estatu batuetako esperientziak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Estatu Batuetako Esperientziak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Estatu Batuetako Esperientziak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Estatu Batuetako Esperientziak - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Estatu Batuetako Esperientziak. Julen Hernández Garazi Mekolalde Unai Olaizola Irene Olasagasti. Paulo Reglus Neves FREIRE. P edagogoa izan zen, heziketa munduko teorian eragin handia izan zuena. A rdatza eraldaketa eta aldaketa sozialetan oinarritzen da  eraldakuntzarako

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estatu Batuetako Esperientziak' - ingo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
estatu batuetako esperientziak
EstatuBatuetakoEsperientziak

Julen Hernández

Garazi Mekolalde

UnaiOlaizola

Irene Olasagasti

paulo reglus neves freire
Paulo Reglus Neves FREIRE
 • Pedagogoa izan zen, heziketa munduko teorian eragin handia izan zuena.
 • Ardatza eraldaketa eta aldaketa sozialetan oinarritzen da eraldakuntzarako
 • “Zapalduen Pedagogia"
 • “Gizaki bukatugabea" oinarri. Gizakiok izaki garen neurrian, ikasten gaude eta etengabeko ikaskuntza horrek egiten du gizakia bukatugabe.
paulo reglus neves freire1
Paulo Reglus Neves FREIRE

Autonomiaren pedagogia

 • Errealitatea ezagutzea.
 • Hezkuntzaren dialektika
 • Hiru printzipio nagusi  "irakastea ez da ezagutzak transferitzea", "ez dago irakaskuntzarik diszentziarik gabe"eta"irakastea giza-berezitasun bat da".
 • Hezkuntza bankarioa  Ikuspegi horren aurrean, Freirek hezkuntza kritikoa proposatuko du. Irakastea ez da ezagutza jakitea, baizik eta hura sortzeko edo eraikitzeko ahaltasunak sortzen jakitea".
 • Eraikitze prozesu horretan aurrera eramango duen metodologia metodo dialogikoa .
 • Bere helburua  errealitatearen ERALDAKETA
paulo reglus neves freire2
Paulo Reglus Neves FREIRE

Gure eguneroko praktikan bere eragina

 • Freireren ekarpenek eragin handia.
 • Helduen Hezkuntza.
 • Hezkuntza alorrean.
succes for all
Succesforall
 • HASIERA
 • ZABALKUNTZA
 • HELBURUA
 • ANTOLAKUNTZA
 • ONDORIOAK
hasiera
HASIERA
 • RobertSlavin
 • 1987 urtean
 • Bide ertzean abandonatua izatearen joera uztea
zabalkuntza
ZABALKUNTZA
 • Sei eskola desberdin zabaldu ziren 1987. urtean
 • Gaur egun Estatu Batuetan zehar mugimendu honen ondorioz sortutako 1.500
helburua
HELBURUA
 • Slavinenhelburua, haur guztietan eragin nahi izan zuen eskola mailako porrot horren desagerpena burutzeko.
 • “Succesforall” euskaraz “ Guztientzako arrakasta”
antolakuntza
ANTOLAKUNTZA
 • Egoera ekonomiko txarrenean dauden ikastetxeak izan ohi dira normalean arazo handienak dituztenak
 • Diru laguntza horiek bi iturri desberdinetatik iristen dira
  • Gobernu federala eta estatuetako gobernua
  • Beharrezkoa den familiaren papera sartzen da
 • Mugimendu honek hiru oinarri desberdin ditu, irakasleen lanean, familiaren beharrezko laguntzan eta ikasleen esfortzuan noski, guztion artean hezkuntza hobeago bat lortzea posiblea ikusten da
slide10

Tutore indibidual kualifikatuak jartzen dira ikastolan, denbora osoko hezitzaileak, etab.

