slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CAÙC ÑÒNH LUAÄT KEPLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

CAÙC ÑÒNH LUAÄT KEPLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

Baøi 40. CAÙC ÑÒNH LUAÄT KEPLER. Chuyeån ñoäng cuûa veä tinh. 1. Mở đầu. HEÄ MAËT TRÔØI. Thuỷ tinh. Thiên vương tinh. Diêm vương tinh. Mặt trời. Thổ tinh. Mộc tinh. Trái đất. Hải vương tinh. Hoả tinh. Kim tinh. Click vào tên hành tinh để xem thông tin. 2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CAÙC ÑÒNH LUAÄT KEPLER' - ingrid


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Baøi 40

CAÙC ÑÒNH LUAÄT KEPLER

Chuyeån ñoäng cuûa veä tinh

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide2

1. Mở đầu

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide3

HEÄ MAËT TRÔØI

Thuỷ tinh

Thiên vương tinh

Diêm vương tinh

Mặt trời

Thổ tinh

Mộc tinh

Trái đất

Hải vương tinh

Hoả tinh

Kim tinh

Click vào tên hành tinh để xem thông tin

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide4

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

Caùc haønh tinh chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi theo quyõ ñaïo nhö theá naøo ? Theo quy luaät naøo khoâng ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide5

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

Caùc haønh tinh chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi theo quyõ ñaïo nhö theá naøo ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide6

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật I:

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide7

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật I: Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm.

M

a

O

F1

F2

b

MF1 + MF2 = 2a

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide8

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật II:

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide9

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật II:

Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kì quét những diện tích như nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

S2

S1

t1 = t2 => S1 = S2

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide10
C1

Từ định luật Kê-ple II , hãy suy ra hệ quả : Khi đi gần Mặt Trời , hành tinh có vận tốc lớn ; khi đi xa Mặt Trời , hành tinh có vận tốc nhỏ .

Giaûi

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide11

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật III:

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide12

2. Caùc ñònh luaät Keâ-ple

  • Định luật III:

Tỉ số lập phương bán trục lớn của quĩ đạo chuyển động và bình phương chu kì quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh Mặt Trời.

Trong đó: a1, a2 ,…..,an là bán trục lớn của các hành tinh

T1, T2, ………, Tn là chu kì của các hành tinh

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide13

Chứng minh định luật Kêple

Coi quĩ đạo chuyển động của các hành tinh gần đúng là tròn.

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide14

3.BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE

Bài 1 . Khoảng cách R1 từ Hoả tinh đến Mặt trời lớn hơn 52% khoảng cách R2 Trái đất đến Mặt trời .

Hỏi 1 năm trên Hoả tinh bằng bao nhiêu so với 1 năm trên Trái đất?

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide15

BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE

GIẢI : Một năm là thời gian để hành tinh quay được một vòng quanh Mặt Trời . Gọi T1 là năm trên Quả tinh , T2 là năm trên Trái Đất , ta có :

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide16

3.BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE

Bài 2 . Tìm khối lượng MT của Mặt Trời từ các dữ kiện của Trái Đất : khoảng cách tới Mặt Trời r = 1,5.1011m , chu kỳ quay T = 365.24.3600=3,15.107s.

Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11Nm2/kg2

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide17

3.BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KÊ-PLE

Giải bài 2 . Ta có

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide18
C2

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất . Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo ( coi như tròn) của Mặt Trăng và chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất

Giải

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide19

4. VỆ TINH NHÂN TẠO. VẬN TỐC VŨ TRỤ

a) Vệ tinh nhân tạo

Vệ tinh tự nhiên là những thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh.

Thế nào là vệ tinh tự nhiên?

Ví dụ: Trái Đất có vệ tinh tự nhiên là Mặt Trăng.

Vệ tinh nhân tạo?

Là vệ tinh do con người tạo nên.

Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có chu kì quay quanh Trái Đất bằng chu kì tự quay của Trái Đất

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide20

b) Tốc độ vũ trụ

Xét vật ném xiên

Nếu vận tốc ném tăng đến một giá trị đủ lớn thì vật sẽ không rơi trở lại mặt đất mà sẽ quay quanh Trái Đất và vật trở thành vệ tinh nhân tạo của Trái Đất . Giá trị vận tốc đó gọi là tốc độ vũ trụ cấp I

Nếu ném xiên một vật thì vật sẽ rơi lại mặt đất . Vận tốc ném càng lớn thì tầm bay xa càng xa .

Nếu tiếp tục tăng vận tốc ném thì sao ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide21

b) Tốc độ vũ trụ

Giả sử vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn rất gần Trái Đất . Khối lượng của vệ tinh là m , của Trái Đất là M . R = 6370km là bán kính của Trái Đất . Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm và theo định luật II Niu-tơn , ta có ;

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide22

Nếu tiếp tục tăng vận tốc ném nữa thì sao ?

Bay ra khỏi hệ Mặt Trời

VIII

VII

Là hành tinh của Mặt Trời

VI

Là vệ tinh của Trái Đất

VI =7,9 km/sVận tốc vũ trụ cấp I

VII =11,2km/s : Vận tốc vũ trụ cấp II

VIII =16,7km/s : Vận tốc vũ trụ cấp III

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

th y tinh
THỦY TINH

Cách Mặt Trời 57.910.000 km

Đường kính 4880 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 87.9 ngày

Chu kì tự quay quanh trục : 58 ngày

Nhiệt độ ban ngày 3500 c

Nhiệt độ ban đêm -1700 c

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

kim tinh
KIM TINH

Cách mặt trời 108.200.000 km

Đường kính 12100 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 224.7 ngày

Bị bao phủ bởi lớp mây H2SO4

Nhiệt độ 4770C

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

tr i t
TRÁI ĐẤT

Cách Mặt Trời 149.600.000km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 365.25 ngày

Đường kính 12750 km

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

h a tinh
HỎA TINH

Cách Mặt Trời 227.940.000 km

Một ngày dài hơn trên Trái Đất 40 phút

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 1.88 năm

Đường kính 6790 km

Nhiệt độ thay đổi từ 17 đến 123 0C

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

m c tinh
MỘC TINH

Cách Mặt Trời 778.340.000 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời 11,86 năm

Đường kính 142.980 km

Có 16 vệ tinh tự nhiên

Thời gian một ngày bằng nửa ngày trên Trái Đất

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

th tinh
THỔ TINH

Cách Mặt Trời 1.427.000.000 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 29,46 năm

Đường kính 120.540 km

Có 17 vệ tinh tự nhiên

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

thi n v ng tinh
THIÊN VƯƠNG TINH

Cách Mặt Trời 1.427.000.000 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 29,46 năm

Đường kính 120.540 km

Có 17 vệ tinh tự nhiên

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

h i v ng tinh
HẢI VƯƠNG TINH

Cách Mặt Trời 4.496.600000 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời 164,8 năm

Đường kính 50540 km

Tìm ra bằng tính toán

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

di m v ng tinh
DIÊM VƯƠNG TINH

Cách Mặt Trời 5.913.520.000 km

Chu kì quay quanh Mặt Trời : 248,5 năm

Đường kính 2320 km

Nhiệt độ -2200C

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

slide32

Theo hình vẽ ta có S1 = S2 ứng với cùng một khoảng thơi gian , do đó các độ dời s2 > s1 . Suy ra v2 > v1 , tức là khi đi gần Mặt Trời , hành tinh có vận tốc lớn và khi đi xa Mặt Trời hành tinh có vận tốc nhỏ

s2

S2

s1

S1

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền

gi i c2
Giải C2

rL là bán kính quỹ đạo và TL là chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất

Huỳnh Thiện Chí - THPT BC Lê Thanh Hiền