Borsa İstanbul A. Şnin Genel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Borsa İstanbul A. Şnin Genel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Borsa İstanbul A. Şnin Genel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı

play fullscreen
1 / 53
Borsa İstanbul A. Şnin Genel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı
209 Views
Download Presentation
iram
Download Presentation

Borsa İstanbul A. Şnin Genel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Borsa İstanbul A.ŞninGenel Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve Öğrenci Eğitim Programı Dr. Sibel K. BAYRAKTAR Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 2. Sermaye Piyasası • Orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pay senedi, borçlanma araçları ve benzeri menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasadır. 01.01.2013 01

 3. Mali Sisteme Bakış Borsa Şirketlerinin Sektörel Dağılımı Türk Finans Sistemi* Kaynak: BRSA *Ekim 2012 itibariyle Kaynak: Borsa İstanbul * Eylül 2012 itibariyle 01.01.2013 01

 4. Sermaye Piyasası Kurumları 01.01.2013 01

 5. Borsa • Alıcı ve satıcıların belli bir ortamda, belli saatlerde bir araya gelerek, oluşan fiyatlar üzerinden belli kurallar çerçevesinde alım satım yaptıkları örgütlenmiş piyasalardır. Borsalar elektronik ortamda olabileceği gibi, yatırımcıların fiziki olarak bir araya gelip işlem yaptıkları mekanlar da olabilir. 01.01.2013 01

 6. Borsaların Temel İşlevleri • LikiditeSağlama • EkonomiyeKaynakYaratma • SermayeMülkiyetiniTabanaYayma • EkonomininGöstergesiOlma • Uzun VadeliYatırımlarınKısaVadeliTasarruflarlaFinansmanı • MenkulKıymetlerleİlgiliBilgilereKolayUlaşma • SermayeyeHareketlilikSağlama • Güvence • SanayideYapısalDeğişikliğiKolaylaştırma • PiyasadaTekFiyatOluşturma 01.01.2013 01

 7. Borsa Çeşitleri TARIM ÜRÜNLERİ (TAHIL-HUBUBAT) KIYMETLİ MADENLER, HAMMADDE, MİNERAL BORSALARI MENKUL KIYMETLER BORSALARI TÜREV ÜRÜNLER BORSALARI Yapılandırılmış ürünler, menkul kıymet, tahıl, maden, hizmet, elektrik vs. üzerine 01.01.2013 01

 8. Türkiye’de Borsanın Tarihçesi • 1854 GALATA BANKERLERİ (Avrupafinanspiyasalarındadevletborçlanmasenetlerininsatışı) • 1866 DERSAADET TAHVİLAT BORSASI (İlk organize piyasa) • 1906ESHAM VE TAHVİLAT BORSASI (Paypiyasasınınaçılışıveisimdeğişikliği) • 1938KAMBİYO, ESHAM VE TAHVİLAT BORSASI (İsimdeğişikliği) • 26.12.1985İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI FAALİYETE GEÇTİ. • 05.04.2013 BORSA İSTANBUL FAALİYETE GEÇTİ. 01.01.2013 01

 9. Borsa İstanbul’un Teşkilat Yapısı 01.01.2013 01

 10. Menkul Kıymet Ortaklıkveyaalacaklılıksağlayan,belli birmeblağıtemsileden, yatırımaracıolarakkullanılan, dönemselgelirgetiren,mislinitelikte, serihalindeçıkarılan, ibareleriaynıolanveşartlarıSPK’cabelirlenenkıymetlievraktır. 01.01.2013 01

 11. Menkul Kıymetler 01.01.2013 01

 12. Borsa İstanbul Piyasaları Pay Piyasası 1986 Borçlanma Araçları Piyasası 1991 Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları 2007 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 2012 01.01.2013 01

 13. Pay Senedi • Pay Senetleri; • Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, • Şirket sermayesine katılımı temsil eden, • Yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır. • Pay senetleri sahiplerine; • Ortaklık hakkı • Yönetime katılma (oy) hakkı • Kâr payı (temettü) ve temettü avansı alma hakkı • Rüçhan hakkı (öncelikli yeni pay alma hakkı) • Bedelsiz pay alma hakkı • Tasfiyeden pay alma hakkı • Bilgi edinme hakkısağlar. 01.01.2013 01

