slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DJs ophavsretsstrategi PowerPoint Presentation
Download Presentation
DJs ophavsretsstrategi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

DJs ophavsretsstrategi - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

DJs ophavsretsstrategi. Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger ophavsretskrænkelser når visse betingelser er opfyldt. Hvorfor er ophavsretten så vigtig?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DJs ophavsretsstrategi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
djs ophavsretsstrategi
DJs ophavsretsstrategi
 • Det skal være let at være lovlig
 • DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling
 • Både for fastansatte og freelancere
 • Gerne i form af aftalelicenser
 • DJ forfølger ophavsretskrænkelser når visse betingelser er opfyldt

DMJX - Ophavsret - 2012

hvorfor er ophavsretten s vigtig
Hvorfor er ophavsretten så vigtig?
 • Den journalistiske integritet, uafhængighed, troværdighed
 • Ca. 32 mio. kr. til DJs medlemmer årligt pga. aftaler og Copydan-vederlag
 • Beskyttelse mod krænkende ændringer og krænkende sammenhæng
 • Kamp om kontrollen – modsætninger:
 • udgivere ctr. ophavsmænd, brugere ctr. rettighedshavere, samfundsinteresser ctr. rettighedshavere, individets økonomi ctr. industriens
 • Når ophavsretten gør det muligt at tjene penge er det et incitament for ophavsmændene til at skabe flere værker, til gavn for samfundet – nøglen til viden kunst og underholdning

DMJX - Ophavsret - 2012

ophavsretslovens 1 hvad er ophavsret r deret samtykke
Ophavsretslovens § 1Hvad er ophavsret? Råderet - samtykke
 • Den som frembringer et tv-program, en tekst eller et fotografi (litterært eller kunstnerisk værk) har ophavsret til værket.
 • Værkshøjde –kravet til en kunstnerisk frembringelse for at det kan anses som et beskyttet værk

DMJX - Ophavsret - 2012

ophavsretslovens 2 eneret konomiske rettigheder
Ophavsretslovens § 2 – eneretØkonomiske rettigheder
 • Tilrettelæggeren, journalisten eller fotografen har eneret til at fremstille eksemplarer af sit værk og til at gøre det tilgængeligt for almenheden.
 • Kopiering, salg, udlejning, udlån, offentlig visning, offentlig fremførelse – radio, tv, internet, on-demand

DMJX - Ophavsret - 2012

ophavsretslovens 3 stk 1 og 2 droit moral respektret navngivningsret
Ophavsretslovens § 3, stk. 1 og 2Droit moral – respektret - navngivningsret
 • Ideelle rettigheder (droit moral)
 • Tilrettelæggeren, journalisten eller fotografen har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver (navngivningsretten).
 • Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng (respektretten).
 • De ideelle rettigheder kan ikke overdrages ved aftale – medmindre efter art og omfang afgrænset brug
 • Tætte bånd til presseetik og medieansvar

DMJX - Ophavsret - 2012

tilrettel ggeren journalisten tegneren teksteren eller fotografen har ret til
Tilrettelæggeren, journalisten, tegneren, teksteren eller fotografen har ret til ……….
 • at blive spurgt – og ret til at sige nej!
 • at blive krediteret
 • at blive honoreret, og
 • at blive respekteret

DMJX - Ophavsret - 2012

indskr nkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens
Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens
 • Fribrugsregler: privat brug, citatret
 • Aftalelicens (bruge et beskyttet værk uden at spørge om lov, hvis man indgår aftale om det med en forvaltningsorganisation/ ophavsretsorganisation – Copydan-foreningerne – Erhvervskopier, Undervisningskopier, Verdens TV, Billedkunst, Arkiv)
 • Tvangslicens (bruge et beskyttet værk uden tilladelse men mod betaling)

DMJX - Ophavsret - 2012

ophavsretslovens 22 citatretten
Ophavsretslovens § 22 (citatretten)
 • Det er tilladt af citere fra et værk når følgende betingelser er opfyldt:
  • I overensstemmelse med god skik
  • I det omfang, som betinges af formålet
 • Affotografering eller udtræk af enkeltbilleder fra en sekvens af levende billeder er ikke tilladt.

DMJX - Ophavsret - 2012

ophavsretslovens 63
Ophavsretslovens § 63
 • Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår.