 • Readingroots materialak ezinbestekoak dira programarentzako, irakurketa lantzeko.
 • Ordutegi egokitzapenak burutu behar dira 90 minutuko irakurketa aldiak.
 • Liburutegi txikia ezartzen da.
 • Ikastetxeko aholku batzorde bat sortzen da.
 • Eskolek beren funtzionamendua egokitzeko gai izan behar dute eta hezkuntza bereziko jardueretara bidaltzen duten edo klaseak amaitu ondoren eskolan geratzeko zigortzen dituzten ikasleekin.

*Egokitzapen hauek guztiak kostu bat dute eta hori da finantzaketa federalaren diru laguntzaren zergatia.

ondorioak
ONDORIOAK
 • Programaren inpaktua handia izan da
 • Ezarri den eskoletan programak izan duen onarpena eta zalantza gabeko inpaktu positiboa da
 • Egiaztatu da programaren aurrera eramatea baliozkoa izan dela
eskola trinkoak
ESKOLA TRINKOAK
 • Eskola Trinkoak HenryLevin-ek, 1986az geroztik antolatutako programak dira, egun, AEB-etako 40 estatuko 1000 eskola inguruk osatzen dutelarik.
 • Programa hau heziketako lehenengo urteei dago bereziki zuzendua, batez ere arrisku-egoeran dauden haurrentzat.
 • Helburu nagusia, aukera gutxien dituztenak aberastutako ikasketa-planez hornitzea da bizimodua hobetzea heziketa oro har hobetzea.
 • Sistemaren oinarria eskolan okerren dabiltzanei bultzada sendoagoa ematean datza.
 • Proiektuan parte hartzeko, irakasleen, eskolako pertsonalaren eta familietako ordezkarien %90ak egon behar du ados eta ikasleek ere parte hartu behar dute. Ikasleek, gurasoek, irakasleek eta auzo elkarteek batera diseinatu behar dute nahi duten eskola-eredua, eta honi buruz erabakiak hartu ordezkarien eta lan taldeen bidez.
slide13

Eskolako komunitateak bere gaur egungo egoera aztertzen du eta eskola izatea nahiko lukeenaren ikuspegi partekatua irudikatzen du. Errealitatea eta proiektuaren artean lehentasun eremuak lantzen dira:

1-Eskolako arazoen, haren historiaren, ingurunearen, problema sozial eta irakasleen, barne- eta kanpo-baliabideen inbentarioa.

2-Ikastetxea nolakoa izango denaren eta zertan bilakatuko denaren ikuspegia, inplikatu guztien helburu komuna.

3-Ikuspegiaren eta errealitatearen arteko konparazioa.

4-Hiruzpalau helburu zehatz ezartzea.

5-Lana kudeatzen duen zuzendaritza-batzorde bat ezartzea.

6-Programa esperimental bat diseinatzea guztien parte hartzearekin eta programaren zuzendaritzaren aholkularitzarekin.

7-Emaitzen ebaluazio bateratua.

slide14

Familiartekoen parte-hartzea funtsezkoa izango da Eskola Trinkoetan.

 • Familiartekoek barne hartutako betebeharrak zenbait dira, puntualtasuna, irakurtzera animatzera eta abar.

Parte hartzaileek batzorde exekutiboaren kide gisa eta zenbait lanetan parte hartzen dute eskolaren gobernu-batzordean.

eskola trinkoen barne antolaketa
EskolaTrinkoenbarne-antolaketa:
 • Proiektu-batasuna: familiartekoen, irakasleen eta ikasleen arteko akordioa ahaleginak emango dizkioten helburu komunei buruz.
 • Boterea ematea: erabakitzeko ahalmena zabaltzea. Curriculuma antolatzeko ardura eskolako hezkuntza-staffarena izan behar du zuzendariak, familiartekoek eta irakasleek osatutako batzorde exekutibo bat dago.
 • Oinarritik eraikitzea: Eskolan eta komunitatearen inguruan dauden baliabideak aprobetxatzen dira.
slide16

Eskola ohikoa baino denbora gehiago egoten dela irekita, izan ere jarduera

osagarri asko burutzen baitira, zeinetan tutoretza pertsonalizatuak egiten diren.

