Verksamhetsplan 2014
Download
1 / 10

Verksamhetsplan 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Verksamhetsplan 2014. ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål” Målen revideras Våra ombud välkomnar nya medlemmar inom fjorton dagar och lämnar information kring medlemsnyttan och det lokal fackliga arbetet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Verksamhetsplan 2014' - irene-wade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Våra ombud välkomnar nya medlemmar inom fjorton dagar och lämnar information kring medlemsnyttan och det lokal fackliga arbetet.

 • Vi fokuserar tydligt på rekrytering. Vi ska vara det självklara valet för Åstorps lärare och skolledare, oavsett huvudman.

 • Vi kommer att delta i kommunens introduktionsprogram och då försöka nå alla nyanställda lärare.

Centrala mål

MÅL 1: Lärarförbundet är minst 235 000 medlemmar varav minst 7000 är skolledare.

 • Mål L11

 • Alla medlemmar engagerar sig för att lokalavdelningen växer och är minst 340 medlemmar 2014-12-31

 • Lärarförbundet är det naturliga valet för skolledarna och alla lärarkategorier i Åstorps kommun.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål

 • Vi fokuserar tydligt på rekrytering. Vi ska vara det självklara valet för Åstorps lärare och skolledare, oavsett huvudman.


Verksamhetsplan 20141
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Styrelsen utser förhandlare och kontaktperson gentemot olika huvudmän. 

 • Styrelsen har fördelat avdelningens arbetsplatser mellan sig för bättre kontakt mellan medlemmarna och ombuden på arbetsplatserna och styrelsen. 

 • Vi agerar på ett konkret och engagerat sätt inom kommunens samverkansavtal FAS05. Till exempel genom att utnyttja arbetsplatsträffen som ett forum för facklig information och diskussion. 

 • Vi deltar aktivt i det lokala arbetet kring gällande avtal.

 • Vi bevakar det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån personalens arbetsmiljöförhållanden, både den psykosociala och den fysiska miljön. 

 • Alla ombud kommer efterhand att erbjudas Grundutbildning. 

Centrala mål

MÅL 2: Lärarförbundet syns, hörs och har stort inflytande på varje arbetsplats

 • Mål L11

 • Styrelsen arbetar för att kontakten med ombud och medlemmar ute på arbetsplatsen ökar.

 • Vi är en aktiv förhandlingspart gentemot både offentliga och privata arbetsgivare alltifrån den enskilda arbetsplatsen till den centrala förhandlingsnivån.

 • Alla nya medlemmar ska ha möjlighet att introduceras i vårt lokala fackliga arbete.


Verksamhetsplan 20142
Verksamhetsplan 2014

 • Mål L11

 • Forts.. 

 • Vi erbjuder våra medlemmar ett varierat utbud av aktiviteter som tillgodoser både traditionellt fackliga som yrkesinriktade behov. 

 • Hela vår styrelse ska vara delaktiga i det fackliga arbetet. 

 • Skolledarna inom Lärarförbundet är en naturlig del av avdelningens verksamhet.

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Regelbundna arbetsplatsombuds- och skyddsombudsträffar arrangeras för information, diskussion och utbildning. Minst två tillfällen / år.)

 • Arbetsplats- och skyddsombud är välkomna att närvara vid våra styrelsemöten.  

 • Avdelningen avsätter medel för verksamhet inom skolledarföreningen.  

 • Vi genomför två FFM-träffar; en i maj/juni och en i december 

 • Vi genomför minst två medlemsmöten (exkl årsmötet) kring aktuella fackliga/yrkesrelaterade ämnen.

 • Vi utvecklar informationsspridning via hemsida och e-post. Alla medlemmar ska kunna nås med e-post. 

 • Pensionärsinformation kommer att delges via sammankomst t ex lunchmöte, minst en gång per termin.

Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål


Verksamhetsplan 20143
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Vi för en dialog med våra kommunpolitiker. 

 • Vi visar våra åsikter i lokala media och genom olika aktiviteter. 

 • Vi utvecklar samarbetet med närliggande lokalavdelningar framför allt kring grundutbildning för ombud samt medlemsmöten för alla medlemmar. 

 • Vi utnyttjar vår möjlighet att nominera medlemmar till Lärarförbundets olika organ

 • Lokalavdelningen deltar vid informationstillfällen både på central och regional nivå. 

 • Vi har opinions- och rekryteringsansvariga.

 • Vi har en internationellt ansvarig som deltar i förbundets internationella arbete. 

 • Styrelseutbildning med verksamhetsplanering genomförs minst två dagar/år.

 • Styrelsemedlemmarna erbjuds utbildning inom sitt område utifrån förbundets utbildningsutbud.

Centrala mål

MÅL 3: Lärarförbundet är rösten för Sveriges lärare

 • Mål L11

 • Opinionsbildning sker både gentemot politiker som allmänhet t ex via träffar och media.

 • Vi ska vara aktiva i Lärarförbundets regionala och centrala organisation.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål

 • Vi visar våra åsikter i lokala media och genom olika aktiviteter. 


