Jak bude d tsk ve ejnopr vn televize t d
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D?. Petr Dvořák, generální ředitel České televize. Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Zlín Film Fest, Industry Program 29. 5. 2013 . Základní informace. Česká televize spustí k 31. srpnu 2013 dětský kanál s názvem ČT :D.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak bude d tsk ve ejnopr vn televize t d
Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D?

Petr Dvořák, generální ředitel České televize

Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D?

Zlín Film Fest, Industry Program

29. 5. 2013


Z kladn informace
Základní informace

 • Česká televize spustí k 31. srpnu 2013 dětský kanál s názvem ČT :D.

 • Dětský kanál bude vysílat mezi 6. a 20. hodinou na stejném okruhu jako kulturní kanál ČT art.

 • Dětská divácká skupina 4 – 12 let získá poprvé v ČT samostatný vysílací program.

 • Z dosavadního modelu vysílání pro děti na dvou programech přejde ke koncentrovanému a koncepčnímu řešení na samostatném programu.


Pro vznik d tsk kan l esk televize
Proč vzniká dětský kanál České televize?

 • Veřejnoprávní úloha České televize k dětskému divákovi (čl. 2 Kodexu ČT)

 • Vzor a inspirace zahraničních dětských veřejnoprávních televizí – KiKA, CBBC, Gulli aj.

 • Tradice dětské tvorby České televize – ČT :D novým impulsem

 • Potřeba a příležitost reagovat na proměny mediální komunikace dětí a mládeže (nová média, proměny očekávání dětí)


Jak je ve ejnopr vn loha t d
Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D?

Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:

 • Pomáhat dětskému divákovi objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k životnímu prostředí.

 • Dětský program má též přispívat ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími, ukazovat možnosti integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými a napomáhat národnostní a etnické toleranci.

 • Těmto úkolům má ČT dle Kodexu přizpůsobovat skladbu a charakter pořadů určených dětskému publiku s tím, že „nezaujme-li pořad děti, nemůže právě uvedené povinnosti dostát.“


Jak je ve ejnopr vn loha t d1
Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D?

Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:

 • Úlohou ČT je dle Kodexu také zprostředkovat tradici české i světové pohádky, filmy pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady a vytvářet podmínky pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži.

 • Kodex ukládá ČT věnovat se též mediální výchově, konkrétně informování dětí a rodičů o míře času, který odborníci doporučují trávit sledováním televizního vysílání.


Jak je ve ejnopr vn loha t d2
Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D?

Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:

 • Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu.

 • Česká televize rovněž dbá v těchto časech zvýšené opatrnosti při uvádění programových upoutávek na vlastní pořady, případně nekomerčních upoutávek (čl. 20.1), které by mohly nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže.


Role t d ve strategii esk televize
Role ČT :D ve strategii České televize

Dlouhodobé plány rozvoje ČT v období let 2012 – 2017– cíle v oblasti dětského vysílání:

 • Připravit a spustit dětský kanál.

 • Vyvíjet a realizovat nové formy TV pořadů, které zohlední významnou diverzifikaci diváckých skupin.

 • Vytvořit vysoký kredit dětských pořadů zejména u rodičů.

 • Posílit tvorbu pro děti a vzdělávání experimentálními pořady umožňujícími využívat všech dětem a mládeži běžně dostupných nových technologií.

 • Stát se pro děti televizí první volby a neustálou inovací udržet jejich pozornost.


Role t d ve strategii esk televize1
Role ČT :D ve strategii České televize

Dlouhodobé plány rozvoje ČT v období let 2012 – 2017 – cíle o oblasti pořadů a programových formátů:

 • Hraná tvorba pro děti – vysoká úroveň „production value“, atraktivní vyprávěcí jazyk a vizuální styl.

 • Vzdělávání dětí a dospělých – využít nové možnosti internetu a interaktivity.

 • Dětské pořady – revize a osvěžení při zachování tradiční hodnoty české dětské tvorby a využití soudobého, přitažlivého a srozumitelného jazyka.

 • Animovaná tvorba – podporovat nové a odvážnější vyprávěcí a vizuální postupy při zachování výjimečné tradice české animované tvorby.


E en pro t d
Řešení pro ČT :D

 • Systém tvůrčích producentských skupin (TPS dětské tvorby a další TPS)

 • Jmenování týmu ČT :D

 • Programová koncepce ČT :D – pokračování stávajících úspěšných formátů, vývoj a výroba nových pořadů s výhledem na roky 2014 – 2016

 • Spolupráce s odborníky (Déčkolegium, odborná diskuze)

 • Programové zásady ČT :D reflektující Kodex ČT, tradici dětské tvorby v ČT a potřeby současné mediální komunikace dětí


Vize pro t d
Vize pro ČT :D

 • První volba pro děti i rodiče = naplnění očekávání veřejné služby ČT pro děti

 • Bezpečí, kvalita, předvídatelnost, přiměřenost, kultivovanost

 • Atraktivita, zábava, zábavné vzdělávání

 • Původní česká tvorba, inovativní formáty

 • To nejlepší ze zahraniční tvorby

 • Interaktivita s novými médii