport , a fişelor de muncă independentă, a testelor redactate de profesori, si multiplicate pentru fiecare elev;
 • accesarea softului didactic din platformele A.E.L în secvenţe de lecţii sau lecţii întregi;
 • implicarea profesorilor în stabilirea necesarului de material didactic pentru disciplina predată;
 • preocupare redusă pentru reactualizarea panouri de afişaj,gazete de perete,ambient din clase
slide31

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

EVALUARE NAŢIONALĂ

Puncte slabe

Puncte tari:

 • pregătirea examenului naţional de bacalaureat prin pretestări organizate la nivel de unitate de invatamant;
 • sustinere probă bacalaureat limba romănă
 • diseminarea şi discutarea structurii subiectelor pentru concursuri şi olimpiade şcolare;
 • participarea profesorilor din judet la activitati ale C.N.C.E.I.P pentru propuneri de itemi din care se vor elabora variante de subiecte;
 • familiarizarea elevilor cu genul de subiecte de la bacalaureat, pe tot parcursul anului şcolar
 • evaluarea subiectiva 
 • evaluarea creaza tensiuni sociale legate de organizare si desfăsurare examen de BAC.
 • evaluare liniară bazată pe memorare
slide32

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

EVALUARE CONTINUĂ

Puncte slabe

Puncte tari:

 • diversificarea formelor de evaluare şi aplicarea itemilor cu structuri variate;
 • notarea ritmică, echilibrată, ca sumă a mai multor forme de evaluare practicate la clasă
 • utilizarea tehnicilor alternative de evaluare
 • valorificarea avantajelor portofoliului ca modalitate de evaluare
 • are semnificaţie socială şi pedagogică
 • se practică în unele situaţii evaluare punctuală şi nu continuă, sumativă si nu formativă, parţială şi nu globală
slide33

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspecţiei şcolare

ACTIVITATE METODICĂ

Puncte slabe

Puncte tari:

 • bună implicare a profesorilor în activităţile organizate la nivelul catedrelor din şcoală;
 • participarea profesorilor la organizarea şi derularea consfătuirilor;
 • participarea profesorilor la formarea continuă –sesiuni,simpozioane,lecţii
 • existenţa unui număr mare de profesori care au urmat cursuri de perfecţionare pentru a obţine credite
 • în urma evaluări-- încadrării la nivel de şcoală s-a constatat existenţa unui număr de profesori care nu au documente pentru portofoliul personal actualizate
slide34

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Concluziile inspectiei scolare

RECOMANDĂRI

Analiza pe domenii la nivelul unităţii şcolare şi

acţionare în consecinţă:

Răspund C.A. al şcolii, directorul,

Responsabilii de catedre şi comisiilor metodice

slide35

II.EVALUAREA PROCESULUI EDUCATIV

Management şcolar si evaluare instituţională

Aspectele care necesită o mai mare atenţie si preocupare:

 • evitarea caracterului formal de întocmire a documentelor personale
 • insuficienta preocupare a unor şefi de catedră de a asigura evaluarea constantăîn notarea elevilor
 • preocupare pentru activitatea de formare la nivelul unităţii şcolare prin organizarea de dezbateri la nivelul catedrelor cu privire la punctele slabe ale disciplinelor, urmate de găsirea unor soluţii concrete pentru punctele slabe identificate
 • popularizarea eforturilor financiare privind reabilitarea spaţiilor şcolare
 • analiza şi monitorizarea personal care incalcă normele de comportare care dăunează interesului invăţămăntului şi prestigiului instituţiei
slide36

III.Activităţi extraşcolare şi extracurriculare

Inspectoratul Judetean

de Poliţie

Insp. pentru

sit.de urgentă

Insp. de jandarmi

Agenţi

Economici

Organele

Administraţiei

Publice

Centr.de prevenire

Consiliere şi eval.

Antidrog MM

Inspectoratul

Teritorial de muncă

Colegiul Tehnic

Transilvania Baia Mare

Parteneri în

educaţie

Autoritatea de

sanătate publică

Inspectoratul

pentru cultură

Asociaţii culturale

Comunităţi

confesionale

Şcoli din alte

oraşe,judeţe

Direcţia Judeţeană

pentru

Tineret

ONG

Asociaţii

Fundaţii

slide37

III.Activitati extrascolare si extracurriculare

Activitate extraşcolară - concursuri

-Concurs naţional, transfrontalier de educaţie ecologică

-Sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice

-Concursuri sportive–fotbal,tenis de masă

-Concursuri de eseuri şi fotografii, expoziţii

-Parteneriate şi colaborări, consiliere elevi

-Ziua Naţională a României,

-Simpozioane locale,naţionale,internaţionale

-Activiţăţi educative – excursii,expoziţii, datini şi obiceiuri de sărbatori

-Reviste literare şi cercuri pe discipline

slide38

LIGA ELEVILOR

OBIECTIVE

-Pregătirea elevilor pentru decizii corecte cu privire la cariera şcolară, profesională;

-Relevanţa şi corectitudinea informaţiilor accesibile;

-Măsura în care consilierea se realizează la nivel individual;

-Parteneriate specifice create pentru consiliere multiplă-părinţi, elevi, foşti absolvenţi, viitori elevi;

-Parteneriate efective şi funcţionale eficiente;

Activităţi

Şedinţe lunare;

Organizarea de alegeri pentru consiliul elevilor

Delectarea pe tot parcursul semestrului cu muzica difuzată în timpul de recreere.

