Skupnost u encev ole
Download
1 / 7

Skupnost učencev šole - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Skupnost učencev šole. 6. člen (7. člen ) Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli. Otroški parlament.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skupnost učencev šole' - iola-sosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skupnost u encev ole
Skupnost učencev šole

 • 6. člen (7. člen ) Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli


Otro ki parlament
Otroški parlament

 • Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Poteka že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

 • Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

  V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. .Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.   


Otro ki parlament1
Otroški parlament

 • Zakaj otroški parlament?

  Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

 • Kako deluje?

  Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.


Otro ki parlament2
Otroški parlament

 • 2005 - 16. otroški parlament:             

  TABUJI - PREPOVEDANE STVARI

 • 2006 - 17. otroški parlament:

  NAŠE MNENJE O DEVETLETKI

 • 2007 - 18. otroški parlament:

  ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH

 • 2008 – 19. otroški parlament

  LJUBEZEN IN SPOLNOST


Skupnost u encev ole program
Skupnost učencev šole - PROGRAM

 • Sprejetje letnega programa dela.

 • Predstavitev zaključkov lanskega otroškega parlamenta (Zabava in prosti čas).

 • Ljubezen in spolnost je tema letošnjega otroškega parlamenta, zato bomo tudi na šoli precej govorili o tem. Tudi en šolski parlament bomo namenili tej temi.

 • Predstavitev Unesca ter projektov, kjer bo sodelovala tudi naša šola.

 • Predstavitev Unicefa in dejavnosti.

 • Izpeljava najmanj ene dobrodelne akcije.

 • Organizacija šolskega parlamenta po izboru članov šolske skupnosti.

 • Sodelovanje in zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

 • Spremljanje uresničevanja ciljev letnega delovnega načrta šole.

 • Spremljanje, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.

 • Sodelovanje pri oblikovanju predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.

 • Pogovor z g. ravnateljem o tekoči problematiki.

 • Obeleževanje pomembnih dni.

 • Sodelovanje pri pripravi vzgojnega načrta šole.


Obele evanje pomembnih dni
Obeleževanje pomembnih dni.

 • 3. 10. – Svetovni dan otroka

 • 5. 10. – Svetovni dan učiteljev

 • 16. 11. - Mednarodni dan strpnosti

 • 3. 12. – Svetovni dan invalidov

 • 10. 12. – Dan človekovih pravic

 • 15. 4. – Svetovni dan mladih prostovoljcev

 • 22. 4. – Svetovni dan Zemlje

 • 15. 5. – Svetovni dan družine


Prve naloge
Prve naloge:

 • Teden otroka (“Nekoga moraš imeti rad”); vsak član prinese iz revij ali drugih virov slikovni material

 • Svetovni dan učiteljev


ad