1 / 47

SOLÁRNÍ HOROSKOPY

SOLÁRNÍ HOROSKOPY. PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 24.9.2013 Jiří Kubík. TROCHA TEORIE SOLÁRY +LUNÁRY. Solární horoskop se sestavuje pro okamžik tzv. solárních narozenin – přesné konjunkce tranzitního Slunce na Slunce radixové Solární horoskop ukazuje na kvalitu následujícího roku

iokina
Download Presentation

SOLÁRNÍ HOROSKOPY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOLÁRNÍ HOROSKOPY PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA 24.9.2013 Jiří Kubík

 2. TROCHA TEORIE SOLÁRY +LUNÁRY • Solární horoskop se sestavuje pro okamžik tzv. solárních narozenin – přesné konjunkce tranzitního Slunce na Slunce radixové • Solární horoskop ukazuje na kvalitu následujícího roku • Lunární horoskop ukazuje kvalitu následujícího měsíce JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 3. Proč pracuji se soláry? • Co lze nalézt v solárním horoskopu? • Proč je používat? • HLEDÁME DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI!!! (Pavla) JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 4. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 5. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 6. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 7. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 8. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA • 1 – solár je třeba vždy zkoumat ve vazbě na základní horoskop PRAVIDLA USUZOVÁNÍ • A) hledání dominant v soláru jako takovém • B) co dominanty znamenají v radixu • C) vazby mezi solárem a radixem JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 9. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 10. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 11. RADIXOVÉ DISPOZICE A ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI • Solární horoskop by neměl přinášet nic jiného, než co je obsaženo v radixu • Radix nám nastavuje mantinely ve kterých se ve svých prognózách pohybujeme • Prognózy musí mít vazbu na realitu JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 12. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 13. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 14. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 15. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 16. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 17. SOLÁR A OSTATNÍ TECHNIKY • Solár a tranzity • Solár a direkce – primární i sekundární • Solár a dirkece – stupeň/rok JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 18. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 19. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 20. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 21. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 22. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 23. HLAVNÍ OSY • RICHARD PEALLING – ROBERT HAND • SLON V MÍSTNOSTI • Význam os v radixu, direkcích, tranzitech, solárech JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 24. PLANETY na OSÁCH SOLÁRU • Planeta na hlavní ose solárního horoskopu je dominanta • Důležité je obsazení rohových domů, zejména 1. a 10. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 25. Solární osy na radixových planetách • Další dominantou jsou osy solárního horoskopu, které jsou umístěny na planetě radixu JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 26. Tranzity transsaturnů na osy • Tato technika funguje i bez solárů, tranzity zejména Pluta na osy jsou sami o sobě velmi silné • Může přijít silná událost, i když v soláru není vypíchnuté Př. Karel, František, Drahuš, Šárka, táta JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 27. Kde je Slunce • Postavení Slunce v domu soláru může napovídat na významné téma roku • VLÁDCE ASC • VLÁDCE MC JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 28. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 29. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 30. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 31. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 32. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 33. ÚMRTÍ PRINCEZNY DIANY 31.8.1997 0:30 Paříž

 34. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 35. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 36. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 37. ASTROLOGICKÁ PRAXE

 38. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 39. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 40. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 41. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 42. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 43. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 44. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 45. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 46. JUDr.Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz

 47. Děkuji za pozornost. Jiří Kubík

More Related