a polg rmesterek s alpolg rmesterek jog ll sa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA. Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály. A polgármesterek jogállása. Melyek a jogállás elemei? A jogviszony létrejötte A jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA' - irina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a polg rmesterek s alpolg rmesterek jog ll sa

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA

Hajdú-Bihar Megyei

Közigazgatási Hivatal

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

a polg rmesterek jog ll sa
A polgármesterek jogállása

Melyek a jogállás elemei?

 • A jogviszony létrejötte
 • A jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
 • A jogviszony megszűnése
a polg rmesteri jogviszony
A polgármesteri jogviszony
 • választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony=

Foglalkoztatási jogviszony

 • választással
 • SZMSZ módosítással

(3000-nál kevesebb lakosú településen)

milyen szab lyok rv nyes lnek
Milyen szabályok érvényesülnek?
 • Pttv. (1994. évi LXIV.tv.)
 • Ktv. (1992. évi XXIII.tv.)
 • Mt. (1992. évi XXII.tv.)
 • Önk.r.
 • Közszolgálati

Szabályzat

jogok s k telezetts gek rendszere
Általános

díjazás

juttatások,

fegyelmi és kártérítési felelőség

Sajátos

a jogviszony létrejötte,

megszűnése,

a munkáltatói jogkör,

közjogi felelősség,

összeférhetetlenség

Jogok és kötelezettségekrendszere
munk ltat i jogk r gyakorl sa
Munkáltatói jogkör gyakorlása

Alapvető munkáltatói jogok:

Foglalkoztatási jogviszony, illetmény, tiszteletdíj meghatározása, fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása, összeférhetetlenség kimondása

Át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör!

Egyéb munkáltatói jogkör: átruházható

Ügyviteli feladatok: jegyző

a polg rmester jog ll sa
A polgármester jogállása
 • Főállású
 • Társadalmi megbízatású
az alpolg rmester jog ll sa
Az alpolgármester jogállása
 • A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
az alpolg rmesterek jog ll sbeli k l nbs ge
Az alpolgármesterek jogállásbeli különbsége

Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

az alpolg rmesterek jog ll sa
Az alpolgármesterek jogállása
 • Főállásúvagy
 • Társadalmi megbízatású
 • Képviselővagy
 • Nem képviselő

Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

az alpolg rmesterek jog ll sa1
Az alpolgármesterek jogállása

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogkört,

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester.

a polg rmester d jaz sa
A polgármester díjazása
 • A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt.
 • A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (38650 Ft.) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:
slide16

Főállású polgármester illetményének meghatározására szolgáló szorzószámok

slide18

Legalacsonyabb illetmény: 270. 550 Ft

Átlag: 304. 480 Ft

Legmagasabb illetmény: 347. 900 Ft

slide19

Legalacsonyabb illetmény: 328. 500 Ft

Átlag: 397. 697 Ft

Legmagasabb illetmény: 463. 800 Ft

slide20

Legalacsonyabb illetmény: 425. 150 Ft

Átlag: 481. 259 Ft

Legmagasabb illetmény: 521. 800 Ft

slide21

Legalacsonyabb illetmény: 502. 450 Ft

Átlag: 517. 896 Ft

Legmagasabb illetmény: 579. 750 Ft

slide24

Legalacsonyabb tiszteletdíj: 120. 000 Ft

Átlag: 154. 789 Ft

Legmagasabb tiszteletdíj: 257. 400 Ft

a f ll s alpolg rmesterek d jaz sa
A főállású alpolgármesterek díjazása

A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és illetményének emelését a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét.

slide27

Legalacsonyabb tiszteletdíj : 10. 000 Ft

Átlag: 43. 695 Ft

Legmagasabb tiszteletdíj : 96. 625 Ft

slide28

Legalacsonyabb tiszteletdíj : 24. 750 Ft

Átlag: 53. 560 Ft

Legmagasabb tiszteletdíj : 224. 170 Ft

slide29

Legalacsonyabb tiszteletdíj: 24. 750 Ft

Átlag: 179. 159 Ft

Legmagasabb tiszteletdíj: 251. 225 Ft

Legalacsonyabb illetmény: 483. 100 Ft

Átlag: 521. 550 Ft

Legmagasabb illetmény: 560. 000 Ft

a k lts g tal ny
A költségátalány

A polgármestert, választása szerint (ha nem a költsége megtérítését kéri) költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.

slide32

Legalacsonyabb költségátalány : 28. 990 Ft

Átlag: 51. 916 Ft

Legmagasabb költségátalány : 104. 370 Ft

slide33

Legalacsonyabb költségátalány : 49. 275 Ft

Átlag: 68. 414 Ft

Legmagasabb költségátalány : 127. 560 Ft

slide34

Legalacsonyabb költségátalány : 85. 030 Ft

Átlag: 93. 424 Ft

Legmagasabb költségátalány : 156. 540 Ft

slide35

Legalacsonyabb költségátalány : 156. 500 Ft

Átlag: 156.517Ft

Legmagasabb költségátalány : 156. 535 Ft

az alpolg rmester k lts g tal nya
Az alpolgármester költségátalánya
 • Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg
slide37

Legalacsonyabb költségátalány : 16. 000 Ft

Átlag: 21. 325 Ft

Legmagasabb költségátalány : 33. 625 Ft

slide38

Legalacsonyabb költségátalány: 6. 000 Ft

Átlag: 37. 501Ft

Legmagasabb költségátalány : 112. 000 Ft

a polg rmester jogviszony nak megsz n se
A polgármester jogviszonyának megszűnése

Pttv. 2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:

a) az új polgármester megválasztásával,

b) a képviselő-testülete feloszlatásával,

c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,

d) halálával,

e) lemondással,

f) az összeférhetetlenség kimondásával,

g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

h) választójoga elvesztésével,

i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

(változás: az eskü letételének megtagadása nem szünteti meg a jogviszonyt)

az alpolg rmesteri jogviszony megsz n se
Az alpolgármesteri jogviszonymegszűnése

Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek,

b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával,

c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben:

b.) a képviselő-testület feloszlatásával,

d) halálával,

e) lemondással,

f) az összeférhetetlenség kimondásával,

g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

h) választójoga elvesztésével,

i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

az alpolg rmesteri jogviszony megsz n s nek j szab lya
Az alpolgármesteri jogviszony megszűnésének új szabálya

Ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

meddig tart az alpolg rmester megb zat sa
Meddig tart az alpolgármestermegbízatása?
 • Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.