Verksamhetsplan 20144
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Vi ska, i alla diskussioner med arbetsgivaren, ha fokus på lärares kärnuppdrag, en rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö.

 • Vi ska påverka arbetsgivaren så att alla får schemalagd pedagogisk utvecklingstid (planeringstid). 

 • Våra fackliga förtroendemän ska driva arbetstidsdiskussioner så att även tid för reflektion tillgodoses.

Centrala mål

MÅL 4: Lärare styr i högre grad över arbetets innehåll och sin egen utveckling i yrket och har garanterad pedagogisk utvecklingstid.

 • Mål L11

 • Alla medlemmar vet hur styrdokumenten kan användas för att organisera arbetet på arbetsplatserna. 

 • Skolledarna har förutsättningar att vara pedagogiska ledare.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål

 • Vi ska påverka arbetsgivaren så att alla får schemalagd pedagogisk utvecklingstid (planeringstid). 

 • Våra fackliga förtroendemän ska driva arbetstidsdiskussioner så att även tid för reflektion tillgodoses.


Verksamhetsplan 20145
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål” Målen revideras

 • Vi arbetar för att läraryrket ska vara attraktivt så att fler vill bli lärare och då är lönen en viktig faktor. 

 • Vi arbetar för en lönesättning som ger våra medlemmar löner som motsvarar deras kompetens. 

 • Vi medverkar i den fortsatta lönekartläggningen för jämställda löner. 

 • Vi informerar våra medlemmar om stöd i löneprocessen via våra hemsidor, båda lokala och central.

Centrala mål

MÅL 5: Vår kamp för lärares lön och övriga villkor har höjt yrkets status

 • Mål L11

 • Vi arbetar för att våra medlemmars löner ska ligga på samma nivå som yrken med motsvarande kvalifikationskrav. 

 • Vi har väl fungerande lönerevisionsrutiner.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål.

 • Vi arbetar för att läraryrket ska vara attraktivt så att fler vill bli lärare och då är lönen en viktig faktor. 

 • Vi arbetar för en lönesättning som ger våra medlemmar löner som motsvarar deras kompetens. 


Verksamhetsplan 20146
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål” .

 • Målen revideras

 • I kommunens årliga budgetarbete är vi en aktiv aktör.  

 • Lärares och skolledares arbetsbelastning ska vara rimlig och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart yrkesliv.

 • Vi arbetar för att skolans resurser ska styras utifrån det nationella uppdraget, som regleras i läroplaner, skollag, föreskrifter och förordningar.

 • Vi ser till att även Lärarförbundets lokala skolledarförening finns representerad i olika nivåer inom vårt samverkansavtal.

Centrala mål

MÅL 6: Skolans resurser har ökat och lärare och skolledare har ett avgörande inflytande över vilka resurser som behövs och hur de används

 • Mål L11

 • Vi är en naturlig part i arbetsgivarens budgetarbete. 

 • Lärares utlåtande ligger till grund för behovsstyrningen.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål.

 • Lärares och skolledares arbetsbelastning ska vara rimlig och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart yrkesliv.

 • Vi arbetar för att skolans resurser ska styras utifrån det nationella uppdraget, som regleras i läroplaner, skollag, föreskrifter och förordningar.

 • Vi ser till att även Lärarförbundets lokala skolledarförening finns representerad i olika nivåer inom vårt samverkansavtal.


Verksamhetsplan 20147
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • Vi bevakar tillsättandet av tjänster och tjänstefördelningen.

Centrala mål

MÅL 7: Fler lärare har utbildning för den undervisning de bedriver.

 • Mål L11

 • Alla lärare arbetar med det de är utbildade för.

Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål.


Verksamhetsplan 20148
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål”

 • Målen revideras

 • I budgetarbetet påvisar vi behovet av forskning och karriärmöjligheter inom skolområdet.

Centrala mål

MÅL 8: Ett större antal lärare i alla skolformer forskar och har utvecklingsuppdrag inom sin tjänst.

Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål.

 • Mål L11

 • Vi har lärare som forskar på del av sin tjänst.


Verksamhetsplan 20149
Verksamhetsplan 2014

 • ”Aktiviteter vi arbetar med för att nå våra mål” Målen revideras.

 • Vi ger stöd och hjälp till våra medlemmar i genomförandet av legitimationsreformen.

 • Vi bevakar att nyutbildade lärare får en legitimationsgrundande anställning med utbildad mentor.

 • Mentorerna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter under bra villkor.

 • Vi väcker en diskussion med arbetsgivaren kring förutsättningarna för att vara handledare.

Centrala mål

MÅL 9: Yrkesansvaret är utvecklat och ligger till grund för lärares arbete

 • Mål L11

 • Våra handledare har förutsättningar att vägleda lärarstuderande. 

 • Vi kan värdera kvalité och agera därefter.

 • Aktiviteter vi ännu ej lyckats med för att nå våra mål.

 • Vi väcker en diskussion med arbetsgivaren kring förutsättningarna för att vara handledare.


ad