kenmerk 17 het begin van staatsvorming en centralisatie les 2 staatvorming frankrijk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 2: Staatvorming Frankrijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 2: Staatvorming Frankrijk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 2: Staatvorming Frankrijk - PowerPoint PPT Presentation

irene-wade
270 Views
Download Presentation

Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 2: Staatvorming Frankrijk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kenmerk 17Het begin van staatsvorming en centralisatieLes 2: Staatvorming Frankrijk

  2. 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1350 1350 1400 1400 1450 1450 1500 1500 1550 1550 H3:§ 13:p60-1 Hoe staatvorming begon in Frankrijk • Willem de Veroveraar bezat ook veel gebieden in Frankrijk, hetgeen ook voor zijn opvolgers gold (zie dia) • Koning Filip Augustus (1180-1223) was de eerste Franse koning die “Engelse” gebieden annexeerde, waardoor een strijd ontstond tussen Franse en Engelse vorsten • Een belangrijke periode in deze strijd was de Honderdjarige Oorlog (1337-1453). Een erfopvolgingcrisis en de daaruit voorvloeide strijd tussen de Engelse koning en een Franse graaf leidde tot • In eerste instantie nog meer Frans gebied in handen van de Engelse Koning • De opkomst en ondergang van Jeanne d’Arc (1431†) • Waardoor het nationalisme in Frankrijk werd aangewakkerd • De Engelsen behalve de kunststreken al het Franse land verloren, hetgeen ook weer het nationalisme in Engeland deed groeien • In 1453, twintig jaar na de dood van de Maagd van Orleance, werd de laatste Engelsman er uit getrapt.

  3. Jeanne d’Arc (1431†)

  4. De Franse koningen slaagden erin de macht van hun leenmannen te breken/beperken door Steun te zoeken bij de steden (lees: burgerij) Centralisatie Koning Filip Augustus startte met het opzetten van een ambtelijk apparaat teneinde het land te besturen Frankrijk zou voortaan geleid worden vanuit het Louvre te Parijs 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1350 1350 1400 1400 1450 1450 1500 1500 1550 1550 Staatsvormingsproces in Frankrijk

  5. Louvre

  6. Nationalisme in Engeland en Frankrijk • Ge • Sterkt? • Groeid? • boren? • Door onderlinge verovering, strijd, beïnvloeding?