Download
click fraud web analytics n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Click Fraud & Web Analytics PowerPoint Presentation
Download Presentation
Click Fraud & Web Analytics

Click Fraud & Web Analytics

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Click Fraud & Web Analytics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Click Fraud& Web Analytics http://www.atweb.cz

 2. Co to je “klikací podvod“? Wikipedia: „Click fraud occurs in pay per click online advertising when a person, automated script or computer program imitates a legitimate user of a web browser clicking on an ad, for the purpose of generating an improper charge per click.” Google: „Neplatné prokliky nebo zobrazení - jakákoliv metoda, jak uměle či podvodně vytvářet klikání nebo zobrazení stránek“ Podvodný klik – klik provedený pouze za účelem generování zisku v PPC (nebo poškození inzerenta) bez reálného úmyslu navštívit stránky inzerenta Neplatný klik – jakýkoliv klik bez reálného úmyslu navštívit stránky inzerenta (doublecllick apod) http://www.atweb.cz

 3. Klikací podvody v Čechách? S rozvojem kontextové reklamy větší motivace provozovatelů stránek… Nástup Google AdSense eTarget AdFox BBKontext http://www.atweb.cz

 4. PPC systémy se brání... • Čím vyspělejší systém, tím propracovanější filtrace podvodných kliků – špička je Google AdWords Google definuje zakázané metody klikání: “Mezi tyto zakázané metody patří, není však omezeno na, opakované ruční prokliky nebo zobrazení, používání robotů, nástroje vyvolávající automatizované prokliky nebo zobrazení, služby třetích stran, které vyvolávají prokliky nebo zobrazení, jako jsou programy typu paid-to-click, paid-to-surf, autosurf, a také programy na výměnu prokliků, tzv. click-exchange nebo jiný podvodný software” http://www.atweb.cz

 5. Google AdWords vs. Click Fraud Preventivní kroky Detekce a odstranění neplatných kliků Online filtering (v reálném čase prokliku) Offline filtering automatické manuální proaktivní na základě stížnosti inzerenta http://www.atweb.cz

 6. Google AdWords vs. Click Fraud Většina neplatných kliků je odhalena jednoduše… Google tvrdí, že odhalí 98% neplatných kliků (resp. vykazuje méně než 2% uznaných neplatných kliků na základě stížnosti inzerentů) Ostatní systémy jsou podstatně méně účinné http://www.atweb.cz

 7. PPC systémy se brání… Co motivuje PPC systémy k filtrování podvodných kliků? kvalitní filtrací zlepšují PPC systémy svůj vztah s inzerenty přicházejí tím o peníze (Google & „doubleclick“) Neexistuje žádná přesná metoda odhalení neplatných kliků Google nemůže zveřejnit přesný algoritmus, na základě kterého filtruje kliky ani nezveřejní kliky, které označil za neplatné… Řešení: Věřte nám! Děláme vše co můžeme … tak to funguje teď Budoucnost? Audit od třetí strany Přechod na CPA Kvalitnější filtrací problém zanikne sám http://www.atweb.cz

 8. PPC systémy se brání… Neexistuje žádná přesná metoda odhalení neplatných kliků Google nemůže zveřejnit přesný algoritmus, na základě kterého filtruje kliky ani nezveřejní kliky, které označil za neplatné… Řešení: Věřte nám! Děláme vše co můžeme … Budoucnost? Audit od třetí strany Přechod na CPA Kvalitnější filtrací problém zanikne sám http://www.atweb.cz

 9. Omezené možnosti na straně PPC Při automatické detekci neplatných kliků se nepoužívá konverze kliků(ikdyž ji Google dokáže měřit) Navíc dosažení cílové stránky (konverze) není jediným kritériem “dobré návštěvy” –dalšími jsou čas strávený na stránkách apočet navštívených stránek Pro rozeznání neplatných kliků chybí údaje o chování na stránkách inzerenta – klasickými příznaky jsou krátký čas návštěvy, jednostránkové návštěvy http://www.atweb.cz

 10. ClickFraud služby třetích stran Mnoho firem zaměřených na rozeznávání klikacích podvodů, jejich čísla jsou výrazně vyšší než udává Google… … pravda bude někde mezi http://www.atweb.cz

 11. Využití nástrojů Web Analytics Jaké informace sledovat pro rozeznání klikacích podvodů? Pro jednotlivé PPC systémy jsou to: Průměrné počty navštívených stránek IP adresy Jednotlivé země Návštěvy bez referera Dosažení cílových stránek Sledovat co vybočuje z normálu, to dále zkoumat http://www.atweb.cz

 12. Využití nástrojů Web Analytics Např. ClickTracks nabízí detekci potenciálních klikacích podvodů přímo jako jeden ze svých reportů. Zobrazí ´podezřelé kampaně´, které se nechovají tak jak mají. Může být důsledek špatného nastavení kampaně v PPC systému. http://www.atweb.cz

 13. Využití nástrojů Web Analytics V případě podezření na klikací podvod je vygenerován report použitelný jako dokumentace pro nárokování vrácení kreditu za podvodné kliky nerozeznané PPC systémem. http://www.atweb.cz