organizacja procesu biblioterapeutycznego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organizacja procesu biblioterapeutycznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Organizacja procesu biblioterapeutycznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Organizacja procesu biblioterapeutycznego. Uczestnicy biblioterapii. W każdej szkole jest kilka różnorodnych grup, które mogą wymagać wsparcia: uczniowie niepełnosprawni uczniowie przewlekle chorzy uczniowie o zaburzonym zachowaniu uczniowie bardzo zdolni uczniowie, którzy złamali prawo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacja procesu biblioterapeutycznego' - ipo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uczestnicy biblioterapii
Uczestnicy biblioterapii

W każdej szkole jest kilka różnorodnych grup, które mogą wymagać wsparcia:

 • uczniowie niepełnosprawni
 • uczniowie przewlekle chorzy
 • uczniowie o zaburzonym zachowaniu
 • uczniowie bardzo zdolni
 • uczniowie, którzy złamali prawo
 • uczniowie, którzy czują się skrzywdzeni
 • uczniowie, którzy czują się odrzuceni
 • uczniowie mający problemy z nauką
slide3

Wg Wity Szulc interwencję pedagogiczną można stosować w wielu wypadkach:

 • poprawy obrazu własnej osoby
 • lepszego zrozumienia ludzkich zachowań i motywacji
 • zwiększenia szacunku wobec siebie
 • rozbudzenia zainteresowań
 • rozładowania emocji
 • przekazaniu informacji, że nie jest się pierwszą osobą z danym problemem
 • wskazania rozwiązania problemu
 • profilaktyki (grupy ryzyka)
 • aspekt wychowawczy

Należy włączyć rodziców do procesu integracyjnego, po przejściu przez nich odpowiedniego szkolenia.

wybrane formy zaj biblioterapeutycznych
Wybrane formy zajęć biblioterapeutycznych

Techniki parateatralne (drama)

W dramie bierze udział prowadzący i wszyscy uczestnicy zajęć. Nie ma podziału na aktorów i widziów. Może ona przebiec na trzech płaszczyznach:

1)     płaszczyzna wynikająca z kontekstu – odnosi się do konkretnej sytuacji z życia uczestników (np. w klasie, między rodzeństwem, nauczycielem, a uczniem itd.). Rozmowa będzie improwizowana, a jej przebieg zależy od osobistych doświadczeń uczestników i ich osobowości

2)  płaszczyzna uniwersalna – związana jest z ogólnymi sytuacjami występującymi w życiu społecznym (np. relacje między rodzicami, a dziećmi – coś co jest wspólne dla wszystkich rodziców i dzieci)

3)     płaszczyzna osobista – uczestnik odnosi się do własnego doświadczenia, jednocześnie ma możliwość porównania ich z doświadczeniami innych.

„Bycie w roli” uczestnik staje się kimś innym, niż jest w rzeczywistości.

slide5

Inne techniki dramy to:

a)      improwizacja z tekstem

b)      scenka improwizowana

c)      przedstawienie improwizowana

d)      inscenizacja

e)      zmiana ról (terapeuta zostaje dzieckiem, dziecko osobą dorosłą)

Literatura: Irena Borecka, Biblioterapia. Teoria i praktyka: poradnik, Warszawa 2001

zabawy czytelnicze
Zabawy czytelnicze

Najbardziej znane zabawy to zgadywanki, quizy, konkursy.

Można zastosować cykl zabaw odnoszących się do wybranej lektury np.:

a)  tworzenie symbolicznego katalogu ruchomych obrazków (dzieci inscenizują sceny wymienione przez nauczyciela)

b)   malowanie i rysowanie ilustracji do wybranych, niedokończonych fragmentów utworów

c)    lepienie z plasteliny elementów brakujących w przeczytanym przez nauczyciela i znanym dzieciom wcześniej opisie

d)   wykonywanie wydzieranek i układanie podpisów adekwatnych do treści utworu

e)    projektowanie strojów dla ulubionych bohaterów literackich

f)     rozwiązywanie krzyżówek związanych z treścią utworu

g)    układnie i rozwiązywanie rebusów

modele post powania biblioterapeutycznego wzmacniaj cego poczucie w asnej warto ci
Modele postępowania biblioterapeutycznego wzmacniającego poczucie własnej wartości

Model wzmacniający poczucie własnej wartości

Diagnoza: uczeń ma niską ocenę własnej osoby, reaguje od apatii po agresję, oczekuje nadmiernej uwagi i wyręczania w różnych pracach.