DMJX - Ophavsret - 2012

overdragelse af rettigheder freelancere og fastansatte
Overdragelse af rettighederfreelancere og fastansatte
 • Udnyttelsesrettigheder overdrages ved aftale
 • Ved varig og fast ansættelsesforhold indgås ved udtrykkelig eller (stiltiende) aftale – i det omfang, der var nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev skabt.
 • Muligvis mere omfattende rettighedsoverdragelse inden for reklamebranchen (og kunstindustrien – tegnerne)
 • Freelancere indgår også udtrykkeligt eller (stiltiende) aftaler – forudsætninger og kutyme på området. Specialitetsgrundsætningen – overdragelse på én måde giver ikke erhververen ret på andre måder.
 • Udfyldning af aftalerne ved fortolkning sker forskelligt

DMJX - Ophavsret - 2012

straf erstatning og godtg relse
Straf, erstatning og godtgørelse
 • Bøde (forsæt/grov uagtsomhed) og fængsel (skærpende omstændigheder)
 • Forbud – pålæg om undladelse af udnyttelse
 • Erstatning – skattepligtigt vederlag
 • Godtgørelse (for ikke-økonomisk skade – krænkende ændring og manglende kreditering) – som udgangspunkt ikke skattepligtig. Kan dog ikke garantere at SKAT accepterer dette - dog endnu ikke sket.

DMJX - Ophavsret - 2012

hvilke kontrakter vil i blive m dt med i den virkelige verden
Hvilke kontrakter vil I blive mødt med i den virkelige verden?
 • Det kommer an på, om I kommer til at arbejde freelance, som TBA´er eller bliver fastansat – men kontrakterne ligner hinanden!
 • Ved varig og fast ansættelsesforhold overdrages rettighederne i det omfang, det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev skabt.
 • Muligvis mere omfattende rettighedsoverdragelse inden for tv-området.
 • Pas på med de meget vidtgående overdragelser
 • Specialitetsgrundsætningen – overdragelse på én måde giver ikke erhververen ret på andre måder.

DMJX - Ophavsret - 2012

hvilke omr der kan i ans ttes p
Hvilke områder kan I ansættes på?
 • DR-freelance overenskomst - Her skal I gå efter en bilag 2 kontrakt – selvstændig rettighedsbærende indsats
 • Producenter omfattet af ok med DJ – Her skal I gå efter bestemmelsen ”hovedophavsmænd”
 • TV2 – svært
 • Individuelle producenter, der ikke er omfattet af overenskomst med DJ – Mastiff, Blu, Metronome, Monday Media

DMJX - Ophavsret - 2012

det er sv rt og i b r altid tjekke med dj f r i underskriver en kontrakt
Det er svært, og I bør altid tjekke med DJ, før I underskriver en kontrakt
 • Prøv at få begrænset omfanget af jeres rettighedsoverdragelse til et vist antal visninger eller ubegrænset visning i xx år.
 • Hvis alt kræves overdraget, så få som minimum Copydan-bestemmelsen ind i kontrakten: ”Medarbejderen/freelanceren bevarer retten til vederlag og rettigheder, der forvaltes gennem de til enhver tid værende Copydan-foreninger, herunder retten til vederlag i henhold til §§ 13, 14, 17, 35 og 39”

DMJX - Ophavsret - 2012

copydan fortsat
Copydan fortsat
 • ”Medarbejderen/freelanceren bevarer sine rettigheder til fornyet offentlig fremførelse, eksempelvis offentlig visning af TV, uden for private hjem (biblioteker, restaurationer, butikker, erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer, det offentlige rum, transportmidler etc.). Parterne tilstræber at rettighederne hertil forvaltes i samarbejde med mellem rettighedshaverne og Copydan. Medarbejderen/freelanceren kan ikke modsætte sig udnyttelsen af disse rettigheder og denne kan således finde sted under forhandling og eventuel tvist om vederlagets størrelse”

DMJX - Ophavsret - 2012

bestseller klausul
Bestseller-klausul
 • ”Hvis værket viser sig at kunne udnyttes på en måde og i et helt andet omfang end forventet, har tilrettelæggeren ret til en genforhandling af vilkårene i den oprindelige aftale”

DMJX - Ophavsret - 2012

eksempel 1
Eksempel 1
 • IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.V.
 • Samtlige immaterielle rettigheder – herunder ophavs-, foto-, patent-, mønster- og varemærkerettigheder – til frembringelser af enhver art, det være sig tekster, edb-programmer eller marketingsprincipper og lign., der er blevet til som led i det almindelige ansættelsesforhold eller er resultatet af en Medarbejderen pålagt opgave, tilhører Selskabet, dog med respekt af ufravigelige lovregler.
 • Selskabet har således den fulde adgang til udnyttelsen af de nævnte rettigheder og frembringelser, og Selskabet har også fuld adgang til at overdrage rettighederne og frembringelserne til tredjemand.
 • Rettighedsovergangen er endelig og bortfalder ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

