slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Притисак

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Притисак - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Притисак. Мина Вучковић. Притисак. Притисак се у SI систему означава са малим словом п , и математички с е може представити : p=F/S Где је : p – притисак F – сила S – површина

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Притисак' - iniko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Притисак

Мина Вучковић

slide2
Притисак
 • Притисак се у SI систему означава са малим словом п ,и математички се може представити :
 • p=F/S
 • Где је :
 • p – притисак
 • F – сила
 • S – површина
 • Атмосферски притисак је погодан као референтни притисак у SI систему ,са јединицомпаскал користимо такође јединицу која се назива бар .Бар је100.000 већи од паскала ,тако да1Bar=100,000 Pa.
slide3
Појам притиска
 • Кадаходамопоснегузапажамодапропадамовишеилимање, штозависиодтогаштасмообули. Акосмоставилинаногекрпе илискије, мањећемотонути. Нисусе променилинимасани тежина(сила), негоповршинанакојусетелоослања. Количниксилеиповршинеподлогенакојусиладелујеназивасепритисак.
 • Појампритиска, срећесе усвакодневномживоту,кадасепомињеатмосферскипритисак, пртисакпареу котлу, притисакводе у водоводнојцеви, крвнипритисакитд.
 • Замерењепритискакористесеразличитиуређаји, напримерманометри.
slide4
Појам притиска
 • Претпоставимодасеу некомсудуналазигас. Уследнепрекиднихсударањамолекуласазидомсуда у комсеналази гас, долазидопроменеколичинекретањаујединицивремена.
 • Бројударамолекулагаса у јединицивременапојединициповршине у некојтачкипредстављамакроскопскувеличину- притисак. Прематоменачврстимповршинамакојеобухватајупосматранумасугаса, силапритискајеуправнанаповршинуи усмеренакаповршини.
slide6
Хидростатички притисак
 • хидро - односи се на воду (течност)
 • статика - мировање
 • хидростатички притисак - притисак течности која мирује
 • Хидростатички притисак:
 • притисак који настаје због тежине течности;
 • притисак који врши течност на зидове суда и сва тела потопљена у њу;
 • делује на све стране;
 • на истој дубини једнак је у свим правцима.
slide7
Хидростатички притисак зависи од:

•густине течности (ρ);

•јачине гравитационог поља (g);

•дубине на којој се мери притисак (h).

slide8
Хидростатички парадокс

Хидростатички притисак којим течност делује на дно суда не зависи облика суда ни од масе течности у суду, већ само од густине течности, јачине  гравитационог поља на месту где се налази течност, висине стуба течности у суду.

slide9
Закон спојених судова:

У спојеним судовима судовима нивои исте течности налазе се у истој хоризонталној равни.

На принципу спојених судова ради водовод.

slide11
Атмосферски притисак
 • Земља је окружена ваздушним омотачем који се зове атмосфера (дебљина око 200 км).
 • Притисак којим ваздушни омотач делује на Земљину површину и сва тела на њој назива се атмосферски притисак.
 • Вредност атмосферског притиска први одредио италијански физичар Торичели.
slide12
Торичелијев оглед:

• стаклену цев, дужине 1 метар, чији један краj затворен, напунио је живом.

•затворио је прстом отворени крај и загњурио овај крај у шири суд са живом

•када је склонио прст са отвора из цеви је истекло мало живе

•висина стуба заостале живе је 76 cm

slide13
Притисакатмосферејевелики.
 • НемацОтоГерикеје 1654. годинеуверљивоприказаодејствоатмосферскогпритискапомоћуметалнихполулопти.
 • Рубовиполулоптисууглачани, а затимполулоптеприслоњенеједнауздругу.
 • Кадајекрозотворсаславиномизвукаоваздухнаобеполулоптејеспољаједеловалатоликасиладаихни 6 паракоњанијемоглораставити.
slide14
Мерење атмосферског притиска
 • За мерење атмосферског притиска користе се барометри.
 • Врсте барометара:
 • - живини барометри
 • -метални барометри (анероиди)
ad