Zeepkist voucherprojecten
Download
1 / 23

Zeepkist voucherprojecten - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Zeepkist voucherprojecten. - “De kankerzorg patiëntgericht en transparant” - “Vergroten arbeidsparticipatie chronisch zieken” 14 oktober 2013 . Agenda. Inleiding- voucherprojecten. Voucherproject “De kankerzorg patiëntgericht en transparant”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zeepkist voucherprojecten' - ingrid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zeepkist voucherprojecten

Zeepkistvoucherprojecten

- “De kankerzorg patiëntgericht en transparant”- “Vergroten arbeidsparticipatie chronisch zieken”

14 oktober 2013


Agenda
Agenda

 • Inleiding- voucherprojecten.

 • Voucherproject “De kankerzorg patiëntgericht en transparant”.

 • Voucherproject “Vergroten arbeidsparticipatie chronisch zieken”.


Vouchers
Vouchers

 • Aanvullend op basissubsidie

 • 18.000 euro per voucher

 • 1 voucher per jaar

 • 2013, 2014 en 2015

 • 7 vouchers per project noodzakelijk


Twee voucherprojecten
Twee voucherprojecten

 • “De kankerzorgpatiëntgericht en transparant”, 15 vouchers 2013

 • “Vergrotenarbeidsparticipatiechronischzieken”, 7 vouchers 2013


Zeepkist voucherprojecten

Stuurgroep

Opdrachtgever

Projectleider

Projectgroep

Deelproject 1:

Kwaliteitscriteria

Deelproject 2: Beroepsverenigingen

Deelproject 3:

Patientgerichte kinderoncologie

Deelproject 4: signaleringsrapport

Deelproject 5:

Werkbezoeken zkhz

Deelproject 6:

Transparantie

Deelproject 7:

Vervolgactiviteiten signaleringsrapport

Deelproject 8:

Zorginkoopgids

, 2013-2015


Voucherproject de kankerzorg pati ntgericht en transparant lisenka carin en rik
Voucherproject“De kankerzorg patiëntgericht en transparant”Lisenka, Carin en Rik


Zeepkist voucherprojecten

Samenwerken

Wat mogen we verwachten?

aan steeds beterekankerzorg

Wat wordt er geleverd?


Kortom
Kortom

Vaststellenwat ‘goedekankerzorg’ is (Plan)

Stimulerendat ‘goedekankerzorg’ verleendwordt (Do)

Toetsen (Check) en transparantmaken

Sturen op zorgverbeteringen, bewustwordingpatiënten, en inkoop ‘goedekankerzorg’ (Act)


Voucherproject kankerzorg
Voucherproject- kankerzorg

Deelproject  'kwaliteitscriteria'

Deelproject 'gezamenlijke kwaliteitscriteria beroepsverenigingen'

Deelproject 'kinderoncologie'

Deelproject ‘ervaren kankerzorg'

Deelproject 'werkbezoeken'

Deelproject 'transparantie'

Deelproject 'vervolgactiviteiten  rapport ervaren kankerzorg’

Deelproject 'zorginkoopgids'


1 k waliteitscriteria
1. Kwaliteitscriteria

Twee nieuwe sets:

 • Zorgvoormensen met kankeraan het spijsverteringskanaal

 • Zorgvoormensen met erfelijkekanker


2 gezamenlijke kwaliteitscriteria beroepsverenigingen
2. Gezamenlijke kwaliteitscriteria beroepsverenigingen

Twee trajecten.

 • Longkanker

 • Radiotherapie?

 • Melanoom?

 • ..

  Plus handreiking (stappenplan)


3 kinderoncologie
3. Kinderoncologie

Structureleouderparticipatie en kinderparticipatie.

 • Richtlijn shared care √

 • Protocol palliatieve zorg

 • Implementatierichtlijn follow up/ LATER √

 • Werkboekondersteunendebehandelingen

 • Totaalconceptinrichtingzorg in Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie


3 kinderoncologie1
3. Kinderoncologie

 • Patiëntenindicatorenkinderoncologie√

 • Visiedocumentontwikkelingsgerichtezorg√

 • Checklist ondersteunendemaatregelenvoor het gezin

 • Orgaanvoorstructureleouderparticipatie

 • Orgaanvoorstructurelekinderparticipatie

 • Methodiekvoortoetsenkwaliteitscriteria en ervaringenouders en kinderen.


4 ervaren kankerzorg
4. Ervaren kankerzorg

Verzamelen en analyseren van signalen van patiënten en naasten.

 • Registratie lotgenotencontact- KPO’s.

 • Anderebronnen.

 • NFK: verzamelen en analyseren (jan’14)

 • Rapport- rode draad?

 • Input voorbelangenbehartiging?


5 werkbezoeken
5. Werkbezoeken

Doel: zorgmeerpatiëntgericht.

Dialoogpatiënten en zorgverleners.

 • Borstkankerzorg

 • Stomazorg

 • Hematologischekankerzorg

 • Urologischekankerzorg

 • Zorgbijkankeraanspijsverteringskanaal

 • Zorgbijkankeraanhoofd/ hals.


5 werkbezoeken1
5. Werkbezoeken

 • Team van 2 à 3 patiëntenvertegenwoordigers

 • Team zkhs; specialist(en), verpl.k., manager, kwaliteitsfunctionaris, lid cliëntenraad,..

 • Twee werkbezoeken

 • Verbeterplan

 • Eindrapport

 • Evaluatie

  Plus handreiking (methodiek).


6 transparantie
6. Transparantie

 • Drienieuwe Patiëntenwijzers (4 nov’13!)

 • Doorontwikkelingbestaande Patiëntenwijzers

 • Uitwisselingkennis en ervaringen


Pati ntenwijzers
Patiëntenwijzers

 • Versterken de individuele patiënt

 • Stimuleren zorgverbeteringen

 • Ondersteunen verwijzers


Pati ntenwijzers nu
Patiëntenwijzers nu

 • Patiëntenwijzer darmkanker

 • Patiëntenwijzer prostaatkanker

 • Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

 • Monitor Borstkankerzorg -BVN

 • Stoma Zorgwijzer(s)- NSV


Pati ntenwijzers nov 2013
Patiëntenwijzers nov. 2013

 • Patiëntenwijzer longkanker

 • Patiëntenwijzer maagkanker

 • Patiëntenwijzer blaaskanker

  www.nfk.nl/kanker_wat_doe_jij/Kies_jouw_ziekenhuis

  www.kanker.nl8 zorginkoopgids
8. Zorginkoopgids

Patiëntenperspectief in zorginkoopgids (indicatoren).

 • Borstkanker

 • Darmkanker

 • Blaaskanker

 • Longkanker

  In register Kwaliteitsinstituut??


Communicatie
Communicatie

 • Ledenbericht

 • Special ledenbericht (5 juli 2013)

 • Informatiebijeenkomsten (jaarlijks)

 • Logboek

 • Social Media

  @NFK_kanker

  @KankerWatDoeJij

  @lisenkavanloon

  www.facebook.com/kankerwatdoejij


ad