DMJX - Ophavsret - 2012

realistisk ndring eksempel 1
Realistisk ændring – eksempel 1
 • Samtlige immaterielle rettigheder – herunder ophavs-, foto-, patent-, mønster- og varemærkerettigheder – til frembringelser af enhver art, det være sig tekster, edb-programmer eller marketingsprincipper og lign., der er blevet til som led i det almindelige ansættelsesforhold eller er resultatet af en Medarbejderen pålagt opgave, tilhører Selskabet, dog med respekt af ufravigelige lovregler.
 • Selskabet har således den fulde adgang til udnyttelsen af de nævnte rettigheder og frembringelser. Ophavsretligt beskyttede handlinger, som foretages af andre end Selskabet er ikke omfattet af aftalen (fx retransmission og brug efter §§ 13, 17 og 39 i den gældende ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om rettigheder herunder vederlag herfor).
 • Rettighedsovergangen er endelig og bortfalder ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

DMJX - Ophavsret - 2012

id beskyttelse
Idé-beskyttelse
 • Ideer er ikke ophavsretligt beskyttede
 • Det er et værks konkrete udformning, der kan være beskyttet
 • Hvordan kan I så præsentere jeres idé for andre?
 • Sende jeres idé i en forseglet kuvert til DJ
 • Samtidig med præsentationen gøre opmærksom på, at den også er sendt til DJ
 • Primært en præventiv virkning
 • http://tvgruppen.dk/Beskyt-din-ide/Hvordan-beskytter-jeg-en-god-ide/

DMJX - Ophavsret - 2012

links
Links
 • Hovedside/ links der henviser til dette kaldes referencelinks - lovligt
 • Undersider/Links der henviser hertil kaldes dybe links – tvivlsomt

evt. offentlig fremførelse, der kræver tilladelse, fx Newsbooster, hvor det

fandtes i strid med ophl. § 71, at en internettjeneste/Newsbooster udsendte nyhedsbreve med overskrifter fra avisartikler og deeplinkede til artiklerne. Kan også være respektkrænkende/reklamesammenhæng

DMJX - Ophavsret - 2012

copydan midler
Copydan-midler
 • Vær opmærksom på TVGRUPPEN i DJ og FreelanceGruppen i DJ
 • De fordeler rettighedspenge til de rettighedshavere, der har produceret og fået vist deres produktioner på tv, i undervisning, i erhvervsvirksomheder etc.
 • Hvis rettighedshaverne har bevaret sine rettigheder

DMJX - Ophavsret - 2012

husk altid dj brug os
Husk altid DJ – brug os
 • Vi vil meget gerne bruges
 • Så ring, før I forhandler løn
 • Send jeres kontrakt ind til tjek, før I skriver under
 • Ring til enten:
 • Claus Iwersen (DR)
 • Henrik Bruun (TV2)
 • Anders Sevel Johnsen – kontrakter og ophavsret
 • Lone Amtrup (tv-produktionsområdet og Copydan)
 • Det tilbyder DJ: Kontraktrådgivning, Karriererådgivning, stress-og konflikthåndtering, trivselskurser, sager om ophavsretskrænkelser og inkassosager

DMJX - Ophavsret - 2012

slide24
ACTA
 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 • Handelstraktat Counterfeiting dækker over handlinger, der indebærer krænkelse af immaterielle rettigheder
 • Underskrevet af bl.a. EU – først efter sommer besluttes om den kan tiltrædes – skal forelægges for EU-domstolen.
 • Formål: effektiv beskyttelse af ophavsret, forbedre den internationale håndhævelse af ophavsret – først og fremmest organiseret ulovlig kopiering i stor målestok

DMJX - Ophavsret - 2012

acta fortsat
ACTA fortsat
 • I Danmark og EU kan vi allerede følge disse overtrædelser
 • Globalt marked vil kalde på mulighed for håndhævelse ved krænkelse af danske film, tv-produktioner etc. også uden for EU.
 • Tiltrædelsen vil betyde mere effektivt samarbejde globalt

DMJX - Ophavsret - 2012

kritik af acta
Kritik af ACTA
 • Processen har været temmelig lukket
 • Artikel 27 – bestemmelsen om håndhævelse i det digitale miljø
 • Slår bl.a. fast, at landene kan indføre regler, der pålægger en internetudbyder at udlevere navne på folk, der har krænket ophavsrettigheder.
 • Slår fast, at håndhævelsesreglerne ikke må skabe hindringer for e-handel (den lovlige samhandel), ytringsfrihed og beskyttelsen af privatlivets fred – retfærdig rettergang
 • Dette er væsentligt set med DJ-briller!

