1 / 14

Проблема методооб ’ є днання

«Дивослово» Шкільне методичне об ’ єднання вчителів української мови та літератури Комсомольської ЗОШ ім. Михайла Григор’єва 2010 – 2011н.р, керівник Волченко М.О. Проблема методооб ’ є днання.

iram
Download Presentation

Проблема методооб ’ є днання

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. «Дивослово»Шкільне методичне об’єднаннявчителів української мови та літературиКомсомольської ЗОШім. Михайла Григор’єва2010 – 2011н.р,керівник Волченко М.О.

  2. Проблема методооб’єднання Упродовження технології особистісно зорієнтованого навчання й виховання учнів над вивченням і застосуванням інтерактивних методів навчання.

  3. Задачі метооб’єднання: • удосконалення форм і методів навчання згідно з Державною національною програмою «Освіта» (Україна 21ст.) концепцією мовної освіти12-річної школи (укр.мов. Я.Скуратівського); • вивчення й упровадження інтерактивних технологій; • застосування комунікативно-діяльного підходу в навчанні рідної мови; • підвищення грамотності учнів; • формування національної свідомості особистості, прилучення учнівської молоді до джерел духовності; • виховання в учнів естетичної культури.

  4. Банк данних учителів української словесності Комсомольської ЗОШ ім. Михайла Григор’єва

  5. Проведено цілий ланцюжок шкільних та позашкільних заходів. а саме: 1.Участь у I та II етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Результати:IV місце – Мельникова Юля – 6-Акл (Белоусова О.М.) VII місце – Ізюмов Олександр – 9-Бкл (Калашникова Т.М.) Х місце – Торощин Максим – 5-Акл (Волченко М.О) 2. Проведення шкільних та міських олімпіад з української мови та літератури. (VII місце – Аншиць Володимир – 9-Акл. Даниленко І.А. XII місце - Новікова Тетяна – 10-Бкл. Даниленко І.А) 3. Участь у творчому конкурсі, присвяченому Т.Г.Шевченку. VIII місце – Торощин Максим – 5-Акл. – Волченко М.О. Х Місце – Аншиць Володимир – 9-Акл. – Даниленко І.А. V місце – Новікова Тетяна – 10-Б кл. – Даниленко І. А. 4. Проведення моніторінгу якості знань з української мови учнів 5-10кл.

  6. Упродовж 2010-2011н.р. методичне об’єднання вчителів української мови та літератури працювало за планом, керуючись матеріалами: • Конституцією України; • Конвенцією ООН про права дитини; • Законом України “Про освіту”; • Методичними рекомендаціями щодо вивчення рідної (української) мови та літератури в 5-11 класах; • Методичними посібниками: • журнали “Дивослово” та “Бібліотечка” до нього, • “Українська мова та література в гімназіях, ліцеях, колегіумах; • газета “Українська мова та література в школі”; • положенням про методичне об’єднання вчителів (проект).

  7. “Вічний, як правда”. 4.Літературно-художня декада пам’яті Т.Г.Шевченка.(150 років з дня смерті Великого Кобзаря): • усний журнал агітбригади старшокласників “Співець українського народу”; • Конкурс малюнків, читців, переказів, творів “Іду з дитинства до Тараса”.(Волченко М.О. Бєлоусова О.М.). • Вікторини, інтелектуальна гра”Шевченкіана”(ВолченкоМ.О.); • Відкриті уроки, заходи: • “Ти знаєш, що ти-людина? “7-А клас (Волченко М.О.)” • Твір-опис пам’ятника Т.Г. Шевченку в Харкові з елементами роздуму (Бєлоусова О.М.) 8-А клас. • Літературна композиція, присвячена пам’яті Т.Г.Шевченку, (Даниленко І.А) 10-А клас. • Вчимося бути толерантними (із циклу “Душі людської доброта”).(Волченко М.О.) 7-А клас.

  8. Вічний, як правда Літературно – художня декада пам’яті Т. Г. Шевченка • усні журнали агітбригади старшокласників • «Співець українського народу»; • конкурс малюнків, читачів, переказів, творів • « Іду з дитинства до Тараса»; • відкриті уроки, заходи.

  9. Проведена робота

  10. Волченко Марина Олексіївна 17.07.1955 р. н. - керівник м/о “Дивослово” У 1972 р. одержала середню освіту, працювала піонерською вожатою У 1978 р. закінчила Ворошиловградський державний інститут ім. Т. Г. Шевченка. Працювала вчителем географії в СШ № 6 м. Ровеньки З 1982 р. працює в СШ № 6 м. Свердловськ учителем початкових класів, вихователем групи продовженого дня. У 1993 р. одержала другу освіту, закінчивши ЛДПІ ім. Шевченка, ( ф- т “Українська мова та література” ). Працює над проблемою: Упровадження технології особистісно зорієнтованого навчання й виховання учнів над вивченням і застосуванням інтерактивних методів навчання.

More Related