hjertesvikt og cheyne stokes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES PowerPoint Presentation
Download Presentation
HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES - PowerPoint PPT Presentation


 • 455 Views
 • Uploaded on

HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES. 3C STUDIEN Kasustikk: Livet før …..og etter CS2 Margareth W Olseng Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Hva er så hjertesvikt?????. *Nedsatt hjertefunksjon *Et symptomkompleks bestående av

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hjertesvikt og cheyne stokes

HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES

3C STUDIEN

Kasustikk: Livet før …..og etter CS2

Margareth W Olseng

Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

hva er s hjertesvikt
Hva er så hjertesvikt?????
 • *Nedsatt hjertefunksjon
 • *Et symptomkompleks bestående av
 • nedsatt arbeidstoleranse samt tegn på
 • lungestuvning og organdysfunksjon

NYHA-klasse, funksjonell klassifisering av pasienter med hjertesykdom.(NYHA, New York Heart Association)Klasse I: Ingen symptomer ved fysisk aktivitetKlasse II: Lett begrensning i fysisk aktivitetKlasse III: Uttalt begrensning i fysisk aktivitetKlasse IV: Symptomer i hvile

(

symptomer ved hjertesvikt
DYSPNOE

ORTHOPNOE

TRETTHET

ØDEMER

NEDSATT FYSISK KAPASITET

SMERTER

HOSTE

SYMPTOMER VED HJERTESVIKT
rsaker til hjertesvikt
Hjerteinfarkt / ischemi

Hypertensjon

Klaffefeil

Kardiomyopati (familiær, alkohol, infeksjon, toksisk)

Medfødt hjertefeil

Andre, ukjent.

ÅRSAKER TIL HJERTESVIKT
behandling
Medikamentell:

ACE-hemmer, AII-blokker, Beta-blokker, Diuretica

Ikke-medikamentell:

Livsstilendringer, væske- og salt-restriksjon, egen- observasjon, fysisk aktivitet

Annen behandling:

Evt revascularisering,

biventrikulær pacemaker,

hjertesvikttrening,

hjertetransplantasjon,

maskebehandling….

Behandling
3c studien

3C-STUDIEN

Chronic heart failure

Cheyne Stokes

CS2

Behandling av pasienter med hjertesvikt og Cheyne Stokes respirasjon

cheyne stokes hjertesvikt
CHEYNE STOKES-HJERTESVIKT
 • Patofysiologien er ikke helt klarlagt, men
 • hjertesvikt 
 • pulmonal stase 
 • nedsatt ventilasjon O2 / CO2 
 • spesielle reseptorer i lungene stimuleres 
 • hyperventilasjon
csr patofysiologi
CSR - PATOFYSIOLOGI
 • Hyperventilasjon 
 • PaCO2 synker under apnoe-terskelen 
 • Hypopnoe, apnoe og PaCO2 stigning.
 • Når de perifere kjemoreseptorene senser at
 • PaCO2 nivået stiger over apnoe-terskelen 
 • hyperventilasjon 
 • PaCO2 synker under apnoe-terskelen osv.
 • Hypoxi  ustabilitet i
 • respirasjonssystemet 
 • hyperventilasjon
3c studien1
En åpen randomisert studie, der halvparten blir randomisert til å få CS2 de 3 første mndr. Alle får maskin de 3 siste mndr.

6 måneders oppfølging

Min. 40 pasienter

3C - STUDIEN
3c studien2
Innklusjonskriterier

Hjertesvikt m/EF<40% eller NYHA III-IV

Optimalt medikament behandlet

Klinisk stabil > 1 mnd

Cheyne Stokes resp min. 25%

< 85 år

Eksklusjonskriterier

Forventet levetid

<1 år

ACB opr siste 6 mndr el. PCI siste 3 mndr

Alvorlig KOLS

Hjerneslag siste 6 uker

Ute av stand til å samtykke

3C - STUDIEN
forberedelser til studien
FORBEREDELSER TIL STUDIEN
 • Nov. 2005 - 4 pasienter, hvorav 1 lite CS
 • 3C studien 2007- Vurdert ca 1200 pasienter
 • Snakket med ca 825 pasienter
 • Gjort Embletta på 148 pasienter
 • Av disse har 79 pasienter Cheyne Stokes
 • Vi fant ytterligere 31 med obstruktive
 • søvnproblemer
forberedelser fortsetter
FORBEREDELSER FORTSETTER………
 • Lage studieprotokoll
 • Pasientinformasjon m/ samtykkeerklæring
 • Lage budsjett
 • Søke Regional Etisk Komitè
 • Søke datatilsynet
 • Knytte til oss kontakter
 • Søke om studie-permisjon
m let med studien
MÅLET MED STUDIEN
 • Bedret livskvalitet ”Quality of Life”
 • Bedring av v. ventrikkels systoliske funksjon
 • (EF), målt med EKKO
 • Bedret fysisk kapasitet, 6M gangtest
 • Minsket arytmitendens – 24 T Holter
 • Bedret funksjonsklasse (NYHA-klassifisering)
kasustikk
Kasustikk