DMJX - Ophavsret - 2012

faq om acta
FAQ om ACTA
 • Kan sociale medier (fx Facebook, Youtube og Twitter) gøres ansvarlig for brugernes ulovlige handlinger?Ja disse regler findes allerede i dag – ACTA ændrer intet her. Her tænkes primært på e-handelsloven. Udbyderen kan blive ansvarlig, hvis materialet ikke fjernes efter at udbyderen udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på krænkelsen.
 • .

DMJX - Ophavsret - 2012

faq om acta1
FAQ om ACTA
 • Kan internetudbydere pålægges at udlevere oplysninger om deres kunders ophavsretskrænkelser?Ja disse regler findes allerede i dag - med eller uden ACTA. Udleveringen sker efter pålæg fra domstolene (editionsbegæring).

DMJX - Ophavsret - 2012

faq om acta2
FAQ om ACTA
 • Kan teleudbydere og søgemaskiner pålægges at blokere for ulovligt indhold? Ja disse regler findes allerede i dag – ACTA ændrer intet her. Dette sker i dag ved fogedforbud
 • Blev netop anvendt i Grooveshark-dommen, hvor teleselskabet 3 blev pålagt at blokere for det ulovlige indhold 

DMJX - Ophavsret - 2012

grooveshark
Grooveshark
 • 1) ok at lukke for hjemmesider – men det kræver en retssag og en domstolsafgørelse.
 • 2) er der overhovedet brug for ACTA aftalen, når man alligevel kan blokere for hjemmesider som Grooveshark?
 • Ja ACTA har et internationalt sigte, og derfor er ACTA vigtig for international håndhævelse.

DMJX - Ophavsret - 2012

faq om acta3
FAQ om ACTA
 • Kan teleudbydere og søgemaskiner pålægges at overvåge/kontrollere folk?Nej, der er ikke noget i ACTA, der pålægger teleselskaberne at lave sit eget politi. I artikel 27 står der, at myndighederne kan pålægge udbyderne og internettjenester at udlevere tilstrækkelige oplysninger til at identificere en abonnent. Dette sker i Danmark i dag via domstolene (se spm. ovenfor)

DMJX - Ophavsret - 2012

faq om acta overv gning fortsat
FAQ om ACTA – overvågning fortsat
 • Der er i ordlyden af ACTA ikke belæg for, at der skulle være pligt til overvågning.
 • EU-retten har fornylig afsagt dom i en sag hvor generel overvågning blev anset for værende i strid med EU-retten.

DMJX - Ophavsret - 2012

djs holdning til acta
DJs holdning til ACTA
 • DJ forholder sig kritisk til, at der har været meget lidt åbenhed i processen, at DJ tager det hidtidige forløb til efterretning. DJ har som organisation ikke grund til at indtage et særligt overordnet standpunkt i forhold til ACTA
 • DJ skal fortsætte med at sikre ophavsretten og ytringsfriheden i det digitale informationssamfund uden at låse viden-strømmen. Sikre et frit vidensflow på internettet i fremtidens samfund

DMJX - Ophavsret - 2012

djs holdning til acta og
DJs holdning til ACTA og
 • På den ene side er der de store internetgiganter, der angiveligt er med til at trække og styre debatten om ACTA – og som ønsker fuld frihed på Internettet. På den anden side er ophavsretten, som skal håndteres i et samfund, hvor alle kan dele alt digitalt.
 • Det er vigtigt, at vi sikrer et frit viden flow på internettet i fremtidens samfund.

DMJX - Ophavsret - 2012

det mener dj om ophavsret og ytringsfrihed
Det mener DJ om Ophavsret og Ytringsfrihed
 • For DJ er det evident, at ytringsfriheden og informationsfriheden naturligvis har højeste prioritet, men at det ikke behøver at have nogen indflydelse på den ophavsret, som ACTA især beskæftiger sig med. Hvor ytrings- og informationsfriheden handler om adgangen til informationer og materiale i det hele taget, så handler ophavsretten om anvendelse af materialet. Derfor behøver de to områder ikke at komme i konflikt med hinanden.

DMJX - Ophavsret - 2012