ei kielelliset oppimisvaikeudet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ei-kielelliset oppimisvaikeudet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet. varhaislapsuudessa lapsella on psykomotorisen koordinaation, kosketustunnon ja havaintotoimintojen vaikeuksia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ei-kielelliset oppimisvaikeudet' - iniko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ei kielelliset oppimisvaikeudet
Ei-kielelliset oppimisvaikeudet
 • varhaislapsuudessa lapsella on psykomotorisen koordinaation, kosketustunnon ja havaintotoimintojen vaikeuksia
 • kouluiässä vaikeuksia erityisesti matematiikassa, muodostaa käsitteitä, ratkaista ongelmia, luoda toimintastrategioita, ymmärtää palautetta ja syy-seuraus-suhteita sekä käsitellä uutta tai monimutkaista tietoa
 • usein liittyy myös sosiaalisen havaitsemisen vaikeuksia, jolloin ilmeiden, eleiden ja sosiaalisten tilanteiden havaitseminen ja arvioiminen ja niissä tarkoituksenmukaisesti toimiminen on vaikeaa (vrt. Aspergerin sdr)
hahmotusvaikeudet
Hahmotusvaikeudet

Voi esiintyä kaikkien aistien alueella (kuulo, näkö, tunto,haju, maku)

Puhuttaessa hahmotusvaikeuksista

tarkoitetaan usein näköön perustuvaa,

visuospatiaalista, hahmotusvaikeutta,

mikä ilmenee esim.törmäilynä, vaikeuksina piirtää tai rakentaa mallin mukaan tai erotella tarkasti suuntia

Hahmotusvaikeudet liittyvät usein motoriisiin vaikeuksiin ja dyspraksiaan

hahmotusvaikeudet jatkuu
Hahmotusvaikeudet jatkuu...
 • Hahmottamisessa ongelma voi olla asian tunnistamisessa (Mikä-reitti), jossa erikseen aivot käsittelevät kulmia , asentoja, muotoon, ja väriin liittyviä ominaisuuksia ja/tai avaruudellisessa hahmottamisessa (Missä-reitti), jossa hahmotetaan syvyyteen ja suuntaan liittyviä ominaisuuksia
 • Usein mukana on myös laajempien kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeuksia
motoriset erityisvaikeudet dyspraksia
Motoriset erityisvaikeudetDyspraksia

Ilmenee kömpelyytenä ja vaikeutena

oppia motorisia taitoja (ei CP-vammaa)

Karkea- ja/tai hienomotoriikan tarkka

säätely on vaikeaa

Dyspraksiaa voi olla myös ilman

huomattavaa karkeamotoriikan ongelmia

 • vaikeaa oppia motoristen taitojen ohjelmia ja yleistää niitä tilanteesta toiseen
 • Vaikeaa käyttää hyväksi ympäristön havaintovihjeitä esim. tilannenopeuksia oman motoriikan ohjaamisessa (esim. pyörällä ajaessa)
slide5
vaikeaa analysoida tehtävän osatoimintoja
 • kielellisten ohjeiden mukaan toimiminen vaikeaa, erityisesti motoristen sarjojen tuottaminen ja/tai yksittäisten liikkeiden
 • Vaikeaa valmistautua uuteen motoriseen toimintaan esim. pallon kiinniottaminen
hahmottamisen ja motoriikan erityisvaikeuksista k rsiv n lapsen tukeminen
Hahmottamisen ja motoriikan erityisvaikeuksista kärsivän lapsen tukeminen
 • Korosta kirjoituksen alkua ja loppua
 • Merkitse lukusuunta nuolella ja käytä esim. viivotinta oikealla rivillä pysymisessä
 • sovita vihkon rivien koko ja kirjainmallien koko lapsen taitoihin
 • harjoituta silmien liikkeitä
 • visualisoi tilaan liityviä käsitteitä (esim. nenä ikkunaan päin, varpaat siniselle viivalle jne.)
 • jaa ohjeet osiin
 • Visualisoi harjoituksen vaiheet kuvin
hahmotus ja motoristen vaikeuksien tukeminen
Hahmotus- ja motoristen vaikeuksien tukeminen
 • merkitse pelikentän rajat selvillä viivoilla tms.
 • Käytä pehmeitä, isoja ja helposti käsiteltäviä sekä hitaita palloja turvallisuuden takia sekä antaaksesi lapselle enemmän aikaa reagoida peleissä
 • Käytä kielellisiä ohjeita, visuaalista mallia ja kinesteettistä ohjausta auttaaksesi lasta löytämään oikea motorinen ohjelma
 • Jos lapsi on yliherkkä kuuloärsykkeille yritä vähentää melua tai salli lapsen välttää tällaisia tilanteita
uusien tilanteiden hallinta
Uusien tilanteiden hallinta
 • ei-kielellisistä vaikeuksista kärsivät lapset ahdistuvat helposti uusissa tilanteissa, joissa heillä ei ole valmista käyttäytymismallia

Ahdistusta vähentää::

 • kuvallinen päiväjärjestys, osittain myös tilannekohtainen
 • luokassa tilan strukturointi
 • kotona oma työskentelypaikka, jota ei käytetä muuhun
 • hitaan prosessoinnin takia täytyy panostaa työn ja tarkkaavuuden organisointikeinoihin
ei kielelliset oppimisvaikeudet ja ty skentelyn organisointi
Ei-kielelliset oppimisvaikeudet ja työskentelyn organisointi
 • tietokoneen avulla esim. tiedostojen teko ja tietojen tallennus - etsiminen
 • koodasjärjestelmä (esim. numerot ja sanat, riimit - ei niinkään värit)
 • opiskelussa tärkeää auttaa lasta löytämään olennaiset asiat ja estää häntä juuttumasta yksityiskohtiin
 • ajan hallinnan harjoittelu (ajan arviointi, ajastimien käyttö)
ei kielelliset oppimisvaikeudet ja oppimistyyli
Ei-kielelliset oppimisvaikeudet ja oppimistyyli
 • kuulon kautta useimmat muistavat parhaiten
 • vaihe vaiheelta eteneminen
 • käytä loogisia selityksiä
 • oppivat lukemaan fonemaattisesti
 • sääntöjen hyvä muistaminen
 • eivät ole tehokkaita oppimaan oman kokemuksen kautta tai ongelmanratkaisun kautta ilman ohjausta
 • oppivat osista kokonaisuuteen
 • opetuksessa tarvitsevat yhteenvetoja ja tärkeiden asioiden esiintuomista
ei kielelliset oppimisvaikeudet1

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Oili Sauna-aho

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL