sv mmebadsregler og unders gelser for at forbedre regelgrundlaget n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget. Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen. Hvorfor desinficere bassinvandet?. De badende afgiver mere eller mindre konstant mikroorganismer Afgivelse af mikroorganismer medfører risiko for, at andre badende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget' - iolani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv mmebadsregler og unders gelser for at forbedre regelgrundlaget

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget

Linda Bagge

By- og Landskabsstyrelsen

hvorfor desinficere bassinvandet
Hvorfor desinficere bassinvandet?
 • De badende afgiver mere eller mindre konstant mikroorganismer
 • Afgivelse af mikroorganismer medfører risiko for, at andre badende
 • bliver smittet og bliver syge
 • Bassinvandet recirkulerer
 • ↓↓
 • Bassinvandet skal renses og desinficeres
hvorfor klor
Hvorfor klor?
 • Bredspektret effekt
 • Hurtigvirkende,
 • Langvarigt virkende hvorved bassinvandet får en vis desinfektionskapacitet
 • Nedbryder organiske stoffer
anvendelse af klor
Anvendelse af klor
 • Ulemper ved klor:
 • Klor reagerer med såvel organiske som uorganiske stoffer udskilt fra de badende (sved, spyt, urin og hudrester) og danner en række uønskede klorerede desinfektionsbiprodukter
 • Mest kendte biprodukter er kloraminer (bundet klor) og THM
 • Stigende fokus på de klorerede uønskede biprodukter som følge af deres mulige sundhedsskadelige virkninger
m let
Målet
 • Indholdet af klor så lavt som muligt
 • Men samtidig
 • Fastholde den høje hygiejne
unders gelse
Undersøgelse
 • Sænkning af pH til 6,7
 • Reduktion af indholdet af frit klor til 0,4 mg/l
 • Sikre at den hygiejniske kvalitet ikke forringes
unders gelse fortsat
Undersøgelse (fortsat)
 • Forudsætning ved lavt klorindhold er
 • Et velfungerende doserings- og styringssystem til at sikre jævn klordosering – herunder online målinger af frit klor, pH og redox
 • Vigtig at sikre sig, at de hydrauliske forhold (opblandingen) er i orden, så der ikke er ”døde lommer”, hvor der periodevis ikke er klor og hvor desinfektionseffektiviteten derfor forringes betydeligt
unders gelsens resultater
Undersøgelsens resultater
 • Der kan opnås betydelige forbedringer i vandkvalitet – og dermed også forbedret indeklima – i svømmebadsanlæg ved at drive svømmebadene ved lavere indhold af frit klor
 • Den hygiejniske kvalitet var gennem forsøgsperioden uændret god ved de nye driftsforhold med frit klor ved 0,4 mg/l og pH omkring 6,7
 • Indholdet af bundet klor steg fra et niveau omkring 0,2-0,35 mg/l til et niveau omkring 0,35-0,65 mg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l
 • Indholdet af THM steg fra et niveau omkring 15-25 μg/l til et niveau omkring 40-50 μg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l
 • Dannelseshastigheden af uønskede biprodukter må forventes at være højere ved øget indhold af klor
afpr vning af nye renseteknologier
Afprøvning af ”nye” renseteknologier
 • Der findes en række relevante teknologier, der er på en acceptabelt erfaringsniveau til implementering, og som kan bidrage til at sænke indholdet af de uønskede biprodukter
 • - enten gennem direkte fjernelse af de uønskede biprodukter
 • - eller gennem fjernelse af de forløbere (precusors), der er en
 • forudsætning for dannelsen af biprodukterne
afpr vning af nye renseteknologier1
Afprøvning af ”nye” renseteknologier
 • To projekter vedr. afprøvning af følgende teknologier :
 • - membranfiltrering
 • - UV-behandling
 • - UV avancerede oxidationsprocesser
 • - ozon
 • - stripning
 • Projekt om forbedring af indeklima
form let med afpr vningen
Formålet med afprøvningen
 • Komme tættere på løsning af problemet med uønskede nedbrydningsprodukter i bassinvandet uden at forringe vandets hygiejniske kvalitet
 • Forbedre indeklimaet i svømmehallen
 • Ny viden, der fører til omkostningseffektive løsninger og bedre vandkvalitet
konklusioner
Konklusioner
 • Fortsat anvendelse af klor men med en reduktion af desinfektions-
 • biprodukter opnået gennem en reduktion i indholdet af frit klor => bedre vandkvalitet
 • Forbedret vandkvalitet med reduceret indhold af biprodukter i bassinvandet ved optimeret drift af den eksisterende vandbehandlingsteknologi samt ved anvendelse af supplerende teknologi i svømmebades vandkredsløb
mere viden om f lgende omr der
Mere viden om følgende områder
 • Sammenhæng mellem koncentrationer af desinfektionsbiprodukter i svømmebadsvandet og luften og forskellige eksponeringsveje samt graden af optag i kroppen
 • Sammenhæng mellem deltagelse i svømmebadsrelaterede aktiviteter og faktiske sygdomssymptomer
 • Mekanismer for dannelse af klorbiprodukter i svømmebadsvand
ad