slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vad är stalkning?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vad är stalkning? - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Vad är stalkning?. Helena Berggren Angela Beausang, Roks Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige. Vad är stalkning?. Enhetlig definition saknas Stalkning ≈ Förföljelsesyndrom ”Systematisk förföljelse” Ordet stalkning infördes 2003. Vad är stalkning?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad är stalkning?' - iona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vad är stalkning?

Helena Berggren

Angela Beausang, Roks

Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige

vad r stalkning
Vad är stalkning?
 • Enhetlig definition saknas
 • Stalkning ≈ Förföljelsesyndrom
  • ”Systematisk förföljelse”
  • Ordet stalkning infördes 2003
vad r stalkning1
Vad är stalkning?
 • Förövaren smyger sig på, övervakar och förföljer en person.
 • Förövaren tar upprepade kontakter med sitt offer som kan uppfattas som störande, hotfulla, kränkande och skrämmande genom både sitt innehåll och sin omfattning.
 • Förövaren beskrivs som en livsförstörare då denne utsätter sitt offer för en stor psykisk påfrestning som för offret kan leda till psykisk ohälsa och en känsla av maktlöshet.
orsaker till stalkning
Orsaker till stalkning
 • Stalkaren har blivit avvisad av en partner och vill övertyga f.d. partnern om att återvända till honom/henne
  • Stalkaren söker kontakt med offret för att etablera en relation
  • Stalkaren anser sig ha blivit orättvist behandlad och drivs av ett rättvisepatos
  • Offret uppfyller vissa kriterier som matchar stalkarens profil (offret tillhör stalkaren). Stalkaren vill angripa offret med våld- och/eller sexualbrott
stalkning i sverige
Stalkning i Sverige
 • Endast en studie har genomförts (Brå, Rapport 2006:3)
 • 4 000 telefonintervjuer med personer mellan 18–79 år
  • 9 % hade någon gång utsatts för upprepade trakasserier av en och samma person
  • 75 % av dessa var kvinnor
  • I 50% av fallen rörde det sig om en f.d. partner eller en annan privat relation
viktiga f r ndringar i lagstiftningen
Viktiga förändringar i lagstiftningen
 • 1988: Lagen om besöksförbud
 • 1 oktober 2011: Lagen om kontaktförbud
  • Innebär bland annat möjlighet till elektronisk övervakning i ärenden om särskilt utvidgat kontaktförbud
 • 1 oktober 2011: Lagen om olaga förföljelse
jourernas erfarenheter
Jourernas erfarenheter

”En kvinna som bott hos oss fick kontaktförbudet indraget då mannen hade skrivit till polis och åklagare att det var ett ’minus’ för honom när han nu ska söka ett finare jobb.

Kontaktförbudet togs bort.”

jourernas erfarenheter1
Jourernas erfarenheter

”Det krävs så otroliga bevis för att kvinnan ska få ett kontaktförbud. Ibland känns det inte som kvinnorna blir tagna på allvar. Deras och barnens rädsla tas inte på allvar.”

jourernas erfarenheter2
Jourernas erfarenheter

”Det är ju alldeles tydligt att det inte fungerar när kvinnor mördas även om de har kontaktförbud.

Att stalka en kvinna fungerar att göra för mannen även om han har kontaktförbud, livsutrymmet begränsas mycket och gör att kvinnan ’dör’ psykiskt då hon tillslut inte vågar gå ut”

jourernas erfarenheter3
Jourernas erfarenheter

”Här i X län brukar det fungera väldigt bra med polisen. De har en särskild avdelning som jobbar med hot.

Här i X stad finns dessutom en tjänst hos polisen som bara arbetar med kvinnofridsärenden.”

viktiga tg rder i arbetet med att f rebygga stalkning
Viktiga åtgärder i arbetet med att förebygga stalkning
 • Insatser för våldsutsatta kvinnor måste baseras på strukturerade hot- och riskbedömningar
  • Våld mot kvinnor – om polisiära hot- och riskbedömningar (Rapport 2010:2 )
vad r en strukturerad hot och riskbed mning
Vad är en strukturerad hot- och riskbedömning?
 • Standardiserad checklista
 • Innehåller risk- & sårbarhetsfaktorer
 • Säkerställer att:
  • Relevant information tas med i bedömningen
  • Samma faktorer beaktas varje gång
 • Minskar utrymmet för personliga värderingar och magkänsla
s trukturerad hot och riskbed mningsinstrument
Strukturerad hot- och riskbedömningsinstrument

SARA(SpousalAssault Risk Assessmentguide)

- Underlag för bedömning av risk för framtida våld mot partner

SAM(StalkingAssessment and Management)

- Underlag för bedömning av risk för framtida stalkning

PATRIARK

- Underlag för bedömning av risk för framtida patriarkalt våld med

hedern som motiv

viktiga tg rder i arbetet med att f rebygga stalkning1
Viktiga åtgärder i arbetet med att förebygga stalkning
 • Åklagarnas beslut om kontaktförbud måste grundas på strukturerade hot- och riskbedömningar
  • Kontaktförbud – ett slag i luften? Om förutsättningarna för lagens tillämpning i praktiken (Rapport 2011:1)
  • En första uppföljning av lagen om kontaktförbud (PM 2012)
 • Polisen måste ta frågor om kontaktförbud på allvar
k rlek eller stalkning
Kärlek eller stalkning?

Every breath you takeAnd every move you makeEvery bond you break

Every step you takeI'll be watching you…