Diskurzusok a le nyok nevel s r l a 19 sz zadi pedag gia t rt net ben
Download
1 / 21

Diskurzusok a leányok neveléséről a 19. századi pedagógia történetében - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Diskurzusok a leányok neveléséről a 19. századi pedagógia történetében. Pukánszky Béla SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. Egy dedikált zenemű. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lied ohne Worte. Az első csellóművésznő: Elise Barbier Cristiani (1827-1853).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Diskurzusok a leányok neveléséről a 19. századi pedagógia történetében' - iona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Diskurzusok a le nyok nevel s r l a 19 sz zadi pedag gia t rt net ben

Diskurzusok a leányok neveléséről a 19. századi pedagógia történetében

Pukánszky Béla

SZTE JGYPK

Gyógypedagógus-képző Intézet


Egy dedik lt zenem
Egy dedikált zenemű

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lied ohne Worte


Az els csell m v szn elise barbier cristiani 1827 1853
Az első csellóművésznő:Elise Barbier Cristiani (1827-1853)


18 éves korában debütált Párizsban, koncertezett Európa nagyvárosaiban.

1848-ban Szibériába utazott.

Egy év és egy hónap alatt 40 koncertet adott.

Szentpétervár, Petropavlovszk, Ohotszk, Irkutszk, Jakutszk, Kahta. Találkozott kirgizekkel, jakutokkal, osztyjákokkal, kozákokkal, kínaiakkal.

Szibériából visszatérve kolerafertőzést kapott és 26 éves korában meghalt. Novocserkaszkban temették el.


S a m mai el ad i
…és a mű mai előadói: Európa nagyvárosaiban.

Maria Kliegel, cselló

Kristin Merscher, zongora


A l nynevel s a nevel s t rt net nek rnyoldala
A lánynevelés a nevelés történetének „árnyoldala” Európa nagyvárosaiban.

 • A lányok nevelése évezredekig más utakon járt, mint a fiúké.

 • A mozaikszerű történeti források arra engednek következtetni, hogy a nőnevelés története a nevelés „árnyoldalának” története.


Az iskol hoz vezet hossz t
Az iskolához vezető hosszú út Európa nagyvárosaiban.

 • 5000 évig tartott, míg a lányok ugyanolyan joggal léphettek be az elemi iskola kapuján, mint a fiúk.

 • A felsőoktatáshoz vezető útjuk 2000 évvel tovább tartott, mint a fiúké.

 • Ha az európai egyetemek születését tekintjük, akkor azt látjuk, hogy ez az út közel 900 évvel tovább tartott a lányoknak.


Statikus n k p tradicion lis szerepek
Statikus nőkép, tradicionális szerepek Európa nagyvárosaiban.

 • Az évezredek során a nőkről alkotott kép, a nők szerepe viszonylag keveset változott.

 • A tradicionális - és az európai kultúrkörben évezredekig domináns - nőkép szerint a lányokat a feleség, az édesanya és a gazdasszony szerepre kell felkészíteni.

 • Egyenjogúságról a két nem megítélésében és nevelésében csak néhány szerző beszélt.


A radik lis emancip ci egy elfeledett k pvisel je
A radikális emancipáció egy elfeledett képviselője Európa nagyvárosaiban.

 • Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796)

 • Über die Ehe, 1774

 • Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber, 1892


 • „Tudós embert szeretnél férjednek, kedves lányom? Akkor maradj tanulatlan. Ne olvass, de ha már olvastál valamit, akkor tégy úgy, mintha ez meg sem történt volna és hallgass. Ha mindenáron beszélned kell, akkor fecsegj csacska ostobaságokat választottadnak. […] Gazdag embert kívánsz házastársnak? Az a leány, aki egy fiatalemberrel a pénz miatt köti össze az életét, ágyassá alacsonyítja le magát, aki pedig gazdag aggastyánt választ, az a házicselédségre készül.


 • „Ha palotád van, akkor is csupán egy szobát laksz, a többi másoké. […] Fényűző, nagyvilági életre vágysz? Akkor talpraesett embert válassz, olyat, akinek nincs pénze, de képes arra, hogy különösebb erőfeszítés nélkül vagyonra tegyen szert. Jobb olyannal frigyre lépni, aki gazdaggá tud válni, mint olyannal, aki már eleve gazdag.”


 • „Félelem! … Feltűnik nektek ez a szó? Fel kellene tűnnie… Ti férfiak, nyissátok ki mihamarább a nevelő és oktató intézetek kapuit a leányok előtt, és ne rettentsen el benneteket, a káros következményektől való aggodalmaskodó félelmetek. Mert fenn kell-e tartanunk a már régen túlhaladott szokásokat és gyakorlatot csak azért, mert megváltoztatásuk nehézségekkel és kellemetlen következményekkel járhat? Vállalkoznánk-e egyáltalán valami nagy tett véghezvitelére ezen a világon, ha állandóan aggályoskodva latolgatnánk az érveket mellette és ellene?”


 • „Mi lenne ekkor az emberi társadalomból, mi a családi boldogságból, ha az asszonyok, akik gyereket szülnek, szoptatnak és nevelnek, háztartást vezetnek, tehát ezek az asszonyok elhagynák a családi házat a gyerekekkel és cselédekkel, és a férfiakkal együtt járnának népgyűlésekre, ülnének a törvényszéken vagy éppenséggel együtt harcolnának velük a háborúban?”

