Yposit
Download
1 / 18

YPOSIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

YPOSIT. Přednáška 11. Transporní vrstva. =Základní vlastnosti transportní vrstvy =Zodpovědnosti transportní vrstvy =Vlastnosti transportní vrstvy =Protokoly transportní vrstvy =TCP - Transmission Control Protocol =UDP – User Datagram Protocol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YPOSIT' - iona-clements


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yposit

YPOSIT

Přednáška 11


Transporn vrstva
Transporní vrstva

 • =Základní vlastnosti transportní vrstvy

  • =Zodpovědnosti transportní vrstvy

  • =Vlastnosti transportní vrstvy

 • =Protokoly transportní vrstvy

  • =TCP - TransmissionControlProtocol

  • =UDP – User Datagram Protocol

 • =Srovnání ostatních technologií transportní vrstvy


Z kladn vlastnosti
Základní vlastnosti

 • =Segmentace – dělení aplikačních dat na menší díly (segmenty, datagramy) na straně odesílatele dat

 • =Reassembling– zpětné složení dat na straně příjemce dat

 • =Identifikace aplikace pro kterou jsou data určena

 • =Multiplexing- Umožňuje používat více aplikací komunikujících po síti v jednom časovém okamžiku

 • =Zapoudřenídat a přidání hlavičky s řídícími a kontrolními informacemi


Segmentace a reassembling
Segmentace a reassembling

=Před odesláním dělí souvislý datový tok (data flow) z aplikace do segmentů (segmentace) a po přijetí je opět sestavuje (reassembling)


Identifikace aplikace
Identifikace aplikace

 • =Úkolem transportní vrstvy je identifikovat komunikace jednotlivých aplikací a předávat doručená data příslušné aplikaci

 • =Adresace na transportní vrstvě pomocí čísel portů identifikuje jednotlivé konverzace

 • =Číslo portu je 16-bitové - <0; 65535>

 • =V hlavičce segmentu/datagramu transportní vrstvy se vždy nachází číslo zdrojového a cílového portu

 • =Zdrojové číslo portu je spojeno se zdrojovou aplikací na vysílajícím počítači

  • =Je při prvním požadavku komunikace náhodně vygenerováno z čísel portů, které jsou větší než 1023

 • =Cílové číslo portu je potom spojeno s cílovou aplikací, které data přijímá

  • =Je pevně přiděleno dané aplikaci (službě, procesu, daemonu) a klientská stanice ho musí dopředu znát


Adresace pomoc port
Adresace pomocí portů

=Přidělování portů je řízeno doporučeními organizace IANA

=http://www.iana.org/assignments/service-names-port- numbers/service-names-port-numbers.xml


P klady well known port
Příklady well-known portů


Sockety
Sockety

=Určují jednu konkrétní komunikaci konkrétních aplikací mezi konkrétními uzly

=Jsou tvořeny IP adresou uzlu a číslem portu na kterém naslouchá komunikující aplikace (zdrojového portu)

=Např. 192.168.100.124:80

=V OS Windows je možné zobrazit aktuálně použité sockety příkazem netstat


Stavy socket
Stavy socketů


Protokoly transportn vrstvy
Protokoly transportní vrstvy

=Existuje množství protokolů transportní vrstvy

 • =Jsou rozdílné zejména v různých poskytovaných vlastnostech

 • =Využití konkrétního protokolu závisí na potřebách provozované aplikace

  =Mezi nejpoužívanější protokoly patří

 • =TCP – funguje spojovaně a spolehlivě, pozměňuje původní vlastnosti IP protokolu (vhodné pro typ služeb vyžadující vysokou spolehlivost přenosu)

 • =UDP – funguje nespojovaně a nespolehlivě (vhodné pro datově náročné přenosy s tolerancí nespolehlivosti)

 • =Další možné protokoly RTP, RTCP, SCTP, RTSP, RVSP – zajišťující obvykle specifické požadavky aplikací na přenos v reálném čase (multimédia, videokonference, VoIP...)


