natuurpunt haacht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Natuurpunt Haacht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Natuurpunt Haacht

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

Natuurpunt Haacht - PowerPoint PPT Presentation

iphigenie
149 Views
Download Presentation

Natuurpunt Haacht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Natuurpunt Haacht Wat doen wij ?Wat kan Natuurpunt voor jou betekenen ?

 2. INHOUD • Doelstellingen van Natuurpunt • Natuur in Haacht • Onze activiteiten in 2006 • Waarom lid worden?

 3. Doelstellingen Natuurpunt • Natuurbehoud.Het herstel en de ontwikkeling van de natuur.Het behoud van de in het wild voorkomende fauna en flora.Het natuurbeheer.Duurzame instandhouding. Natuurpunt beheert 521 natuurgebieden en dit breidt elk jaar nog uit !

 4. Doelstellingen Natuurpunt • Natuurbeleving.De natuurreservaten worden opengesteld voor zachte vormen van recreatie. Natuurpunt organiseert honderden wandelingen per jaar.Elk lid mag gratis deelnemen aan wandelingen van alle afdelingen van Natuurpunt.

 5. Doelstellingen Natuurpunt • Natuureducatie.Natuurpunt organiseert tientallen cursussenover: • natuur in de tuin • paddestoelen • planten • vogels • ongewervelden • natuurbeheer • ecologie • ...

 6. Doelstellingen Natuurpunt • Natuurstudie.Natuurpunt stimuleert of neemt deel aan het wetenschap-pelijk onderzoek naar fauna en flora via • Uitgave van 2 gespecialiseerde tijdschriften: • Uitgave van boeken: specifiekethema's vogels ...

 7. Doelstellingen Natuurpunt • Beleidsbeïnvloeding.Natuurpunt kan wegen op het natuurbeleid in Haacht en Vlaanderen.

 8. Natuur in HaachtGewestplan Hooiberg Antitankgracht Lombaarden Schoonbroek Haachts broek Schorisgat -Spitbos ...

 9. Haacht: natuurgebieden • In Haacht is er dus nog veel groen, maar ... wel beperkt toegankelijk en de kwaliteit kan beter! • Natuurpunt werkt daarom met de overheid samen om: • gronden aan te kopen. • beheersplannen op te stellen en uit te voeren. • de gebieden toegankelijk te maken voor het publiek.

 10. Eigendommen NatuurpuntLeibeekvallei - Haachts Broek In eigendom In huur Wandelweg(permanent toegankelijk)

 11. Eigendommen NatuurpuntLeibeekvallei - Schorisgat In eigendom Wandelweg

 12. Eigendommen NatuurpuntLeibeekvallei - Schoonbroek In eigendom

 13. Eigendommen NatuurpuntLeibeekvallei - Hooiberg In eigendom

 14. Eigendommen NatuurpuntOverzicht Voornamelijk in Antitankgracht en het Haachts Broek.

 15. Eigendommen Natuurpuntin Haacht • Leibeekvallei (Hooiberg, Schoonbroek, Schorisgat, Haachts Broek): • Eigendom 37 ha 94 a 2 ca • Huur 2 ha 19 a 30 ca • Antitankgracht: • Eigendom 9 ha 58 a 91 ca • In beheer 43 a 5 ca • Totaal 50 ha 15 a 28 ca

 16. Enkele sfeerbeelden uitons reservaat

 17. Enkele beelden uit ons reservaat

 18. Enkele beelden uit ons reservaat

 19. Enkele beelden uit ons reservaat

 20. Enkele beelden uit ons reservaat De Antitankgracht werd in 2005 door de lezers van het Nieuwsblad uitge-roepen tot het mooiste plekje in de categorie "beken en rivieren".

 21. Enkele beelden uit ons reservaat Buizerd Havik

 22. Haachts BroekFlora In het Haachts Broek vind je honderden plantensoorten. Ons paradepaardje: de Dauwnetel. Zeer zeldzaam !Komt in Vlaanderen voornamelijk in onze regio voor.In het Haachts Broek nog met honderden !

 23. Haachts BroekFlora: enkele beelden Hop Gewone vogelmelk

 24. Kruisbladwalstro Watermunt Haachts BroekFlora: enkele beelden Kruipend zenegroen

 25. Haachts BroekVogels In het Haachts Broek broeden er 47 soorten vogels, waaronder: Havik Boomvalk Sperwer Waterral Houtsnip Koekoek

 26. Haachts BroekVogels Spotvogel Kleine bonte specht Nachtegaal Bosrietzanger Sprinkhaanzanger Wielewaal ?

 27. Natuurpunt HaachtProgramma 2006 • 27/01: Algemene ledenvergadering. • 4&5/2: Telweekend "Vogels voeren en beloeren". • 12/03: Wandeling Tildonk. • 21/04: Avondwandeling Schorisgat. • 30/04: Wandeling Haachts Broek. • 14/05: Vroege vogelwandeling Haachts Broek. • 11/06: Wandeling Antitankgracht. • 17/09: Wandeling Haachts Broek. • 12/11: Vegetarische eetdag. • Mei, juni en oktober: scholenproject. • Werkdagen: elke eerste zaterdag van de maand. • Vogel- en planteninventarisatie Schorisgat.

 28. Samengevat:Waarom lid worden ? • Werk mee aan natuurbehoud, ook in jouw eigen streek. Verbeter de natuurwaarde en toegankelijkheid via: • Aankoop van gronden. • Uitvoeren van beheerswerken.Door overheid en Natuurpunt (professioneel en via vrijwilligers). • Beleidsbeïnvloeding.Des te meer leden, des te meer we kunnen wegen op het beleid

 29. Samengevat:Waarom lid worden ? • Zorg ervoor dat ook onze kinderen kunnen genieten van natuur.

 30. Samengevat:Waarom lid worden ? • Voordeel voor leden: • Gratis deelname aan alle activiteiten (voor het hele gezin).Voor kalender: zie onze ledenbladen en www.natuurpunt.be. • Verhoog jouw kennis over de natuur. • Ontvang 4x per jaar ons nationaal ledenblad "Natuur.blad". • Ontvang ons regionaal contactblad met nieuws en activiteiten in onze regio Natuurpunt Oost-Brabant • Ontvang ons lokaal contactblad met nieuws en actvititeiten van Natuurpunt Haacht. • 10% korting in onze winkel (zie www.natuurpunt.be/winkel) • Welkomstpakket: CD met vogelgeluiden, wandelgids (30 wandelingen).

 31. Word lid ! En dit alles voor € 20 per jaar. Je kan je hier lid maken. Stel het niet uit, doe het nu !