Qari
Download
1 / 23

Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7 - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7. Bi Kristu aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bniedem fost il-ġnus kollha. Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, imsejjaħ biex ikun appostlu, maħtur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7' - ingrid-stevenson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Qari mill-Ittra ta’

San Pawl Appostlulir-Rumani.

Rum 1, 1-7

Bi Kristu aħna rċevejna

l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi

l-bniedem fost il-ġnus kollha.


Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, imsejjaħ biex ikun appostlu, maħtur

għall-Evanġelju ta’ Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz

tal-profeti fil-Kotba


Mqaddsa dwar appostlu, maħtur Ibnu Ġesù Kristu Sidna li, skont

it-tnissil tal-ġisem, twieled min-nisel ta’ David, u skont l-Ispirtu s-Santu, ġie rivelat bħala l-Iben ta’ Alla b’kull qawwa permezz


tal-qawmien appostlu, maħtur mill-imwiet. Bih aħna rċevejna

l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu

għall-ubbidjenza tal-fidi

l-bnedmin fost il-ġnus kollha għall-ġieħ ta’ismu.


Fosthom appostlu, maħtur tinsabu intom ukoll, imsejħin biex tkunu ta’ Ġesù Kristu;

lill-maħbubin kollha

ta’ Alla li jinsabu Ruma msejħin biex ikunu qaddisin: grazzja lilkom u


sliem appostlu, maħtur mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu!


Il- appostlu, maħtur Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Salm Responsorjali appostlu, maħtur

R:/ Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu


Għannu lill-Mulej għanja ġdida, appostlu, maħtur

għax għamel ħwejjeġ

tal-għaġeb.


Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, appostlu, maħtur

u d-driegħ imqaddsa tiegħu.


R appostlu, maħtur :/ Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


Għarraf il-Mulej appostlu, maħtur

is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera

l-ġustizzja tiegħu.

Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu

mal-poplu ta’ Iżrael.


R appostlu, maħtur :/ Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, appostlu, maħtur

rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu

fil-hena, ifirħu u għannu!


R:/ appostlu, maħtur Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


Hallelujah, Hallelujah appostlu, maħtur Hallelujah

Illum la twebbsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej.

Hallelujah, Hallelujah


  • Qari appostlu, maħtur

  • Mill-Evanġelju

  • skont San Luqa

  • Lq11, 29-32

  • R:/ GlorjalilekMulej

Ebda sinjal ma jingħata

lil dan in-nisel ħlief is-sinjal

ta’ Ġona.


F’dak appostlu, maħtur iż-żmien, meta

l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal:

“Nisel ħażin huwa dan

in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal


t appostlu, maħtur a’ Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta’ Ninwè,hekk isir Bin

il-bniedem għal dan

in-nisel.

F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-Nofsinhar għad tqum


man-nies ta’ dan in-nisel u appostlu, maħtur

tikkundannahom, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun! F’jum il-ħaqq,


in-nies ta’ appostlu, maħtur Ninwè għad iqumu ma’ dan in-nisel u jikkundannawh, għax huma nidmu wara

l-predikazzjoni ta’ Ġona;

u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona!”


Il- appostlu, maħtur Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Ħ appostlu, maħtur SIEB


ad