meg jul szakk pz s a dr v t l a balatonig t mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Megújuló szakképzés a Drávától a Balatonig” TÁMOP -2.2.3- 07/2-2F- 2008-0011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Megújuló szakképzés a Drávától a Balatonig” TÁMOP -2.2.3- 07/2-2F- 2008-0011

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
ira-stuart

„ Megújuló szakképzés a Drávától a Balatonig” TÁMOP -2.2.3- 07/2-2F- 2008-0011 - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
„ Megújuló szakképzés a Drávától a Balatonig” TÁMOP -2.2.3- 07/2-2F- 2008-0011
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Megújuló szakképzés a Drávától a Balatonig”TÁMOP -2.2.3- 07/2-2F- 2008-0011 Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 2. Mi a projekt? A projectum latin szó, tervet, tervezetet, javaslatot jelent. Alkotó jövőbetekintés, vállalkozás. Fejlesztési feladatok megoldása, s egyúttal járatlan utak kiépítése, feltáratlan területek megismerése. Ennélfogva alapos, operacionalizált tervezőmunkát, folyamatos ellenőrzést, elemzést igényel és rendszeres értékelést. Megvalósulása – több résztvevő együttműködésével határozott ideig tartó – a tervezés, szervezés, végrehajtás összehangolására, a szellemi, fizikai, anyagi eszközök mozgósítására különös hangsúlyt fektető fejlesztés. Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 3. Somogyi Térségi Szakképző Központ létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Projektgazda: Somogy Megyei Önkormányzat Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 4. Részfeladatok a következők: • Szervezetfejlesztés • Szakmai fejlesztési tevékenység • Továbbképzési tevékenység • Közösségi funkciók fejlesztése • Tanácsadási tevékenység • Nyomon követési és értékelési tevékenység • Disszeminációs tevékenység Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 5. Cél /1/: Állami források hatékonyabb felhasználása Összehangolt- az érdekelt felek egyetértésén alapuló szakképzés- fejlesztési irányok meghatározása a koordináció javítása, a fejlesztési források hatékony felhasználása A létrehozott intézményrendszer rugalmasan tudjon reagálni a munkaerőpiac igényeire. Területen elősegíteni a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési struktúra kialakítását. Intézményeiből felkészült, minőségi munkavégzésre alkalmas szakemberek kerüljenek ki A szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztizsének növelése Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 6. Cél /2/: Rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kialakítása. Össze hangolt,a helyi igényeket figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi programok létrehozása. Hátrányos helyzetű és sajátos nevelésű igényű tanulók problémájának kezelése, segítségnyújtás a lemorzsolódás és képzés nélkül kilépők számának csökkentése. Belső fejlesztési programok elindítása, s ennek módszertani központjainak kialakítása. A szakképzési szerkezet megújítását, a felnőttképzés megerősítését Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 7. Cél /3/: Humánerőforrás fejlesztés: korszerű intézményszervezési, új szakmai és közösségi szolgáltatások bevezetése a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Szakmai fejlesztések támogatása, nyomon követése, értékelési rendszer kiépítése Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 8. Feladatok és megoldások: Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 9. Indikátorok rendszere: Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 10. Munkaszervezeti felépítés szintjei: Monitoring bizottság Szakmai Tanácsadó testület közgyűlés Stratégiai szint TISZK elnök Menedzsment szervezet szervezet Operatív Szint Igazgató tanács Koordinátorok, rendszergazdák, pályaorientációs munkatársak Intézmények Végrehajtás szintje Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 11. A megvalósítás folyamata……eddig: December : megalakult a menedzsment, munkaforma kialakítása, egyeztetések, munkatervek, stratégiai munka Január: közbeszerzésekhez szakmai anyagok előkészítése, felelősségi mátrixok, pályázatok kiírása, pénzügyi előkészítések a támogatás fogadására, ügyvitel és a pénzügy harmonizálása, technikai előkészítés Február: 18-án támogatási szerződés aláírása, előleg lehívása, szerződések előkészítése Március: adatok egyeztetése, tájékoztatás(koordinátorok, rendszergazdák, pályaorientációs felelősök) ütemterv szerinti haladás, előleg megérkezése, ajánlattételi felhívások Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 12. A megvalósítás folyamata……eddig: Április: Szerződéskötések, iroda helység véglegesítése Május: közbeszerzések,( szakmai, informatika, disszemináció,)egyeztetések, kiírás, szolgáltatás: szerződéskötés 28-án OKKER ZRT. Június: induló képzések egyeztetése, képzések indítása (3) Weblap fejlesztés, konferencia, szerződéskötés Commitment ZRT Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 13. A megvalósítás folyamatának tartalmi elemei: Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 14. Továbbképzési tevékenység Tervezett kínálat bemutatása Előzetes igényfelmérés Pontosítások Júniusban 3 képzés, augusztusban 6 képzés, közel 200 résztvevő 2009/2010-es tanév: további 30 képzés különböző helyszíneken Módszertani gazdagítás, moduláris rendszerre való felkészülés Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 15. Szakmai fejlesztési tevékenység: Tanulmányok készítése, adoptációja (elemzés – tervezés – fejlesztés -végrehajtás - értékelés) Tananyagfejlesztés 5 modul digitális tananyag és oktatási csomag Informatikai rendszer összhangteremtése: szakképzés, munkaerőpiac, felnőttképzés Hátránykompenzálás, reintegráció Alkalmazható tudás Piacképes szakmák Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 16. Közösségi funkciók fejlesztése: Önismeret fejlesztés, hatékony kapcsolat kezelés, tanulás tanítása, csoportdinamikai ismeretek, csoportjelenségek kezelése A tanulói támogatás rendszere érdekében: motiválás-bátorítás, mentálhigiénés tanácsadás Pályaorientációs tevékenység: tananyagtartalom, on-line lehetőségek, tanácsadás Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 17. Nyomon-követési és értékelési tevékenység: Mérés-értékelési rendszer korszerűsítése a tanulási folyamat támogatására, képzési súlypontok meghatározása Tanulói utak tervezése: bemeneti mérés és fejlesztési protokoll „No childleftbehind” elv a piacképes képzési piacon, rendszeralapozás és nyomon-követés Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit

 18. „Halad, aki megindult” Köszönjük a figyelmet! Somogyi Térségi Szakképző Központ Létrehozása TÁMOP - 2.2.3 - 07/2-2F- 2008-0011 Milánkovics Ibolya Gálovics Edit