Literatura: wybrane fragmenty Anny Domańskiej Los w twoich rękach, Eugenii Chajęckiej Syn! Będzie szczęśliwa, JoasineCriscuolo Słońce świeci dla wszystkich, Haliny Poświatowskiej Opowieść dla przyjaciela, Krystyny Berwińskiej Conamore, Domenico AndroneAngiolino-chłopiec, który umiał cierpieć, Marie Poinsent Uśmiecham się do moich cierpień. W całości można zalecić: Tajemniczy ogród Frances Burnett, Tropicieli HildickaWallacea.

Etap pierwszy: czytanie indywidualne lub grupowe, cel: uświadomienie źródeł niskiej samooceny, reakcji innych osób na podobną sytuację. Identyfikacja z bohaterem może nastąpić podczas czytania lub zajęć dodatkowych (np. dramy).

Etap drugi: konfrontacja dotychczasowych poglądów i zachowań, należy umożliwić podjęcie decyzji do dokonania zmian w postawach i zachowaniach uczestnika.

Etap trzeci: ewaluacja. Weryfikacja hipotez, określenie dalszego postępowania terapeutycznego.

model wspierania procesu adaptacji dziecka w grupie
Model wspierania procesu adaptacji dziecka w grupie

Diagnoza: Uczeń nie jest akceptowany ze względu na swoją „inność” (wygląd, choroba, pochodzenie itp.). Ma obniżoną motywację do nauki, reaguje agresją, nie podejmuje prób nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Literatura: mogą posłużyć utwory Ireny Jurgielewiczowej Ten obcy i Inna, Marii JózefnackiejLotnica, Chłopak na niepogodę, Kto sieje wiatr. (w całości lub fragmenty)

model przeciwdzia aj cy agresywnym zachowaniom dziecka
Model przeciwdziałający agresywnym zachowaniom dziecka

Diagnoza: Dziecko agresywnym zachowaniem zwraca na siebie uwagę, jest konfliktowe, nie potrafi rozwiązywać trudnych sytuacji.

Literatura: książki dotyczące niewłaściwych postaw wobec siebie i innych osób, zachowań asertywnych np. Ireny Jurgielewiczowej Ten obcy, Krystyny Boglar Supergigant z motylem, Anny Dodziuk Pokochać siebie, Piotra Fijewskiego jak rozwinąć skrzydła, Marii Król-Fijewskiej Stanowczo, łagodnie, bez lęku.

model rozwijaj cy tw rcze my lenie
Model rozwijający twórcze myślenie

Diagnoza: dziecko mocno przeżywa każde publiczne wystąpienie, egzaminy, sprawdziany i konkursy. Źle znosi niepowodzenia.

Literatura: Fragmenty książek Małgorzaty Musierowicz Szósta klepka, Opium w rosole, Brulion Be Be, Joanny Chmielewskiej Większy kawałek świata, większe zasługi, Skarby, Wszelki wypadek.

slide11

Pedagogiczny alfabet:

Akceptuj swoje dziecko!

Bądź dla niego oparciem!

Daj mu poczucie miłości i bezpieczeństwa!

Eliminuj powoli i rozsądnie jego niepożądane zachowania!

Formułuj precyzyjnie stawiane mu wymagania!

Gospodaruj efektywnie jego czasem!

Hamuj jego agresję przez rozładowanie emocji!

Interesuj się jego osobą!

Jesteś jego przewodnikiem!

Pamiętaj o tym!

Kieruj wszechstronnie jego rozwojem!

Licz się z jego odmiennym zdaniem!

Łagodź pojawiające się stresy i cierpienie!

Miej dla niego cierpliwość!

Nie pozwól sobie na zwątpienie!

Okazuj mu zaufanie!

Pokaż ,że jesteś jego przyjacielem!

Rozwijaj w nim wszelkie zdolności i umiejętności!

Słuchaj uważnie „bicia” jego serca!

Troszcz się o nie, jak tylko potrafisz!

Ukazuj mu jego miejsce w nieznanym świecie!

Wierz w efekt pracy z dzieckiem!

Yyy to tylko niewiadoma, która może się zdarzy! Czyż nie?

Zachęcaj je mimo wszystko do dalszej pracy nad sobą!