P ep n n lan s t
Přepínání LAN sítě

=Přepínané LAN sítě

 • =Základní charakteristiky přepínaných sítí

 • =Prvky přepínaných sítí

  =Přepínač

 • =Principy přepínání

 • =Typy přepínačů


P ep nan lan s t
Přepínané LAN sítě

 • =Propojení výpočetních systémů do jedné sítě

 • =Může se odehrávat na různých vrstvách ISO modelu

 • =Nejběžněji se však děje na Data-Linkové vrstvě (L2 přepínačing)P ep na switch
Přepínač (Switch)

 • =Přepíná mezi více připojenými segmenty současně

 • =Samotné přepínání realizováno hardwarovými prostředky s vysokým stupněm paralelizace

  • =Jedná se o velmi rychlý proces

  • =Využití ASIC obvodů

 • =Může si v síti vynutit více deterministické chování

  • =Řízení toku dat

  • =Quality of Services – podpora priority provozu

 • =Dělí kolizní domény

 • =Rámce přeposílá pouze stanicím pro které jsou určeny


P ep na switch1
Přepínač (Switch)

 • =Ethernetové přepínače patří do rodiny tzv. transparentních mostů (transparent bridge)

  =Připojené stanice nevědí o jejich existenci

  =Rámec není při průchodu přes switch modifikován

 • =Přepínač se učí pasivním čtením zdrojových MAC adres z přenášených rámců

 • =Doručování rámců je řízeno MAC tabulkou, vytvořenou průběžným učením

  • =Rámce pro známé příjemce jsou odeslány příslušným portem

  • =Rámce pro neznámého příjemce jsou odeslány všemi ostatními porty

 • =Toto plně automatizované chování způsobuje problémy při redundantním zapojením přepínané sítě

  • =Broadcaststorm


Propojen p ep na
Propojení přepínačů

 • =Médium podle typu portu na přepínači (UTP, optické vlákno)

 • =Většinou se jedná o křížený (crossover) UTP kabel

  • =Křížené UTP se obecně používá pro propojení zařízení pracujících na stejné vrstvě OSI modelu (switch-switch, router-router, PC-PC)

 • =Zařízení (switch) může podporovat funkci auto MDI/MDIX

  • =Takovéto rozhraní dokáže detekovat zda je potřebný crossover kabel a následně se přepnout do takového režimu, ve kterém není vyžadován křížený kabel

  • =Jinými slovy, pokud zařízení disponuje auto MDI/MDIX není třeba se starat jaký typ kabelu použít


Domain name system dns
DomainNameSystem (DNS)

 • =Komunikace mezi jednotlivými IP uzly probíhá na základě IP adres, které jednoznačně definují každého klienta rozsáhlé počítačové sítě

 • =Tento přístup je pro člověka nevhodný a těžko zapamatovatelný

 • =DNS (DomainNameSystem) je řešení, které umožňuje:

  • =využít symbolických adres

  • =skrýt nedostatky nebo strukturu sítě

  • =rozdělit síť dle logické přehlednosti

  • =definovat, vytvářet a spravovat přidělené zóny (rozdělit otevřenou síť do správních oblastí)

  • =možnost využití jmen při komunikaci není jediným důsledkem zavedení DNS

 • =Jmenný systém musí vyřešit problematiku:

  • =zásady tvorby, přidělování a správy jmen

  • =vytvoření a systematické údržby jmenné databáze

  • =zajištění komunikačních a převodních mechanizmů

  • =mnoho dalších problémů souvisejících s nasazením DNS


Dom ny
Domény

 • =Internet, respektive otevřená počítačová síť, je rozdělen do tzv. domén

  • =domény systému DNS zajišťují logické zpřehlednění a rozdělení jednotlivých fyzických částí do jednotného celku

  • =v rámci domény je možné vytvářet podskupiny – subdomény

  • =každá skupina má přiřazeno jméno, z jednotlivých jmen se pak skládá doménové jméno uzlu

  • =Doménové jméno:

 • =skládá se z řetězců vzájemně oddělených tečkou

 • =jméno se zkoumá zprava doleva

 • =nejvyšší instancí je tzv. root doména, vyjadřuje se tečkou zcela vpravo (většinou se vynechává)

 • =V root doméně jsou definovány tzv. generické domény –TLD

 • =Top LevelDomains: edu, com, net, org, mil, int, arpa a dvojznakové domény jednotlivých států (ISO-3166)

 • =jména tvoří stromovou strukturu

 • =první řetězec je jméno počítače, další řetězec je jméno nejnižší vnořené domény

 • =celé jméno může mít max. 255 znaků, jednotlivé řetězce max. 63 znaků

 • =řetězce mohou obsahovat písmena, číslice, pomlčky (nesmí být na začátku nebo na konci)

 • =možno používat malá i velká písmena

 • =na počítačích uvnitř domény je možné psát pouze jméno počítače bez domény


ad