mentorn en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag” - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Projekt förbundsledare 2010. ”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag”. MENTORSKAP ”Mentorskap är en process där två personer medvetet kombineras till ett par som ska lära av varandra mot ett i förväg överenskommet mål.”. MENTORSKAP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag”' - iris-campos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mentorn en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag

Projekt förbundsledare 2010

”Mentorn, en medspelare

som spelar in adepten i framtidens lag”

slide2

MENTORSKAP

”Mentorskap är en process

där två personer medvetet kombineras till ett par

som ska lära av varandra

mot ett i förväg

överenskommet mål.”

mentorskap

MENTORSKAP

Systematiskt sätt att överföra

kunskaper och erfarenheter

Professionell utveckling

Personlig utveckling

Konfidentiell kontakt

Öppenhet, förtroende och förpliktelse

slide4

Innehåll

Kort om mentorskap

Mentor och adept – förväntningar, roller och ansvar

Mentorskap – alla är vinnare

Fallgropar

Framgångsfaktorer

Piltavlan – modell för struktur och metod

Mentorskapskontraktet

Samtalet / Samtalsämnen

Dagbok – Utvärdering – Dokumentation

intresset f r mentorskap kar
värderingsförflyttning i samhället

ökat intresse för personlig utveckling

fler söker en egen mentor

fler vill vara mentorer

brist på tid för reflektion

relationer och kommunikation

förändrad ledarroll

kunskapsöverföring

Intresset för mentorskap ökar…
slide6

Adepten är ”motorn” i samspelet

Tänk igenom vad just du som adept personligen förväntar dig

av ett sådant samarbete under det kommande året?

Förbered träffarna med vad du vill ta upp.

”Var dig själv” – stimulera din mentor att ge dig

konstruktiva råd i ämnen som kanske ”känns personliga”

men ofta omedvetet påverkar dig i ex. ditt arbete”.

Det är du som adept

som bär ansvaret för din egen utveckling.

adepten
utnyttja mentorn som en tillgång

tydliggöra dina syften och mål

ta ansvar för din egen utveckling

vara förberedd

våga och vilja stå i centrum

omsätta nyvunnen kunskap och insikt i praktiken

Adepten
slide8

Rollen som mentor är

Att vara samtalspartner, en som lyssnar och diskuterar

olika frågor – ”en medspelare i en tennismatch”

Att bjuda på din erfarenhet och föra in adepten i ditt nätverk

Att vara uppmuntrande och ett stöd för adeptens motivation

Mentorn skall inte vara pådrivande, problemlösande

eller beslutsfattande utan i samtalen agera så att

adepten själv kommer till insikt om lösningar på

problem och beslut.

den perfekta mentorn
engagerad

intresserad lyssnare

förmåga att visualisera det osynliga

viljan av att dela med sig och

se adepten utvecklas

gott omdöme

tålamod

integritet

stort nätverk

TID!

Den ”perfekta” mentorn
mentorskapets paradoxer
närhet

aktiv

personlig utveckling

förebild

stödjare

rationell

distans

passiv

små bekymmer

bifigur

kritiker

empatisk

Mentorskapets paradoxer
slide12

Adepten får ett flöde av nytta

bättre förståelse för organisationen

det dolda blir synliggjort

ökar sina kunskaper

”genväg” i nya arbetsuppgifter

identifieringsmodell

nätverk

karriärutvecklingen påskyndas

tid för reflektion och eftertanke

problemhantering, konfliktlösning

större självinsikt

- plattform för fortsatt personlig utveckling

slide13

Ex. Nätverkskarta

Arbetssfären

Adepten

Universitetet

Gymnasiet

Ishockeyn

Utbildning

Fritiden

Släkt

Vänner

Ridningen

Privatlivssfären

organisationen
mogna och insiktsfulla medarbetare

bättre ledarskap

ökad förståelse för organisationens mål och strategier

nöjda medarbetare

nöjda medlemmar

förbättrad kommunikation

kostnadseffektivitet

Organisationen
mentorn
personlig utveckling

roligt att dela med sig av egen erfarenhet

ökad förståelse för nästa generation

nätverk

status

Mentorn
sv ra situationer
otydliga mål och syften

fel personkemi

personliga problem

bygger inte på frivillighet

Svåra situationer
de klassiska f llorna
Mentorn

mamma eller papparollen

kompis

chefsrådigvare

mentorn ”tar över” relationen

brist på TID

Adepten

utnyttjar inte mentorn

tar inte eget ansvar för förberedelser, tid m.m.

