symposium ovg 04 05 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symposium OvG 04 /05/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symposium OvG 04 /05/2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Symposium OvG 04 /05/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Symposium OvG 04 /05/2013. Kwaliteit van zorg :CMA. Symposium OvG 04 /05/2013. Kwaliteit van zorg. Symposium OvG 04 /05/2013. . Tien-jaarlijkse enquête Overzicht 1999 – 2010 - aangeschreven specialismen : Neurochirurgen: 1999 Gynaecologen : 1999 Orthopedisten: 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Symposium OvG 04 /05/2013' - iola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
symposium ovg 04 05 2013

Symposium OvG 04 /05/2013

Kwaliteit van zorg :CMA

symposium ovg 04 05 20131

Symposium OvG 04 /05/2013

Kwaliteit van zorg

symposium ovg 04 05 20132
Symposium OvG 04 /05/2013

.Tien-jaarlijkse enquête

 • Overzicht 1999 – 2010 - aangeschreven specialismen :
 • Neurochirurgen: 1999
 • Gynaecologen : 1999
 • Orthopedisten: 2000
 • Cardiologen: 2001
 • Dermatologen: 2002
 • Pediaters: 2002
 • Oftalmologen: 2002
 • NKO-artsen: 2003
 • Urologen: 2004
 • Algemene heelkundigen: 2004
 • Plastische heelkundigen – stomatologen: 2005
 • Neurologen: 2006
 • Psychiaters – neuropsychiaters: 2008
 • Röntgendiagnose, radiotherapie, nucleaire geneeskunde: 2008
 • Pathologische anatomie, klinische biologen, gastro-enterologen: 2009
 • Pneumologen: 2010
 • Fysische geneeskunde: 2010
 • Acute geneeskunde: 2010
 • Reumatologen: 2010
 • Internisten: 2010
 • Anesthesisten: dec. 2010
symposium ovg 04 05 20133
Symposium OvG 04 /05/2013

medische activiteiten

Brief 1: verzoek info

Brief 2: herinnering 1

Brief 3: herinnering 2 => ontbieding CMA

Indien geen respons => start disciplinair traject

symposium ovg 04 05 20134
Symposium OvG 04 /05/2013

Respons rate : > 80 %

Problemen : < 5%

Beoordeling: CMA (HA+SP) + administratie

-> Bureau -> probleemdossiers -> Raad

symposium ovg 04 05 20135
Symposium OvG 04 /05/2013

Spreiding medische activiteiten specialisten:

“De geneesheer zal zijn praktijk bij voorkeur op

één plaats uitoefenen.” Code.

Geen absoluut verbod op meerdere kabinetten, zelfs spreiding kabinetten over meer dan 1 provincie mogelijk.

symposium ovg 04 05 20136
Symposium OvG 04 /05/2013

Spreiding medische activiteiten specialisten:

was: 1 ziekenhuis, 1 polikliniek,

1 privé-praktijk en 1 consulentschap

anno 2013: sub- en superspecialisaties,

ziekenhuisfusies, meerdere locaties….

anderzijds: moderne techniek: GSM, computernetwerken, digitale snelweg, E-health

Individuele toetsing via CMA -> Bureau -> Raad

symposium ovg 04 05 20137
Symposium OvG 04 /05/2013

Spreiding medische activiteiten huisartsen:

Veranderd landschap :

solo – duo – groepspraktijk- HOED –

samenwerkingsverbanden, netwerken etc.

huisartsenarme regio’s, deeltijds werken…

subspecialisaties en spin-off activiteiten :

K & G, CLB, justitie, verslavingszorg: LOGO,

preventieprojecten, palliatieve netwerken…

symposium ovg 04 05 20138
Symposium OvG 04 /05/2013

Spreiding medische activiteiten huisartsen:

-> individuele beoordeling via CMA/OvG

-> belang van goede contracten en afspraken

-> inspraak /akkoord van de lokale HA-kring ?

(alleszins zeer wenselijk, bron van conflicten

vb: inplanting – concurrentie van Medische Huizen - 3B.)

symposium ovg 04 05 20139
Symposium OvG 04 /05/2013

Wat is “medische activiteit”

Art. 2, al 2. KB 79 van 10/11/1967

Elke arts in welke hoedanigheid en met welke activiteit ook, dient ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde.

symposium ovg 04 05 201310
Symposium OvG 04 /05/2013

Dit houdt in dat iedere arts die enig medische activiteit uitoefent, die noodzakelijkerwijze gerelateerd is met het diploma van arts/dr in de geneeskunde, (inclusief inspectieopdrachten)

bij de Orde der Geneesheren dient te zijn ingeschreven.

symposium ovg 04 05 201311
Symposium OvG 04 /05/2013

Wat is “medische activiteit”

= veel ruimer begrip dan patiëntcontacten of louter klinische praktijk.

= advies Nat Raad: d.d 18.04.2009:

Academisch, wetenschappelijke organisaties, expert, PGC, OvG, commissie medische ethiek, research, farmaceutische industrie, medische journalistiek, CRA, arbeidsgeneeskunde, preventie……….

symposium ovg 04 05 201313
Symposium OvG 04 /05/2013
 • Geachte Collega,
 • Uw jaarlijkse bijdrage is noodzakelijk om de Orde van Geneesheren toe te laten haar wettelijke opdrachten te vervullen en is bovendien een wettelijke verplichting (K.B. nr. 79 van 10/11/1967).Het bedrag omvat de lidgelden aan uw Provinciale Raad en aan de Nationale Raad.
 •  Indien u van mening bent dat de uw toegekende bijdrage onjuist is, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.
 • normale bijdrage voor alle ingeschreven artsen 260 euroBij betaling voor 01.03.13: 230 euro
 • artsenpromotie 08 - 09 - 10 – 11 - 12
 • artsen in voltijds erkende opleiding (*)
 • artsen die in het buitenland verblijvenen geen enkele medische activiteit in België uitoefenen en die op de lijstvermeld wensen te blijven.
 • artsen die in de loop van het jaar 65 worden tot en met 74 jarigen
 • artsen zonder enige beroepsactiviteit (*) 135 euroBij betaling voor 01.03.13: 80 euro
 • Artsen gepromoveerd in 2013
 • artsen die in de loop van het jaar 75 worden en ouder
 • artsen die blijvend volledig werkonbekwaam zijn (*) geen bijdrage
 • (*) : de nodige bewijsstukken hieromtrent dienen schriftelijk overgemaakt.
 • de grijze golf
symposium ovg 04 05 201314
Symposium OvG 04 /05/2013

commissiemedische activiteiten :

Take Home Message :

NIET:

doktertje pesten of inquisitie/repressie

WEL :

excessen traceren en corrigeren

advies, conflictbemiddeling en support.

symposium ovg 04 05 201315
Symposium OvG 04 /05/2013

commissiemedische activiteiten :

uitgangspunt:

continuïteit van zorgen

conditio sine qua non voor

kwaliteit van zorgen