Hik Hik Akhar - PowerPoint PPT Presentation

iniko
hik hik akhar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hik Hik Akhar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hik Hik Akhar

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Hik Hik Akhar
152 Views
Download Presentation

Hik Hik Akhar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HikHikAkhar

  2. HikHikAkharMunhinjo, ShalTunhinjeeMahimaaGaa-ay HikHikVichaarMunhinjo, PiyoTokhaySaaraa-hay Hriday Mein HariNaamVasay, VanyayMaanMaanSabhMaree

  3. Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee! Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee! HikHikAkharMunhinjo, ShalTunhinjeeMahimaaGaa-ay

  4. Jal-a Mein Toon, Thal-a Mein Toon, Manjh Dhartee Ain Akaash Jit Nihaaryaan, Toon Hee Toon, Tunhinjay Prem Jo Prakash Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee!

  5. HikHikAkharMunhinjo, ShalTunhinjeeMahimaaGaa-ay

  6. Sajyee Shrishtee, Sijh Chand Taaraa, Gaayeen Tunhinjo Pyaar Anjali Iyaanee, Payee Pukaaray, Dinay Ik Nihaar Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee!

  7. HikHikAkharMunhinjo, ShalTunhinjeeMahimaaGaa-ay HikHikVichaarMunhinjo, PiyoTokhaySaaraa-hay Hriday Mein HariNaamVasay, VanyayMaanMaanSabhMaree

  8. Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee! Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon, Uchaaryaan Varee Varee!

  9. Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon Ik Toon Hee Toon, Ik Toon Hee Toon! * * *