Bbc symposium nvr aanloop naar 2012
Download
1 / 22

BBC-Symposium NVR: Aanloop naar 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

BBC-Symposium NVR: Aanloop naar 2012. Najaarsdagen NVR 26.09.2012 Ralph Peeters. Voor 2012:. Wat voorafging (1): 01.01.2008: DBC ipv lumpsum DBC obv normtijden en uniform uurtarief (‘’harmonisatie’’) bandbreedte in uurtarief. Voor 2012:. Wat voorafging (2):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BBC-Symposium NVR: Aanloop naar 2012' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bbc symposium nvr aanloop naar 2012

BBC-Symposium NVR:Aanloop naar 2012

Najaarsdagen NVR

26.09.2012

Ralph Peeters


Voor 2012
Voor 2012:

Wat voorafging (1):

01.01.2008:

DBC ipv lumpsum

DBC obv normtijden en uniform uurtarief

(‘’harmonisatie’’)

bandbreedte in uurtarief


Voor 20121
Voor 2012:

Wat voorafging (2):

Overschrijding makrokader med specialisten:

 • 2008: > € 500 miljoen

 • 2009: > € 600 miljoen

 • 2010: > € 200 miljoen

  -> tariefskorting 2010 en 2011: cumulatief 24 %

  -> beperken ondersteunerscompensatie


Voor 20122
Voor 2012:

Wat voorafging (3):

2010 beheersmodel medisch specialisten:

 • Wet Clientenrechten Zorg

 • Wet Marktordening Gezondheidszorg

  -> dreigend verlies autonomie med specialist


Voor 20123
Voor 2012:

Wat voorafging (4):

2010 actie Orde,

2010 nieuw kabinet,

2010 nieuwe voorzitter Orde

-> dec 2011 convenant Orde-NVZ-VWS:

duur: 2012 t/m 2015


Voor 20124
Voor 2012:

Wat voorafging (5):

Convenant:

 • professionele autonomie ondanks WCZ

 • fiscaal ondernemerschap

 • apart macrokader vrije specialisten (€ 2,021 miljard)

 • jaarlijkse groei 2.5 % en indexering

 • geen korting meer nav budgetoverschrijding 2010

 • verdeling makrokader aan instellingen door NZA

 • budgetplafond per instelling

 • collectief beheert en verdeelt instellingsbudget

 • RvB en collectief maken afspraken over verdeling:

  • 75 – 85 % vast deel obv productie-afspraak

  • 15-25 % randvoorwaarden (kwaliteit, opleiding, veiligheid etc)


Voor 20125
Voor 2012:

Macrokader vrije specialisten =

omzet 2009 – tariefskortingen + indexering (0.7 %) + 2.5 % groei/jr

2.5 % wordt vooraf gereserveerd

= mutatieruimte tbv toetreders, groeiers etc

-> omzetplafond

vulling met DOT-tarieven


Voor 20126
Voor 2012:

DOT-tarieven (1):

 • geen nieuwe rondrekening !

 • geen herijking normtijden

 • loslaten normtijden en uurtarieven


Voor 20127
Voor 2012:

DOT-tarieven (2):

 • makrobudget verdelen over specialismen obv FTE - verdeelsleutel

 • specialisme-aandeel verdelen over DOT-zorgproducten

 • maximum-tarieven in zowel A als B-segment


Voor 20128
Voor 2012:

‘’Marktwerking/Prestatie-bekostiging 2012’’

1. uitbreiding B-segment

2. prestatie-bekostiging ZKH ipv FB:

- obv productie-afspraken met verzekeraar

- omzetbegrenzing

- 2012 en 2013 transitie-model (vangnet voor A-segment obv schaduw-FB)

3. geen vangnet medisch specialisten:

4. geen vangnet meer voor verzekeraars


Voor 20129
Voor 2012:

Collectieven:

 • noodzakelijk voor ‘’via’’-declareren

 • afspraken met RvB

 • samen met RvB aanvraag bij NZA voor deel van omzetplafond tbv ‘’via’’ declaratie

  Deelname collectief niet verplicht !

 • ‘’aan’’ declareren aan instelling

 • afsplitsen deel omzetplafond


Voor 201210
Voor 2012:

Collectief:

 • afspraak met RvB over vaste deel

 • verdeelt vast deel obv verdeelmodel

 • afspraak met RvB over aanvullende voorwaarden variabel deel (15-25 %)

 • verdeelt variabel deel

 • afspraken over (verdeling van) kosten

 • productie-afspraken

 • monitoring omzet (tav omzet-plafond)


Voor 201211
Voor 2012:

Verdeelmodel (1):

-> obv interne werklastmeting

-> obv externe benchmark:

- basis = Fte met output/Fte

- spiegelen aan landelijke norm output per Fte

- bepaalt aantal normpraktijken per maatschap

- omzet collectief verdelen over alle norm-praktijken

-> Logex (2/3 vd collectieven)


Voor 201212
Voor 2012:

Verdeelmodel (3):

- definitie Fte

- disutility ?

- productie-verlagende management-taken ?

- AIOS, ANIOS, paramedici, SIDMA

- bandbreedte benchmark

- reservering knelpunten

-> Witte Boek OMS juni 2011:

 • addendum nov 2011

 • addendum dienstverband apr 2012


Voor 201213
Voor 2012:

Overheveling anti-TNF (1):

- voorhangbrief minister mei 2011

- anti-TNF, Abatacept, Anakinra, Ustekinumab

- GVS (farmaceutische zorg) -> ziekenhuisbudget (geneeskundige zorg)

- - add-on bij DOT-product (maximum-tarief via NZA incl besparingsonbrengst)

- vanaf 2013 inkoopkortingen in tarief add-on verdisconteren


Voor 201214
Voor 2012:

Overheveling anti-TNF (2):

- 2012-> budget 2012: € 451 milj

- jaarlijks bijstellen, vanaf 2015 verzekeraars volledig risicodragend


Voor 201215
Voor 2012:

eind 2011 veel onduidelijk:

- implementatie DOT

- ICT

- Bevoorschotting

- Contractering


Voor 201216
Voor 2012:

eind 2011 veel onduidelijk:

- aantallen FTe niet te valideren

- impactanalyse tarieven realistisch ?

- verschillen instellingsbudgetten

- benchmark en impact Logex-model

- keuzes collectieven

- opstelling RvB

- micro-budget

- relatie productie/tarieven/cash-flow tov omzetplafond


Voor 201217
Voor 2012:

na 2012 nog meer onduidelijkheden:

 • rol politiek

 • ontwikkeling economie

 • waarde afspraken/convenanten


Voor 201218
Voor 2012:

eind 2011 strategische mogelijkheden onduidelijk

- wat is beinvloedbaar ?

- verdeelmodel: FTe, kosten, wegingsfactor

- vergelijking FB – DBC – DOT

- monitoring en bijstellen productie

- buiten collectief realistisch ? (RvB, verzekeraar, afsplitsen budget, ’’aan’’ declareren)

- ZBC haalbaar ? (overhevelen uit budget, RVB, verzekeraar, dure geneesmiddelen ?)


Voor 201219
Voor 2012:

Eind 2011 veel onduidelijk betreffende anti-TNF:

 • beleidsregels

 • verdeling budgetten

 • contracten met verzekeraar

 • inkoop, distributie, samenwerking met apotheek ?, preferentie ? keuzevrijheid ?, rol RvB ?:

 • kortingen of investeringen in kwaliteit ?


Ervaringen 2012
Ervaringen 2012

-> Arjen de Boer

DOT en add-on in de praktijk

FAQ 2012