กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล   ...
Download
1 / 6

??????????????????? ????????????? ??????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน. ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างคุณค่าในการทำงาน DHS แจ้งกำหนดการอบรม นสค . รุ่นที่ ๒ กำหนดการประชุมวิชาการกระทรวง ปี ๕๖. ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????? ????????????? ???????????????????' - iolana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4024862

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว

กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างคุณค่าในการทำงาน DHS

แจ้งกำหนดการอบรม นสค.รุ่นที่ ๒

กำหนดการประชุมวิชาการกระทรวง ปี ๕๖


4024862
ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว

ภาพรวม ๒ โซน

๑. DHS /ODOP ประเด็น

๑) ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการ /มีการประชุม ประเด็น ODOP ยังขาดการวางแผนพัฒนาร่วมกัน ขาดประเด็นท้าทายการทำงานร่วมกัน

๒) ยังขาดการบูรณาการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓) ประเด็น CBL มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ


We can do
ประเด็นหมอครอบครัว / WE CAN DO

๑) ทุกอำเภอมีโครงสร้าง มีการจัดระบบหมอครอบครัว

๒) มีการจัดสหวิชาชีพลงสนับสนุนการทำงาน รพ.สต.

๓) กระบวนการพัฒนา อสม./นสค. เรื่องระบบหมอครอบครัว มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเว้นในพื้นที่นำร่อง (เลิงนกทา มีการสนับสนุนงบ รพ.สต.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท กุดชุมวางแผนอบรม อสม.เรื่อง WE CAN DO)


4024862
. กำหนดการเยี่ยม DHS เครือข่ายบริการที่ ๑๐


4024862
. แจ้งกำหนดการ อบรม นสค.รุ่นที่ ๒

พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว

เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ โดย รศ. นพสุรเกียรติ อาชานานุภาพ

“ประชาสัมพันธ์คู่มือ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ”

เล่ม ๑ /๒ ๑๒๕๐บาท


4024862

. กำหนดการประชุมวิชาการระดับกระทรวง

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

และโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียนทาง www. moph.go.th ระหว่างวันที่๑๗ มิย.- ๓๑ กค.๕๖ ค่าลงทะเบียน ๒๑๕๐ บาท


ad