realizace datov ho centra kraje vyso ina region ln san kraje vyso ina n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Realizace datového centra kraje Vysočina Regionální SAN kraje Vysočina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Realizace datového centra kraje Vysočina Regionální SAN kraje Vysočina - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Realizace datového centra kraje Vysočina Regionální SAN kraje Vysočina. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2009. Důvody realizace projektu. Proč regionální SAN? Rapidně rostoucí požadavky na požadavky na ICT největších organizací v kraji Vysočina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Realizace datového centra kraje Vysočina Regionální SAN kraje Vysočina' - iria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
realizace datov ho centra kraje vyso ina region ln san kraje vyso ina

Realizace datového centra kraje Vysočina Regionální SAN kraje Vysočina

Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina

Březen 2009

d vody realizace projektu
Důvody realizace projektu
 • Proč regionální SAN?
  • Rapidně rostoucí požadavky na požadavky na ICT největších organizací v kraji Vysočina.
  • Mnohdy nevyhovující insfrastruktura pro zálohování
  • Vyzkoušený koncept metroclusteru (NemJi - KrU)
  • Dostupnost kvalitní optické infrastruktury (min 4 volná vlákna + gigabit IP spoj do měst).
  • Historická spolupráce na testování iSCSI infrastruktury.
  • Vůle organizací řešit problematiku zálohování a archivace společně
  • Vůle politiků uvolnit investice na téma bezpečnost dat
d vody realizace projektu metro cluster 2007
Důvody realizace projektu – Metro Cluster 2007

Nutnost realizace systémů s vysokou dostupností a fyzickou odolností

KrÚ – databázové servery (IZS), 4 x Exchange, 3x VMWare, 3x Citrix

NemJi – nemocniční systém, laboratorní systémy, ostatní aplikační a databázové servery, Exchange, VMWare (celkem 17 serverů)

Výrazná potřeba navýšení celkové úložné kapacity

V sumě pooptávka řádově po 20TB prostoru na 2 roky

Příprava infrastruktury pro projekty typu eArchiv - Důvěryhodný archiv kraje a CRM

Nutnost realizace distribuovaného úložiště s garancí dostupnosti dat v řádech let

historie
Historie
 • 7.3.2005 – start projektu DDS - iSCSI
 • Březen 2006 – rutinní provoz křížového iSCSI úložiště KrÚ x NemJi

Zálohování, GIS data, přesuny velkých objemů (rekonfigurace polí).

 • Leden – srpen 2007

Definice společné strategie, příprava zadání NemJi a KrÚ.

 • Září 2007

Veřejná zakázka - GAPP

 • Říjen – Listopad 2007

Schválení rozpočtové změny a systémové dotace Zastupitelstvem kraje 4,45 Mil Kč + 7 mil dotace.

 • prosinec 2007 – únor 2008 – realizace datového centra
 • červen – prosinec 2009 – realizace regionální SAN
zad n projektu z kladn funkce e en
Zadání projektu – základní funkce řešení
 • Vzájemně propojené plně redundantní SAN obou organizací
 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě KrÚ (s předpokládaným růstem na 20TB do dvou let)
 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě NemJi (s předpokládaným růstem na 30TB do dvou let)
 • Řešení typových zálohovacích úloh
  • Snapshot a BACKUP snapshotů, kontinuální řada SNAPSHOTů
  • Synchronní a asynchronní MIRROR
 • Geografický cluster (metro cluster)
 • Virtualizace diskové prostoru – maximální využití stávajících polí
 • Failover nebo clusterový koncept
zad n projektu p ipojitelnost extern ch subjekt
Zadání projektu – připojitelnost externích subjektů

LH - lokalita hlavní – disponuje největší celkovou diskovou kapacitou, je schopna tuto kapacitu nabízet k využití jiné lokalitě nebo lokalitám (SAN, iSCSI, FC)

Krajský úřad, Nemocnice Jihlava, MěÚ MB

LHx - další hlavní lokalita – disponuje stejnou nebo podobnou diskovou kapacitou jako lokalita hlavní, případně pouze kapacitou potřebnou pro vlastní data a zvýšení dostupnosti dat hlavní lokality (SAN, iSCSI)

Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě

LK - lokalita s dostatečnou kapacitoupro vlastní data, s dostatečnou kapacitou pro zvýšení dostupnosti vlastních dat, ale s předpokladem, že minimálně jedna kopie dat potřebných pro výkon funkce lokality musí být k dispozici v lokalitě hlavní nebo další hlavní(obou) pro krizový scénář převzetí funkcionality (SAN, iSCSI)

ZZS, MMJ, Obce s rozšířenou působností

LD - lokalita s dostatečnou kapacitou pro vlastní data, ale nedostatečnou kapacitou pro zvýšení dostupnosti vlastních dat (SAN, iSCSI)

