Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR
Download
1 / 15

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r. Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4. Alokacja środków na lata 2004-2006 (EFS+budżet państwa). Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR

z perspektywy

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, 16 grudnia 2005 r.


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 4
Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

Alokacja środków na lata 2004-2006

(EFS+budżet państwa)


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 41
Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

10 ogłoszonych konkursów

306 złożonych wniosków

Szkolenia i doradztwo

3 konkursy

Badania i analizy

1 konkurs

Reorientacja zawodowa na terenach restrukturyzo-wanych

3 konkursy

Reorientacja zawodowa na terenach wiejskich

2 konkursy

Praktyki

1 konkurs


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 42
Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

Wyniki procedury konkursowej

zawarto 48 umów o dofinansowanie realizacji projektu

13 projektów nie uzyskało dofinansowania z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w danym konkursie (Działanie 2.1)

128 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej

84 wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej

33 wnioski podlegają obecnie weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznejWdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 44
Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

Typy realizowanych projektów


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 45
Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

Struktura wnioskodawców


Wykorzystanie rodk w w rozstrzygni tych konkursach
Wykorzystanie środków ZPORRw rozstrzygniętych konkursach

Wartość złożonych projektów 40 060 092,14€

Wartość dofinansowanych projektów: 5 950 043,67€

Wartość dofinansowania: 5 508 814,78€


Wdra anie dzia ania 2 1
Wdrażanie Działania 2.1 ZPORR

Liczba złożonychprojektów: 248

Wartość dofinansowania: 111 827 221 PLN

Liczba realizowanychprojektów: 43

Wartość realizowanych projektów: 23 531 710 PLN

Wartość dofinansowania: 21 793 221 PLN

Wartość przekazanych dotacji: 5 408 134 PLN

Stopień wydatkowania

zakontraktowanych środków: 24,25%

Planowana liczba

beneficjentów ostatecznych: 13 258

Liczba beneficjentów ostatecznych 5 095

wg stanu na 30.09.2005:


Wdra anie dzia ania 2 3
Wdrażanie Działania 2.3 ZPORR

Liczba złożonych projektów: 41

Wartość dofinansowania: 25 478 231 PLN

Liczba realizowanych projektów: 3

Wartość realizowanych

projektów = wartość dofinansowania: 2 105 186 PLN

Wartość przekazanych dotacji: 0

Stopień wydatkowania

zakontraktowanych środków: 0%

Planowana liczba

beneficjentów ostatecznych: 480

Liczba beneficjentów ostatecznych 0

wg stanu na 30.09.2005 r.:


Wdra anie dzia ania 2 4
Wdrażanie Działania 2.4 ZPORR

Liczba złożonych projektów: 17

Wartość dofinansowania: 13 097 753PLN

Liczba realizowanych projektów: 0

Wartość realizowanych

projektów = wartość dofinansowania: 0

Trwa ocena merytoryczna projektów złożonychw ramach konkursu zakończonego 2.11.2005 r.


Wdra anie dzia ania 2 41
Wdrażanie Działania 2.4 ZPORR

Trwa konkurs zamknięty ogłoszony 13 grudnia 2005 r.

Ostatnim dniem składania wniosków jest 31 stycznia 2006 r.

Wnioski można składać we wszystkich trzech Punktach Informacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


Wdrażanie ZPORRDziałań 2.1, 2.3 i 2.4

Środki do zakontraktowania

(EURO)

Kurs przeliczeniowy: 1 euro = 3,9009 PLN


Punkty informacyjne efs utworzone przez wup w krakowie
Punkty informacyjne EFS utworzone ZPORRprzez WUP w Krakowie

 • WUP w Krakowie

  Plac Na Stawach 1, pok. 110-111 (I p.)

  telefon 012/ 42-40-737; 012/ 42-40-702

  e-mail: [email protected]

 • Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu

  ul. Węgierska 146, telefon 018/ 442-94-90

  e-mail: [email protected]

 • Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie

  al. Solidarności 5-9, telefon 014/ 626-95-43

  e-mail: [email protected]ad