 14. Borçlanma Araçları Borçlanma araçları vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti ederler. Tahvil : Devletin ve anonim ortaklıkların en az 1 yıl vadeyle ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. İhraç eden kuruluşların niteliğine göre kamu ve özel sektör tahvilleri olarak ikiye ayrılırlar. Vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti ederler. Bono : Hazine veya Anonim Ortaklıklar tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir. İhraççısına göre; Hazine Bonosu, Finansman Bonosu veya Banka Bonosu olarak adlandırılırlar. 01.01.2013 01

 15. Vadeli İşlem ve Opsiyon • Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures): Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. • Opsiyon Sözleşmeleri: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise dayanak varlığı almaya veya satmaya yükümlü kılan sözleşmelerdir. 01.01.2013 01

 16. Borsada İşlem Görmenin Faydaları • Düşük maliyet • Uzun vadeli finansman • Marka bilinirliliği • Stratejik ortak bulma fırsatı • Geniş kitlelerle iletişim imkanı • Şirketin piyasa fiyatını belirleme • Payların banka kredisi için teminat olabilmesi • Ortaklara kolay “pay satışı” imkanı • Bankalar nezdinde • Müşteriler nezdinde • Tedarikçiler nezdinde • Çalışanlar nezdinde • Kamu kurumları nezdinde • Uluslararası platformda • Kurumsal Yönetim • Şeffaflık • Nitelikli işgücü • Kurumsal standartlara uyum 3 www.borsaistanbul.com

 17. Halka Arzlar 01.01.2013 01

 18. Pay Piyasası Piyasa Değeri -2012 01.01.2013 01

 19. İşlem Gören Şirket Sayısı- 2012 01.01.2013 01

 20. Pay Piyasası Toplam İşlem Hacmi - 2012 01.01.2013 01

 21. Borçlanma Araçları Piyasası & Pay PiyasasıGünlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ABD Doları) * 2012 yılı verileri 30.11.2012 itibarıyladır. 01.01.2013 01

 22. Pay Piyasası İşlem Sistemi Pano Sistemi Elektronik Alım-Satım Sistemi ExAPI 01.01.2013 01

 23. Pay Piyasası Seans Salonu 01.01.2013 01

 24. Pay Piyasası İşleyiş % 96 % 4 Borsa İstanbul 01.01.2013 01

 25. Pay Piyasası Seans Saatleri 01.01.2013 01

 26. Pay Piyasası • 99 ARACI KURUM • PAY PİYASASINDA İŞLEM GÖREN MENKUL KIYMET (398) • ULUSAL PAZAR (234) • 2. ULUSAL PAZAR (77) • KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI (67) • Borsa Yatırım Fonları (17) • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (17) • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (27) • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (6) • GÖZALTI PAZARI (20) • GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (11) 01.01.2013 01

 27. Paylar Pay Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler • Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. • Hak & Yükümlülükler • Rüçhan Hakkı Kuponları • Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Hak “Yeni Pay Alma Kuponları” nın teslimi karşılığında ve pay ibrazına gerek kalmaksızın kullanılır. • Borsa Yatırım Fonları • Bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve katılma belgeleri borsalarda işlem gören yatırım fonlandır. • Varantlar & • Sertifikalar • Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. 01.01.2013 01

 28. En Çok İşlem Gören Paylar - 2012 01.01.2013 01

 29. Pay Piyasası İşlem Hacminde İlk 10 Üye - 2012 TOPLAM İŞLEM HACMİ 1,246 MİLYAR TL. 01.01.2013 01

 30. Endeks Bir veya daha fazla değişkenin hareketlerinden ibaret olan oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir. Pay piyasası endeksleri, endeks kapsamındaki payların fiyatlarını baz alarak piyasa performansı hakkında genel bilgi verir. 01.01.2013 01

 31. Ana Endeksler 01.01.2013 01

 32. www.bilincliyatirimci.org 01.01.2013 01

 33. Sermaye Piyasası Kurulu Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Şirketleri Halka Açık Şirketler Derecelendirme Şirketleri Banka ve Aracı Kurumlar Borsa İstanbul Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Sermaye Piyasası Hangi Kurumlarda Çalışabilirsiniz Lisans Belgesi Aranır Yatırımcı İlişkileri Müşteri Temsilcisi Müfettiş Yatırım Danışmanı Yönetici, müdür, vb Portföy Yöneticisi Değerleme Uzmanı Bağımsız Denetçi Derecelendirme Uzmanı 01.01.2013 01

