klimatneutrala godstransporter p v g kneg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

INFRASTRUKTUR. DRIVMEDEL. FORDON. LOGISTIK. FORSKNING. Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG. Godstransporter på gott och ont. Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande källa till utsläpp av CO 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
godstransporter p gott och ont
Godstransporter på gott och ont

Godstransporter på väg:

 • en förutsättning för tillväxt
 • står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige
 • betydande källa till utsläpp av CO2
effektivitet i alla led
Effektivitet i alla led

Vi vill visa hur klimatpåverkan från de vägburna

godstransporterna i Sverige kan reduceras genom:

 • effektivare transporter
 • effektivare bränsleproduktion
 • effektivare fordon
 • utökad användning av förnybara bränslen
v r vision
Vår vision

Godstransporterna på de svenska vägarna

ska vara klimatneutrala

m jligheter
Möjligheter
 • En halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport är möjlig mellan 2005 och 2025
 • De totala utsläppen av växthusgaser från den vägburna godstrafiken kan minskas med upp till 15 procent under samma period, trots att trafiken förväntas öka
 • Den historiska trenden att mer trafik per automatik leder till större utsläpp kan således brytas
slide6
Mål

Utsläppen från en typisk svensk fjärrtransport

på väg ska halveras redan till 2020 (jmf 2005)

arbete baserat p vetenskapliga fakta
Arbete baserat på vetenskapliga fakta

Förstudie från Chalmers – hot och möjligheter

v gen fram t effektivare transporter
Vägen framåt Effektivare transporter
 • Optimerad användning av olika transportslag
 • Bättre utnyttjande av befintlig lastkapacitet
 • Sparsam körning
v gen fram t effektivare br nsleproduktion
Vägen framåt Effektivare bränsleproduktion
 • Bränsle med god total energieffektivitet
 • Bränsle med högt energiinnehåll
 • Framställning med låg energiförbrukning och låga utsläpp av CO2
v gen fram t effektivare fordon
Vägen framåt Effektivare fordon
 • Fordon med lägre total bränsleförbrukning/högre energieffektivitet
 • Fortsatt potential för dieselmotorteknologin
 • Utveckling av ny teknik, t ex hybrider
v gen fram t ut kad anv ndning av f rnybara br nslen
Vägen framåt Utökad användning av förnybara bränslen
 • Begränsad tillgång – kräver resurseffektivet från ”well to wheel”
 • Ökad låginblandning snabbaste sättet
 • Andra generationens förnybara bränslen efter 2015
f r att lyckas kr vs samarbete
För att lyckas krävs samarbete

Utvidgat samarbete mellan:

 • transportsektorns olika aktörer
 • övrigt näringsliv
 • samhälle
 • forskning
taganden fr n varje deltagare
Åtaganden från varje deltagare

Konkreta åtgärder:

 • tidsbestäms
 • redovisas
 • följs upp
deltagare
Green Cargo

Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet

ICA Sverige AB Logistik

Lantmännen

Posten Logistik

Preem AB

Ragn-Sells

Renova

SCA Transforest AB

Schenker AB

Stora Enso Logistics

Sveriges Åkeriföretag

Volvo Lastvagnar AB

Volvo Logistics

Vägverket

Östgötafrakt

Deltagare
samarbetsprojekt mellan deltagarna n gra exempel
Samarbetsprojekt mellan deltagarna – några exempel

Utveckling av Miljöklass 1 diesel från biomassa

Preem AB och Chalmers Energicentrum

Flera projekt med fokus på större och flexiblare fordonskombinationer

SCA Transforest AB, Stora Enso, Schenker, Volvo Lastvagnar och Vägverket

Indikatorprojektet: för att bedöma effekterna av klimatarbetet

Samtliga deltagare

Kombitrafik ”Viking Rail”

Volvo Logistics, Volvo Lastvagnar och DB Schenker

Hybridfordon i fältprov

Ragn-Sells, Renova och Volvo Lastvagnar

fr n id till succ

7 NOVEMBER 2007

Gemensam slutrapport presenteras på Rosenbad i Stockholm.

22 JANUARI 2008

Seminarium i samband med Klimatgalan i Göteborg, lockar nära 400 deltagare.

Från idé till succé

15 NOVEMBER 2007

Bilaga i Dagens Industri. Fler aktörer uppmanas ansluta sig.

VÅREN 2007

Förstudie frånChalmers.

NOVEMBER 2006

Samarbetet startar. ”Vision, mål, möjligheter, tänkbara åtgärder?”

fr n id till succ1

18 SEPTEMBER 2008

Presentation av samarbetet vid European Transport Forum i Bryssel.

20–22 MAJ 2008

Logistik & Transportmässan i Göteborg.

Nya deltagare och åtaganden presenteras.

Från idé till succé

FEBRUARI 2009

Årligt återkommande klimatseminarium i Stockholm.

JANUARI 2009

Bilaga i Dagens Industri.

MAJ 2009

Årlig medverkan påLogistik & Transportmässan.

Redovisning av resultat.

v r gemensamma uppmaning
Vår gemensamma uppmaning

Steg 1

Vi vill att fler kommer med i arbetet

Varje part redovisar åtgärder för de närmaste tre åren

Steg 2

Definition av gemensamma projekt som på ett effektivt sätt

kan bidra till att nå målet 2020

slide23

Tack!

www.vv.se/klimatneutral