מפגש עם הקהילה - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מפגש עם הקהילה PowerPoint Presentation
Download Presentation
מפגש עם הקהילה

play fullscreen
1 / 4
מפגש עם הקהילה
155 Views
Download Presentation
ira
Download Presentation

מפגש עם הקהילה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מפגש עם הקהילה 22/12/2008

  2. פליטת חלקיקים מצטבר 2008 • RDF – REFUSE DERIVED FUEL • SNCR – הפחתת פליטת תחמוצות חנקן. • ISO 14001. • חוק אוויר נקי. • POST KYOTO – גזי חממה.

  3. חג אורים שמח