AcceleratedSchools hauek Hezkuntza eta Prestakuntzari buruzko Liburu

zurian “irakatsi eta ikasi. Ezagutzaren gizarterako bidean” aipatzea XXI .

mendean Europako hezkuntza-proposamen interesgarrienetako bat bezala.

slide17

HASIERA: Noiz, non, nola…

 • ZABALKUNTZA
 • HELBURUAK
 • ANTOLAKUNTZA
 • ONDORIOAK
hasiera noiz non nola
HASIERA: Noiz, non, nola…
 • 1968.urtean
 • SchoolDevelopmentProgram (SDP)
 • Connecticut-ekoNewHaven.go bi eskola
 • Arazo larriak baitzituzten ikaskuntzari eta portaerari dagokionez.
 • YaleUniversity-ri, zeinak horretarako esfortzu bat egin zuen Chile Study Center delakoaren bidez.
 • James Comer praktikara eraman baitzuen atsotitz Afrikan honen jakinduria: “Herri osoa behar da haur bat hezteko”
zabalkuntza1
ZABALKUNTZA
 • Lehenengo bi eskola publikoetatik abiatuta
 • 80ko hamarkada: irakasle-eta familia-taldeak osatu ziren.Zabalkuntza handia izan zen eta komunitate afroamerikarra barne hartu zuen
 • 90ko hamarkada :unibertsitate eta hezkuntzako estatu-departamenturekin jarri ziren harremanetan proiektua ahalik eta gehien zabaltzeko
 • XXL.mendea: zortziehun ikastetxe inguru ari dira Comer-en eskola-garapeneko programa aplikatzen
helburuak
HELBURUAK
 • Helburu nagusia: Hezkuntza-komunitatea mobilizatzea da, ikasleen garapen holistikoari laguntza eskaintzeko eta beren arrakasta akademikoa eragina izateko.
 • Ikuspegia ondoko lemetan oinarritzen da:
 • Sendatu aurretik prebenitzea.
 • Alberdi psikologikoak, akademikoak eta sozialak garatzea.
 • Dauden agente guztiak inplikatzea haurrak garatzen direneko testuinguruan.
 • Hiru printzipio beharrezkoak direnak SPDa inplementatzeko garaian:
 • Errurik ez egoztea:
 • Adostea
 • Lankidetza:
antolakuntza1
ANTOLAKUNTZA
 • Oinarri teorikoak:
 • Comer-en ustez …

“Eskolak ez daude antolatuta irakasleek elkarrekin lan egiteko, batak bestearengandik ikasteko…”

 • Comer-e. ere erakutsi nahi du…
 • Metodologiari dagokionez
 • Arrakasta txikiak baina esanguratsuak:
 • Eskola-plan barne-hartzailea, eskola osoan eragina duena, bere antolamendua barne.
 • Eskolako pertsonalen prestakuntza, haurraren garapen psikologikoarekin erlazionatutako guztia.
 • Egoeren ebaluazioa eta aldaketa.
slide22

Antolamendu-prozesuaren ardatza hiru taldek oratzen tute:

 • SchoolPlanning and Management Team (SPMT)
 • Student and Staff Support Team(SSST)
 • Parent Team:
 • Familiaren ordezkari diren pertsonak aukeratuz oinarrizko taldean
 • Beren funtzio propioak betez familiartekoen talde gisa.
 • Eskolaren ekintzetan parte hartzea
 • Familiartekoen eta ikasleen artean planifikatutako ekintzak ditugu
ondorioak1
ONDORIOAk
 • Familiartekoen eta staff-aren artean ezarritako oztopoak hausten dituzte eta helburu berak dituzten helduen multzo bezala ikusten dute elkar, gainera giro sozial beroa sortzen dute.