Města, Obce, Školy, Knihovny, Ostatní zařízení krajská, městská, obecní

LN - lokalita s kapacitou nedostačující ani pro vlastní data (iSCSI),

Obce, Školy

v stupy pro kr
Výstupy pro KrÚ
 • Snadná administrace
 • Vyzkoušené krizové scénáře
 • Vyřešená bezpečnost, autorizace a model distribuované správy
 • V rutinním provozu již nasazeno:
  • Synchronní mirror + snapshoty (DiskSafe) u serverů s W2K3 z DAS do SAN - 8x
  • Synchronní mirror v rámci SAN (server má primární data v SAN) – 4x
  • Funkce agenta SQL a Exchange – 6x
  • Připojená VMWare ESX HA farma do SAN - 3x
  • Snapshoty nad mirrorovanými disky (rozsáhlé možnosti nastavení počtu a úrovní snapshotů) – 12x
  • Replikace do celkem 6ti lokalit – 10x
  • Využití vzdálených iSCSI i FC storages – 3x
  • V IPStor celkově pod správou cca 40TB
region ln san dotace
Regionální SAN - dotace
 • Příjemci dotace

Organizace zřízená krajem Vysočina, obec na území kraje Vysočina nebo obcí zřízená organizace

 • Přijatelné náklady

a) nákup diskových polí popř. jejich komponent

b) prvky výstavby SAN/NAS infrastruktury (lokální optické rozvody, SAN switche, FC karty)

c) hw a sw prvky potřebné pro integraci s krajským systémem úložišť

d) archivační popř. zálohovací software

e) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat

 • Rozpočet projektu

Max 1,5 mil Kč za rok

Organizace A – 70%

Organizace B – 60%

Organizace C – 50%

region ln san v stupy
Regionální SAN - výstupy
 • Technicky
  • infrastruktura spravující řádově 100TB provozních dat na 12ti organizacích
  • 9 instancí FalconStor IPStor (verze 5 a 6)
  • Propojených 10 diskových polí od 4 výrobců
  • Vznik infrastruktury pro disaster recovery zálohy celých datových center
  • IP infrastruktura pro desítky služeb a koncových strojů
  • FC infrastruktura fungující na rychlostech 2-4Gb na vzdálenosti až 65km

Organizačně

  • Jednotná metodika zálohování, obnovy a dohledu nad daty a úložišti
  • 16 vazeb mezi organizacemi při vzdáleném využití diskových kapacit
  • Organizačně zvládnuté mechanismy správy a údržby distribuované architektury
  • Výrazné úspory z rozsahu a TCO
  • Možnost sdílení a společných investic
region ln san co d l
Regionální SAN - co dál?
 • Další kroky a představy ….
  • Vytvoření dlouhodobých garantových úložišť veřejné správy
  • Vznik vzdálených garantovaných backupovacích služeb pro malé organizace
  • Infrastruktura pro digitalizační a skenovací linky
  • Infrastruktura pro kamerové systémy
  • Pořízení vysokorychlostních SSD polí
  • Zapojení regionální SAN do krajské hostingového centra – eGON Centrum
  • Rutinní zvládnutí disaster recovery celých infrastruktur – virtuální serverovny
  • Vytvoření další metroclusterů
dotace
Dotace

Projekty technologických center

 • Dotace - parametry
 • Partnerství
 • Neexistence dalších typových projektů
 • Termínování výzev
 • Problém s čerpáním ERDF/ESF
digitalizace archivace
Digitalizace, archivace
 • Co zvládneme, umíme a víme…
  • Storage
  • Skenery
  • Sítě (někde)
  • Workflow systém digitalizace
  • Bezpečnost (dle zkušeností komerce, pozor na extrémní vlivy)
  • Nezávislost na dodavateli (SAN, NAS, T3, filesystem, virtualizace; problem s HSM)
  • Ve výhledu 10ti let už nebude tolik investičních prostředků
digitalizace archivace1
Digitalizace, archivace

Co netušíme…

  • Jak vybrat HSM systém (závislost)
  • T3 pro dlouhodobou archivaci (není na evropském trhu)
  • Kompetence krajské knihovny, parametry výstupu její digitalizace, definici fondu k digitalizace
  • Souběh problematiky digitalizace, archivace a struktury NDA
  • Kdy bude výzva IOP na digitalizace a archivaci (studie digitalizace KrÚ)
  • Financování osobních nákladů (asi ne!!!!)
  • Co se zdravotnickou dokumentací
 • Co víme že nezvládáme…
  • Sw pro Digital Preservation na regionální bázi
  • Celé to provozně ufinancovat
  • Sehnat lidi a dodavatele v ČR
informace kontakt
Informace, kontakt...

Veškeré podklady najdete na …

www.rowanet.cz/SAN

www.kr-vysocina.cz/it

pavlinec.p@kr-vysocina.cz

ad