slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖT TALÁLKOZÁS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖT TALÁLKOZÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ÖT TALÁLKOZÁS - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

ÖT TALÁLKOZÁS. ISTEN MEGOLDÁSA. BŰN. JÉZUS KRISZTUS. Kapzsi Önző Féltékeny Parázna Szellemileg halott Ítélet alatt van Átok alatt él. Szent Tökéletes Igaz Kegyelmes Jóságos Szerető Atya Megemésztő tűz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖT TALÁLKOZÁS' - irish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
isten megold sa
ISTEN MEGOLDÁSA

BŰN

JÉZUS KRISZTUS

Kapzsi

Önző

Féltékeny

Parázna

Szellemileg halott

Ítélet alatt van

Átok alatt él

Szent

Tökéletes

Igaz

Kegyelmes

Jóságos

Szerető Atya

Megemésztő tűz

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Róm 5,8

slide4

A szakadék áthidalása, Krisztus keresztje

Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta,

hogy valaki hiszen ő benne,

el ne vesszen, hanem örök

élete legyen. Jn 3,16

1, Mi történt a kereszten?

Pál apostol vallomása

Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 1Kor 2,2

2, Isten Krisztusban hidalta át a szakadékot

az evang lium s zenete
Az Evangélium és üzenete

1, Mi is az evangélium?

2, A zsidóság és pogányság evangéliuma

3, A teljes evangélium hirdetése

4, A hamis evangélium

a t rv ny bet lt se krisztus
A törvény betöltése Krisztus

1, Feszültség az I. sz.-i zsidóságban törvényértelmezés és alkalmazás

2, Isten megoldása a törvényre Jézus Krisztus

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Gal 4,4-5

p l apostol k vetkeztet se
Pál apostol következtetése

1, A törvény nem ad megigazulást

2, A törvény Krisztushoz vezet

3, A megigazulás törvény nélkül van

Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által [van] az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.

Gal 2,21

Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Gal 3,24

Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;

Róm 3,21

krisztus hal l nak k vetkezm nye
Krisztus halálának következménye

Megváltás

Kiengesztelés

Sátán

Megbékélés

Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Gal 4:5

És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

1Ján 2,2

Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. Róm 5,10

Lefegyverezvén a fejedelemség-eket és a

hatalmasságokat, őket bátran mutogatta,

diadalt vévén rajtok abban.

Kol 2,15

hitre jut s s megt r s
Hitre jutás és megtérés

1, Mi a biblikus, üdvözítő hit?

2, Hitre jutás az ige által

3, Mit nem jelent a megtérés?

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Róm 10,17

megt r s

“fordul”

“szomorodik”

Megtérés

ÓSZ héber

ÓSZ görög

Shub

Epistrepho

Metamelomai

Naham

ÚSZ görög

Metanoia

Krisztus Magyarországi Egyháza: Szabad Péter

metanoia metanoia

“utána”

Nous

Nous

“MetaNoia”(metanoia)

“előtte”

META

  • “Én vagyok az úr”
  • Hitetlenség
  • Világnézet
  • Hiábavaló gondolkodás
  • “Jézus az Úr!”
  • Hit
  • Isten királysága
  • Megújult elme

Krisztus Magyarországi Egyháza: Szabad Péter

jj sz let s
Újjászületés

1, Mi nem az újjászületés

2, Mi is az újjászületés?

3, Mi történik az újjászületéskor?

…Ha valaki nem

születik víztől

és Lélektől,

nem mehet be

az Isten országába

Jn 3,5

mi a k vetkezm nye az jj sz let snek
Mi a következménye az újjászületésnek?

a, Istenfiúság

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

Gal 3,26

b, Kikerülés a sátán uralma alól

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;Kol 1,13

c, Megigazulás

Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Róm 8,33

d, Teljes bűnbocsánat

Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; Kol 1,14

e, Belemerítkezés Krisztus Testébe

Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

1Kor 12,13

mi a k vetkezm nye az jj sz let snek1
Mi a következménye az újjászületésnek?

f, Teljes azonosulás Krisztussal

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Gal 2,20

Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Róm 6,4

És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Ef 2,6

mi a k vetkezm nye az jj sz let snek2
Mi a következménye az újjászületésnek?

g, Szent Szellemmel való kapcsolat

– Isten Szelleme lakozik bennünk

Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 1Kor 3,16

– Megpecsételtettünk a Szellemmel

Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Ef 1,13

– Karizmával lát el bennünket

Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.1Kor 12,8-11

az jj sz let s jelei

1

IMÁDSÁG

1

3

IGEOLVASÁS

BIZONYSÁGTÉTEL

4

MEGVÁLTOZOTT ÉLET

5

6

ÜDVBIZONYOSSÁG

Az újjászületés jelei

JÉZUS VISSZAVÁRÁSA

2

megt r s im ja
Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ez által nekem is belépőt szerezz a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Tölts be Szentlelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen.MEGTÉRÉS IMÁJA