De klassiska fällorna
framg ngsfaktorer
formulera tydligt syfte och mål

var beredd att avsätta tid

var noggrann med matchningen

projektledning

uppföljning och utvärdering

synliggör resultaten

Framgångsfaktorer
slide20
”Att inleda ett mentorskap är att starta en process.

Processen måste få ta tid.

Alla inblandade parter måste vara rädda om den

process som pågår och avsluta den lika formellt

som starten.

Av olika skäl kan mentorskapet avbrytas tidigare.

Det är då angeläget att parterna är överens om att

det bör avslutas och att avslutningen även här sker

formellt.”

struktur och metod r a och o
Struktur och metod är A och O

”mentorskap handlar inte om trevliga

fikastunder tillsammans utan

om personlig utveckling”

slide22

Mentormodellen

 • en förenkling av verkligheten, men…
  • skapar struktur i processen
  • hjälper till att identifiera relevanta samtalsämnen,
  • även ”svåra”
  • en verktygslåda för både mentor och adept
  • säkerställer att resultat uppnås
  • kvalitetssäkring
piltavlan mentormodellen
PiltavlanMentormodellen

Tidslinjen - Start

Organisation

Adepten i relation till verksamheten

Avdelning

Adepten i relation till andra, ledarskapet

Mål

Individ

Adepten i relation till sig själv

Adept = lärjunge/elev

Mentor = förebild/handledare

piltavlan mentormodellen1
PiltavlanMentormodellen

Tidslinjen - Start

Samtalsämnen: Omvärld

Organisation

Samtalsämnen: Relationer

Avdelning

Mål

Samtalsämnen: Jag och min personliga

utveckling

Individ

Adept = lärjunge/elev

Mentor = förebild/handledare

mentorskapskontraktet
adeptens förväntningar på programmet

syfte och konkreta målsättningar

spelregler

sekretess

när var och hur ska vi träffas

anteckna eller inte

övriga praktikaliteter

Mentorskapskontraktet
vanligen inneh ller mentorskapsavtalet nedanst ende saker
Vanligen innehåller mentorskapsavtalet nedanstående saker:
 • Allmän diskussion om programmets syfte och mål. Tidtabellen!
 • Genomgång av adeptens respektive mentorns förväntningar.
 • Vilka kunskaper, färdigheter eller beredskaper vill adepten utveckla
 • och vilka är således hans/hennes egna mål med detta program
 • Vilken/vilka är mentorns roll/roller och var ligger tyngdpunkterna (t.ex. handledare, observatör, givare av feedback eller stöd)?
 • Hur ofta träffas parterna?
 • Hur länge räcker träffarna?
 • forts.
vanligen inneh ller mentorskapsavtalet nedanst ende saker1
Vanligen innehåller mentorskapsavtalet nedanstående saker:
 • Var skall träffarna ske?
 • Hur sker (om den sker) kontakten mellan träffarna?
 • Sekretessen! ! Vad kommer adepten och mentorn överens om
 • angående tystnadsplikt och djup i diskussionerna.
 • 10. Hur följa upp resultaten?
 • 11. Rapportering
 • Avslutning av mentorskapsrelationen
slide28

Mentorskapsmöten

- var fjärde-femte vecka

- i en avskild miljö

ca. 1½-2 timmar

- dagordning

Samtalsämnena handlar oftast om något av följande

• Arbetssituationen – mandat och befogenheter, arbetsbelastning, stöd

• Arbetsrelationer och arbetsklimat – konflikthantering, lagarbete, dialog

• Arbetssätt och arbetsmetoder – arbetsrutiner, verktyg

• Ledarskap – eget och andras

• Självkännedom – styrkor och svagheter, drivkrafter

• Arbetsuppgifter och villkor – nuvarande och framtida, krav inför ny befattning

• Stress och arbetsbelastning – hur motverka jäkt, press och utbrändhet

mentorskap1

MENTORSKAP

Dagbok

- minnesanteckningar, uppföljning

Utvärdering

- följa upp utvecklingen

Dokumentation

- rapportering i slutet av kursen

sammanfattning
Mentorskap är en ”unik” metod för att kombinera organisationsnytta och personlig utveckling

Mentorskap går att genomföra i alla typer av organisationer, oavsett storlek och bransch

Metod och struktur är viktigt för att nå ett bra resultat

TID är ett centralt begrepp i alla mentorrelationer

Roligt, givande och ofta en milstolpe i adeptens personliga utveckling

Sammanfattning