 34. Sermaye Piyasasında Lisanslama • Temel Düzey • İleri Düzey • Türev Araçlar • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı • Konut Değerleme Uzmanlığı • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanlığı 01.01.2013 01

 35. Lisanslama Sınav Konuları TÜREV ARAÇLAR MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TÜREV ARAÇLAR MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TÜREV ARAÇLAR MUH. VE OPER. SORUMLUSU 01.01.2013 01

 36. Lisansların Dağılımı 01.01.2013 01

 37. Kazanılan Tüm Lisans Belgelerinin Coğrafi Dağılımı 01.01.2013 01

 38. Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı • Programa kimler kabul edilmektedir? • 4 yıllık üniversite ve 4 yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinin son sınıf öğrencileri, • Yüksek lisans öğrencileri, • Doktora öğrencileri, 01.01.2013 01

 39. Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı • Programa Kabul Edilen Bölümler hangileridir? • İktisadi ve İdariBilimlerFakültelerinintümbölümleri, • İşletme • İktisat • Hukuk • SiyasalBilgiler • EndüstriMühendisliği • İşletmeMühendisliği • İstatistik • Bankacılık ve Finans • Matematik • Aktüerya • Yönetim ve Bilişim Sistemleribölümleri 01.01.2013 01

 40. Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı Programa nasıl başvuru yapılabilir? Başvurular yılda 2 kere olmak üzere internet üzerinden kabul edilmektedir. Kura yöntemiyle kayıt yapılmaktadır. Başvuru tarihi 27-28 Mayıs 2013. Program Süresi : UÖEP,başlangıçgünüPazartesi, bitişgünüiseCumaolupsüresi 10 işgünüdür. Bir yılda yaklaşık 25 dönem program yapılmakta ortalama 600 öğrenci bu programa katılmaktadır. Detaylı bilgi için: (http://www.borsaistanbul.com) 01.01.2013 01

 41. Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı • Katılımcılara Sağlanan İmkanlar • Her iş günü için yemek çeki verilmektedir. • Servislerden servis kontenjanı elverdiği ölçüde yararlanabilme imkanı verilmektedir. • Katılımcılara program sonunda Katılım Belgesi verilmektedir. • Programa katılanlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 01.01.2013 01

 42. Borsa İstanbul Personel Yapısı • TOPLAM PERSONEL : 573 01.01.2013 01

 43. Borsa Personeli Öğrenim Düzeyi 01.01.2013 01

 44. Nasıl Borsa İstanbul Uzmanı Olunur? 01.01.2013 01

 45. Uzman Personel Giriş Sınavına Katılım Koşulları • 35 yaşını doldurmamış olmak, • 4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, • Giriş sürecinde gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak, • İstenen asgari yabancı dil seviyesine uygun Borsa’ca kabul edilen geçerli bir belge ibraz etmek • Son sınav: • KPDS: B (80), • TOEFL: 550, • TOEFL IBT: 79, • IELTS 6,5 • Son Sınavda KPSS1 (85), ALES (80), GMAT (620) veya GRE (157) önkoşulu arandı. 01.01.2013 01

 46. Borsa İstanbul’a İş Başvurusu • Borsa İstanbul İnternet Sitesi (www. borsaistanbul.com) • Türkiye İş Kurumu İnternet Sitesi • Ülke genelinde yayımlanan gazetelerin insan kaynakları ekleri • Kariyer Portalları 01.01.2013 01

 47. Uzman Personel Giriş Sınavı Şekli ve Konuları • Giriş Sınavı iki aşamadan oluşur. • Yazılı Sınav (GenelYetenekSınavı, TürkçeKompozisyon, Alan Bilgisi) • Sözlü Sınav • Alan Bilgisi Sınav Konuları • İktisat, • Hukuk • Maliye, • Muhasebe, • İşletme İktisadı ve Finansmanı, • Genel Matematik, • İstatistik, • Ekonometri, • Diğer konular (Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.) arasından seçilecek asgari beş konunun seçilerek sorularının cevaplanması gerekir. 01.01.2013 01