Mann, gift, 2 barn, 59 år (2007)

54 år – kjente første symptomer på brystsmerter

56 år – uføretrygdet (rygg)

56 år – akutt transmuralt infarkt, PCI av LAD. Dilatert v.v., apicalt aneurysme.

kasustikk forts
Kasustikk forts…

Postinf.hjertesvikt, EF 35%.Medik.oppstart

6 mndr etter – PCI , EF 30%. Fortsatt ikke henvist hjertesviktpoliklinikken.

Kona merket pustestopp etter infarkt. Han var trøtt hele tiden, sov hele natta, men også mye på dagen. Kona var svært engstelig, sov dårlig, urolig.

Flere akutt-innleggelser, mange polikliniske besøk, uten nye funn. Traumatisk for hele familien.

kasustikk forts1
Kasustikk forts…

58 år – ny EKKO kontroll. Ble da for første gang henvist hjertesviktpoliklinikken, 2 år etter diagnose.

Kartlegging av situasjonen viste at hovedproblemet for begge var uttalt trøtthet. Kona var svært engstelig pga pustestopp.

kasustikk forts2
Kasustikk forts….

Han ble optimalisert med hjertesvikt-medikamenter.

Vi var i ”startgropa” med en studie -> hjertesvikt og Cheyne Stokes respirasjon.

Begge to, men spesielt kona var svært glad for å få informasjon og oppfølging, med kontinuitet.

embletta diagnosis
Embletta® Diagnosis

Nose flux and

snoring

Body position sensor

Rib cage & abdominal

motion

Oxymetry: pulse, SpO2

s vnanalysen 8 28
Søvnanalysen 8:28

82% Cheyne Stokes respirasjon

AHI : 52 / time, hvorav 47 centrale apnea , 2 obstruktive apnea, 3 hypopnea.

Lengste apnea ca 40 sek.

SpO2 < 90% 224 ggr.

3c studien3
3C studien

EKKO, 6 min gangtest, Minnesota Quality of Life, EKG, 24 timers Holter og lab.status.

Pasientene ble randomisert til kontroll gruppe eller ASV (CS2-maskin)

Randomisert til CS2

2 oktober 2007 oppl ring cs2
2.Oktober 2007. Opplæring CS2

2 timers instruksjon og opplæring i bruk av maskinen. Masketilpassing

1. natt lå han 7:20 med maskinen

Maska er en utfordring………

Tett oppfølging i starten. Konsultasjoner og telefon-kontakt.

Etter relativt få dager uttalte han: ”Jeg er mye mer opplagt og våken, kan ikke sammenlignes med før”

slide27
NY EMBLETTA MED CS2

Etter 1 uke med CS2:

35 % CSR

AHI: 12 / time, hvorav 7 centrale apnea, 3 obstruktive apnea 2 hypopnea.

SpO2 < 90% - 1 gang

pasientens og konas opplevelse
Pasientens og konas opplevelse

Pasienten:

”Jeg kjenner meg uthvilt når jeg våkner om morgenen. Før var jeg like trøtt og ville helst bare sove videre. Nå orker jeg mer, kan gå tur og gjøre litt hagearbeid.

Kona:

”Jeg er mer trygg og har begynt å sove godt om natta. Han er som en ny mann, sover rolig på natta, er våken om dagen. Orker mer, alt fungerer bedre” (nov 07)

videre oppf lging
Videre oppfølging:

Tett kontakt og regelmessige kontroller

Vi gjorde alle parametre igjen ved

3 mndr : CS2 gjennomsnitts-bruk: 8:09

6 mndr : CS2 gjennomsnitts-bruk: 7:34

3 år etter: CS2 gjennomsnitt siste året: 7:31

quality of live 6 min gangtest
Quality of Live / 6 min.gangtest

Før oppstart: 52 poeng…….. Gikk 410 m

Etter 3 mndr: 44 poeng…….. Gikk 423 m

Etter 6 mndr: 21 poeng…….. Gikk 469 m

Etter 3 år : 15 poeng…….. Gikk 503 m

3 rs kontrollen
3 års kontrollen

” Å få maskinen var den største gaven jeg kunne få! Venner og bekjente bemerker hvor kjekk jeg har blitt. Jeg jobber i hagen. er opplagt og full av energi. Livet er godt å leve  for jeg føler jeg kan leve et normalt liv, at jeg ikke er til byrde for familien lenger!

Jeg går tur hver dag. I sommer på ferie gikk jeg opp 175 trappetrinn uten problem. Det gir meg en god mestringsfølelse!”

Ingen innleggelse etter han fikk CS2-maskin!!!!