trukt ra udskej spolo nosti a soci lne vz ahy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Spoločenská bytosť. Človek žil počas svojho vývoja v rôznych zoskupeniach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy' - iram


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trukt ra udskej spolo nosti a soci lne vz ahy

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

spolo ensk bytos
Spoločenská bytosť
 • Človek žil počas svojho vývoja v rôznych zoskupeniach.
 • Trvalo veľmi dlho, kým sa človek zmenil zo živočíšneho druhu na spoločenskú bytosť.
typy spolo enstiev
Typy spoločenstiev
 • Spoločnosť je výsledkom dlhodobého, historického a spoločenského vývoja.Rozlišujeme: 1. ľudskú spoločnosť 2. živočíšne spoločenstvo 3. rastlinné spoločenstvo
lovek
Človek
 • žije v spoločenstve iných ľudí
 • tvorí a spotrebúva hodnoty, ktoré vytvoril
 • vytvára štruktúry vzťahov
 • pre svoju existenciu potrebuje mať okolo seba ďalších ľudí
lovek v spolo nosti
Človek v spoločnosti
 • Človek vytvára počas svojho života rôzne zoskupenia
 • Je členom viacerých spoločenských skupín
 • Ľudská spoločnosť je rôznorodá a vnútorne členená podľa viacerých kritérií
typy spolo ensk ch trukt r
Typy spoločenských štruktúr
 • Veková: mládež, deti, dospelí, starí ľudia
 • Podľa pohlavia: muži, ženy
 • Rasová: žltohnedá, biela, čierna rasa
 • Národnostná: národy a národnosti na Zemi
 • Profesijná: robotníci, vedci, úradníci

Rasová štruktúra

spolo ensk trukt ry
Spoločenské štruktúry
 • Záujmová: rybári, filateristi
 • Majetková: veľkosť príjmov a majetku
 • Podľa náboženstva: kresťania, budhisti
znaky spolo enskej skupiny
Znaky spoločenskej skupiny
 • Každá z týchto spoločenských skupín má svoju:
  • Štruktúru
  • Ciele
  • Pravidlá
  • Vytvárajú sa zložité vzťahy vo vnútri skupiny, ale aj medzi skupinami navzájom
soci lne skupiny a zoskupenia
Sociálne skupiny a zoskupenia
 • pre sociálne skupiny je charakteristická veľká stabilita a stálosť, dostatočný vysoký stupeň rovnorodosti a zomknutosti a tiež schopnosťou vytvárať širšie sociálne združenia
 • pre sociálne zoskupenia je charakteristická organizačná beztvarosť, nestabilita, nedostačujúca určitosť hraníc, neschopnosť byť štruktúrnymi prvkami širších sociálnych systémov
fungovanie spolo nosti
Fungovanie spoločnosti
 • Skupiny majú svoje záujmy, ale musia ich dať do súladu s celospoločenskými potrebami
 • Proces zosúlaďovania je zložitý
 • Rešpektujú sa pravidlá a normy, ale aj záujmy celej skupiny, ale súčasne si každý uspokojuje svoje potreby
pojmy
Pojmy
 • Štruktúra- usporiadanie častí celku a ich vzájomných vzťahov
 • Globalizácia- celosvetový spoločenský proces, ktorý sa vyznačuje čoraz väčšou vzájomnou prepojenosťou a závislosťou vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti
 • Predsudok- neodôvodnene záporný postoj k spoločenským javom
pou it zdroje
Použité zdroje
 • http://referaty.aktuality.sk/spolocnost-podstata-struktura-a-typy-spolocnosti-socialna-analytika-maturitna-otazka/referat-15307
 • http://www.gymklcovenmv.edu.sk/pk_vychov.htm
 • http://bronap.blogspot.sk/
 • http://pokec.azet.sk/chliefik/fotoalbumy/sahibov-sen/ft-215759569
pou it zdroje1
Použité zdroje
 • A .Drozdíková: Občianska náuka pre 7.ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom.SPN, 2012, Bratislava
 • http://www.milost.sk/logos/clanok/vratke-opory-evolucnej-teorie-i
 • http://www.lesnapedagogika.sk/deti/zlozka.php?content=89
 • http://www.bahai.sk/clovek.htm
 • http://kodysova.blog.sme.sk/c/141220/Ludska-spolocnost-a-nase-smerovanie.htm