Acţiuni si activiţăţi cu caracter umanitar -social

Vizită la Casa de pensionari Baia Sprie, în baza parteneriatului Noi vă iubim;

Vizitarea Muzeului de Artă şi a altor obiective turistice ale oraşului nostru;

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice printre care se remarcă Balul bobocilor

Puncte tari :  

Integrarea elevilor de clasa a-IX-a în macrocolectivul de elevi;

Organizarea activităţilor extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personală şi a abilităţilor sociale ale elevilor;

Solidarizarea elevilor şi implicarea acestora în activităţile extracurriculare;

Puncte slabe:

Neimplicarea tuturor profesorilor din Comisia Ligii în activitatea ei;

Lipsa de disponibilitatea a elevilor pentru activitătile extracurriculare după terminarea orelor de curs ( mulţi fiind navetişti);

Lipsa unui buget care ar putea satisface nevoile de modernizare a aparaturii Ligii elevilor;

Lipsa unor proiecte de anvergură care să antreneze un număr cât mai mare de elevi în activităţile Ligii

slide39

IV.COSTURILE FINANCIARE ALE EDUCATIEI

 • Salarii
 • Venituri
 • Activităţi de formare a personalului din invăţămănt
 • Reparaţii, reabilitări săli
 • Dotare bază materială
 • Facilităţi acordate elevilor şi profesorilor
 • Programe educaţionale cu finanţare internă
slide40

IV.COSTURILE FINANCIARE ALE EDUCAŢIEI

ACTIVITATEA DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

 • S-a realizat prin:
 • programele M.E.N
 • C.C.D

.curs de Consiliere şi orientare

.curs INSAM,INTEL TEACH.

 • I.S.J:
 • consilierea cadrelor didactice si a directorilor in urma inspecţiei şcolare
 • consfătuiri şi cercuri pedagogice ale cadrelor didactice
 • activităţi extracurriculare si extraşcolare
 • grade didactice
 • Furnizor de formare continuă acreditaţi
 • curs E.C.D.L
 • curs de iniţiere I.T, A.E.L
slide41

IV.Costurile financiare ale educaţiei

Cheltuieli credite bugetare

Cheltuieli cu salarii –1.009.876 – lei

Cheltuieli materiale –166.578– lei

Transport elevi intern-extern – 6.224lei – - lei

Transport personal didactic, auxiliar-3.000 - lei

Burse18 – elevi ,3burse sociale 3.035- lei,

Program Naţional- Bani de liceu 42 - elevi 34.257 lei

Burse invatamant profesionale-51.437 lei

slide42

IV.Costurile financiare ale educaţiei

BAZA MATERIALĂ

SĂLI DE CLASĂ; CABINETE ŞCOLARE - 34;10

LABORATOARE ŞCOLARE - 9

ATELIERE ŞCOLARE - 5

SĂLI GIMNASTICĂ – 2

INTERNAT ŞCOLAR - 2

TEREN SPORT - 3

CANTINĂ ŞCOALĂ - 1

BIBLIOTECĂ - 1

CABINET MEDICAL-1

SALĂ LECTURĂ - 1

AMFITEATRU – 1

SALĂ POLIVALENTĂ – 1

SALĂ PROFESORI-1

BIROURI – 8

SPAŢII COMERCIALE – 1

AUTOVEHICULE – 3

CALCULATOARE – 129

IMPRIMANTE 28; SCANNER2; COPIATOARE 9

venituri chirii spa ii
VENITURI –CHIRII-SPAŢII
 • S.C LANGUSTA S.R.L 340- lei
 • S.C.NAIHOR S.R.L 2.933 - lei
 • S.C.M TOTAL S.R.L 3.806 - lei
 • S.C.GRUP SERALUX S.R.L 858- lei
 • S.C.PREMET PROD S.R.L 18.423 - lei
 • FUNDATIA ACADEMICA DE TRANSPORT INTERN 1.781lei
 • DAILY GRUP -181 lei
 • TOTAL VENIT MEDIU LUNAR 5.665 lei
v proiecte programe educationale
V.PROIECTE,PROGRAME EDUCATIONALE
 • PROIECT INTERNATIONAL -LET”S DO IT,ROMĂNIA…
 • PROIECT SOCIAL ANTIDROG -ILUZIILE ALBE …
 • PROIECT EDUCAŢIONAL -ŞCOALA PT. ROMĂNIA VERDE
 • PARTENERIAT EDUCAŢIONAL -”DUELUL GENERAŢIILOR”
 • PROGRAME -EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
 • -EDUCAŢIE PT. SĂNATATE
 • -EDUCAŢIE RUTIERĂ
 • -EDUCAŢIE MORAL- CIVICĂ
 • -EDUCAŢIE PRIN SPORT
 • -EDUCAŢIE CULT.-STIINŢIFICĂ
 • -EDUCAŢIE PT.DEMOCRAŢIE
proiecte educa ionale
PROIECTE EDUCAŢIONALE
 • PROIECTE INTERNAŢIONALE, NAŢIONALE, INTERJUDEŢENE
slide47

Director: Cărăuşan Mircea

Dir. Adj. Orha Ioan

CONCEPŢIE -REALIZARE

A CUNOAŞTE NU INSEAMNĂ ŞI A ELUCIDA ...

(N.STĂNESCU)