  ChristophMeiners (1747-1810): A női nem története, 1800.


19 sz zadi magyar narrat vumok

19. századi magyar narratívumok boldogságból, ha az asszonyok, akik gyereket szülnek, szoptatnak és nevelnek, háztartást vezetnek, tehát ezek az asszonyok elhagynák a családi házat a gyerekekkel és cselédekkel, és a férfiakkal együtt járnának népgyűlésekre, ülnének a törvényszéken vagy éppenséggel együtt harcolnának velük a háborúban?”


M rs kelt reformok
Mérsékelt reformok boldogságból, ha az asszonyok, akik gyereket szülnek, szoptatnak és nevelnek, háztartást vezetnek, tehát ezek az asszonyok elhagynák a családi házat a gyerekekkel és cselédekkel, és a férfiakkal együtt járnának népgyűlésekre, ülnének a törvényszéken vagy éppenséggel együtt harcolnának velük a háborúban?”

 • FáyAndrás (1786-1864)

 • Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban, 1814.


Radik lis kritika a gy keres v ltoz s rt
Radikális kritika a gyökeres változásért boldogságból, ha az asszonyok, akik gyereket szülnek, szoptatnak és nevelnek, háztartást vezetnek, tehát ezek az asszonyok elhagynák a családi házat a gyerekekkel és cselédekkel, és a férfiakkal együtt járnának népgyűlésekre, ülnének a törvényszéken vagy éppenséggel együtt harcolnának velük a háborúban?”

 • Brunszvik Teréz (1775-1861):

 • Nőképzés és nőnevelés. Kézirat, 1928-ban jelent meg a Kisdednevelés című lapban.


 • „De ha a férfiak továbbra is meg akarnak maradni tudós tanulmányaik és szánalmas absztrakcióik mellett, úgy minden emberi boldogság végleges tönkretételére mint legcélszerűbb eszközt azt ajánlanám, engedjék a nőket is ilyen fajta tanulmányokban részesedni, mert nem találnám méltányosnak, hogy csak a nők legyenek a józan emberi ész birtokában; mindenesetre kevesebbet gyötörnék őket félbolond férjeik. A műveltségen én tehát nem a nonsense-t s körmönfont okoskodásokat értek.”


A l nyok k z pfok iskol ztat s rt
A lányok középfokú iskoláztatásáért tanulmányaik és szánalmas absztrakcióik mellett, úgy minden emberi boldogság végleges tönkretételére mint legcélszerűbb eszközt azt ajánlanám, engedjék a nőket is ilyen fajta tanulmányokban részesedni, mert nem találnám méltányosnak, hogy csak a nők legyenek a józan emberi ész birtokában; mindenesetre kevesebbet gyötörnék őket félbolond férjeik. A műveltségen én tehát nem a nonsense-t s körmönfont okoskodásokat értek.”

 • MolnárAladár (1839-1881) országgyűlési képviselő:

 • kidolgozta és TrefortÁgoston kultuszminiszternek előterjesztette egy új nőképző intézmény alapításának részletes tervezetét.

 • 1875. október 25. állami, hatévfolyamosfelsőbbleányiskolaÉrettségitnemadott, képzési célja a humánműveltségűcsaládanya és feleség szerepkörre való felkészítés.


 • „… a két nem között levő különbséget nem abban látom, hogy a nőknél ugyanazon tehetségek kisebb mennyiségben s tökéletlenebb mérvben volnának meg, mint a férfiaknál, hanem abban, hogy ugyanazon általános emberi tulajdonok s tehetségek a nőben a női alkatnak megfelelőleg más és más módon fejlenek ki.”

 • A nő nem tökéletlenebb a férfinál, csak mása fizikai és szellemi alkata, mint a férfié. Ezért az iskolai tanítás anyagának is ehhez az eltérő lelki alkathoz, a sajátos „női jelleghez” kell alkalmazkodnia.


Az els le ny k z piskola
Az első leány-középiskola látom, hogy a nőknél ugyanazon tehetségek kisebb mennyiségben s tökéletlenebb mérvben volnának meg, mint a férfiaknál, hanem abban, hogy ugyanazon általános emberi tulajdonok s tehetségek a nőben a női alkatnak megfelelőleg más és más módon fejlenek ki.”

 • 1896.október2. az első hazai nyilvánossági joggal felruházott leánygimnázium.

 • Az első és az ötödik osztályba vettek föl leányokat.

 • Az iskola tanterve a fiúgimnáziumok tantervét vette alapul, de gondot fordítottak arra, hogy érvényesüljön a „női jelleg”.

 • Érettségi bizonyítványt is kiadhatott → belépő a felsőoktatásba.

 • Előrelépés a méltányos oktatási rendszer felé.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! látom, hogy a nőknél ugyanazon tehetségek kisebb mennyiségben s tökéletlenebb mérvben volnának meg, mint a férfiaknál, hanem abban, hogy ugyanazon általános emberi tulajdonok s tehetségek a nőben a női alkatnak megfelelőleg más és más módon fejlenek ki.”


ad