Asiens utmaning
Download
1 / 19

ASIENS UTMANING - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ASIENS UTMANING. Klas Eklund Club Öresund 1 april 2004. JAPAN: EFTER TIO ÅR…. Tio år av baksmälla och deflation Bankkris Strukturpolitiken blockerad av järntrianglar Revirstrider Svårt få stabiliseringspolitiken att bita Likviditetsfälla Ricardiansk ekvivalens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASIENS UTMANING' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asiens utmaning

ASIENS UTMANING

Klas Eklund

Club Öresund

1 april 2004


Japan efter tio r
JAPAN: EFTER TIO ÅR…

 • Tio år av baksmälla och deflation

  • Bankkris

  • Strukturpolitiken blockerad av järntrianglar

  • Revirstrider

 • Svårt få stabiliseringspolitiken att bita

  • Likviditetsfälla

  • Ricardiansk ekvivalens

 • Ändå: Överdriv inte krisen

  • God köpkraftsutveckling

  • Ingen utlandsskuld

  • Stor seghet och tänjbarhet

  • Banksystemet spelar annan roll


Ntligen p v g upp
…ÄNTLIGEN PÅ VÄG UPP

 • En del av de gamla problemen har värkt igenom ekonomin

 • Tilltagande optimism, cykliskt uppsving

 • Export till Kina – ej hot utan löfte

 • Mer aggressiv penningpolitik, massiva valutainterventioner

 • Modernare arbetsmarknadsrelationer och management, sundare balansräkningar

 • Konsekvens: Bankproblemen mildras

 • Gradvisa reformer – dock utan större effekt ännu


Kina ekonomisk tillv xt rlig bnp kning
KINA: EKONOMISK TILLVÄXTÅrlig BNP-ökning


Gradvisa reformer
GRADVISA REFORMER

 • Annan strategi än i Östeuropa

 • Marknadssektor introducerades stegvis, jämsides med den planerade

 • 1978: Privat försäljning i jordbruket när den statliga kvoten tillgodosetts

 • 1980-talet: Marknad för gemensamt ägda småföretag

 • Från 1980: Frizoner

 • 1990-talet: Kommersialisera statliga storföretag

 • Nu: WTO, finansiella reformer


Kina i dag
KINA I DAG

 • ”Världens verkstad”

  • Tillverkar 30–50 procent av vanliga elektronik-produkter

  • Ca 25 procent av stereo, TV, mobiltelefoner

 • Sammansmältning med Taiwan och Hong Kong

 • Intensivt utbyte med Japan

 • Integrerad del i produktionskedjan i världens stora företag

 • ”A dual hub”


Vad driver tillv xten
VAD DRIVER TILLVÄXTEN?

 • Enormt inflöde av direktinvesteringar

 • Enormt flöde av arbetskraft

  • Sammansättningseffekt

 • Snabb ökning av disponibelinkomster

  • Låt en miljard konsumenter blomma!

 • Infrastrukturinvesteringar

 • Utbildning och ”brain inflow”

 • Snabb produktivitetsökning

 • Fortsatt reformpolitik

Slutsats: Potentiell tillväxt 7-8 procentKortfristiga utsikter
KORTFRISTIGA UTSIKTER

 • BNP-tillväxten 2003: 9,1 procent. En underskattning?

 • Vissa tecken på överhettning:

  • Överinvesteringar

  • Tendenser till fastighetsbubblor

  • Nya kreditförluster

  • Inflationen kryper uppåt

 • Regeringen stramar åt

  • Flera små steg

 • Prognos: Något lägre tillväxt i år


Inflation procent
INFLATIONProcent


Den finansiella sektorn
DEN FINANSIELLA SEKTORN

 • Mycket stor - och mycket ineffektiv

 • Politiserande kreditgivning

  • Gav stora problemlån, men har stopppats (1994)

 • Asienkrisen 1997 startade reformprocess

  • Strategin påminner om den svenska

  • Fyra ”bad banks” har spjälkats av

  • Nu: Omfattande rekapitalisering (via valutareserven)

  • Börsintroduktion nästa år

 • Banksektorn öppnas för konkurrens 2006

 • Kapitalmarknaden växer snabbt


Valutareform p g ng
VALUTAREFORM PÅ GÅNG

 • Fast mot USD sedan 1994

 • Mål: Flexibilitet, konvertibilitet

 • Hård extern kritik. Men Kina kan reformera i egen takt:

  • Banksystemet alltför bräckligt för konvertibilitet och rörlig kurs

  • Stora bilaterala avtal med USA

  • Stort innehav av amerikanska värdepapper

 • Reform – utan dramatik – i höst

  • Bredare band eller valutakorg?

 • Kanske korg och liten revalvering


L ngsiktiga utmaningar
LÅNGSIKTIGA UTMANINGAR

 • Demografi slår till om 20-25 år

  • Ökad medellivslängd och ett-barns-politik

 • Folkomflyttning

  • 400 miljoner bönder ska in till städerna!

 • Arbetslöshet, socialförsäkringar, pensioner

  • Kräver nya system och ökade skatteintäkter

 • Växande klyftor

  • Kust mot inland

  • Ung mot gammal

 • Korruption, ”rule of law”

 • Övergången till demokrati


Vad kan hota framstegen

PROBLEM

Social oro

Korruption

Finanskriser

Nedgång av FDI

Taiwankonflikt

Energibrist

Miljöproblem

AIDS/epidemier

KOSTNAD (BNP-%)

0,3-0,8

ca 0,5

0,5-1,0

0,6-1,6

1,0-1,3

1,2-1,4

1,5-1,9

1,8-2,2

VAD KAN HOTA FRAMSTEGEN?

Källa: RAND


Indien framsteg men
INDIEN: FRAMSTEG, MEN…

 • ”The Hindu growth rate” på väg upp

 • Gradvisa reformer sedan 1980-talet

 • Positiv demografi

 • Outsourcing

 • Men många hinder

  • Omfattande byråkrati och korruption

  • Fortfarande mycket liten modern sektor

  • Små FDI-flöden

  • Finansiella obalanser

  • Social instabilitet, etniska och religiösa konflikter


Outsourcing
OUTSOURCING

 • Från manufacturing till business processes

 • Genomsnittlig kostnadssänkning, netto: 65-70% (enl McKinsey)

  • Direkt effekt ca 60%

  • Tillkommande kostnader för utbildning ca 15%

  • Sekundära, dynamiska kostnadssänkande effekter ca 20 %

 • Totalt: Vinstmarginaler upp med minst 50%

 • Vissa jobb försvinner - andra tillkommer

  • Högre produktivitet ger ökade realinkomster och högre vinster

  • Men skärpta krav på arbetsmarknaden


N r v xer kina och indien f rbi bnp i mdr usd 2003 rs prisniv enligt gs
NÄR VÄXER KINA OCH INDIEN FÖRBI?BNP i mdr USD (2003 års prisnivå); enligt GS


Europa krympande del av v rldsekonomin bnp som andel av global bnp
EUROPA: KRYMPANDE DEL AV VÄRLDSEKONOMINBNP som andel av global BNP

 • Asiens andel av världsekonomin ökar starkt

 • USA:s har hållits konstant

 • EU:s har sjunkit

 • Trendutdragning ger kraftigt fallande EU-andel. Skäl:

  1. Befolkning

  2. Förvärvsfrekvens

  3. Produktivitet


Slutord
SLUTORD

 • Den största ekonomiska omvandlingen i mänsklighetens historia

 • Världen förändras – politiskt och ekonomiskt

 • Kinesiska företag kommer att expandera utomlands

 • Hur förhåller vi oss?