CREATIVITATE SI  INOVATIE PENTRU O EDUCATIE PLURILINGVA IN EUROPA
Download
1 / 16

CREATIVITATE SI INOVATIE PENTRU O EDUCATIE PLURILINGVA IN EUROPA drd. Nicoleta Miclăuş - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

CREATIVITATE SI INOVATIE PENTRU O EDUCATIE PLURILINGVA IN EUROPA drd. Nicoleta Miclăuş Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi. ARGUMENTE PENTRU PROMOVAREA PLURILINGVISMULUI. creşterea competitivităţii pe piaţa muncii;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CREATIVITATE SI INOVATIE PENTRU O EDUCATIE PLURILINGVA IN EUROPA drd. Nicoleta Miclăuş' - inge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CREATIVITATE SI INOVATIE PENTRU O EDUCATIE PLURILINGVA IN EUROPA

drd. Nicoleta Miclăuş

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi


Argumente pentru promovarea plurilingvismului
ARGUMENTE PENTRU PROMOVAREA PLURILINGVISMULUI IN EUROPA

 • creşterea competitivităţii pe piaţa muncii;

 • facilitarea mobilităţii profesionale;

 • perspective de carieră mai bune;

 • consolidarea procesului de învăţare continuă;

 • favorizarea relaţiilor interculturale;

 • dezvoltarea patrimoniului cultural european.


Politici le lingvistice ale uniunii europen e
POLITICI IN EUROPALELINGVISTICE ALE UNIUNII EUROPENE

 • Cartea albă: fiecare cetăţean european să vorbească cel puţin 2 limbi străine

 • Consiliul european de la Barcelona : învăţarea a cel puţin două limbi străine de la cea mai fragedă vârstă.

 • Anul European al limbilor (2001)

 • Profilul european pentru formarea profesorilor de limbi străine

 • Programele Lingua, Socrates şi Leonardo da Vinci

 • Certificatul European- pentru cele mai inovatoare si creative proiecte din domeniul predării şi învăţării limbilor străine


Politicile lingvistice ale Consiliului Europei IN EUROPA

 • Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare

 • Portofoliul European al Limbilor

 • Paşaportul Lingvistic Europass

 • De la diversitate lingvistică la educaţie plurilingvistică: ghid pentru elaborarea politicilor lingvistice educaţionale

 • Profiluri de politici lingvistice educaţionale

 • Standarde europene de competenţe lingvisitice pentru transparenţă şi calitate


Plurilingvismul precizari conceptuale
PLURILINGVISMUL- PRECIZARI CONCEPTUALE IN EUROPA

 • Yves Bertrand, H. Christ :  

  "Plurilingvismul nu înseamna ca un individ stapâneste mai multe limbi la acelaşi nivel. O persoana poate fi considerată plurilingva dacă are cunostinte limitate în cel putin doua limbi, pe lânga cea materna, în mai multe domenii ale discursului, astfel încât ei sa poata construi contacte sociale în aceste limbi când scriu sau citesc, vorbesc sau asculta " (1990, p. 44).


 • Cadrul European Comun de Referinta pentru IN EUROPA

  Limbi definesteplurilingvismulca:

  "abilitatea de a folosi limbi în scopul comunicarii si de a lua parte la acţiune interculturala unde o persoana vazuta ca actor social, progreseaza la niveluri diferite în mai multe limbi si experienţa a mai multor culturi" (2001, p. 168).


 • Ghidul pentru elaborarea politicilor lingvistice educaţionale face distinctia dintre:

 • multilingvism- trimite la prezenţa într-o zonă geografică determinată la existenţa unei « varietăţi de limbi » , recunoscute sau nu ; într-o astfel de zonă, indivizii pot fi monolingvi şi nu vorbesc decât propria lor limbă ;

 • plurilingvism - presupunefolosirea a mai multor limbi de acelaşi individ. Aşadar, o societate plurilingvă este formată în majoritate din indivizi capabili să se exprime în mai multe limbi la niveluri diferite de competenţă (2007, p. 9).


Scopurile educa iei plurilingve
SCOPURILE EDUCAŢIEI PLURILINGVE educaţionale

Øde a constientiza pe oricine si de a valoriza natura repertoriului lor lingvistic si cultural ;

Øde a influenta reprezentarile si atitudinile pe care le au elevii în ceea ce priveste limbile, functionarea si rolul lor ;

Øde a afecta dispozitiile si strategiile lor de învatare dotandu-i cu un anumit numar de instrumente euristice simple ;

Øde a dezvolta capacitatile lor lingvistice.


NOI PARADIGME DE INVATARE educaţionale

A LIMBILOR STRAINE

Trecerea de la paradigma monolingvă la cea plurilingvă implică o serie de schimbări majore :

 • Schimbarea obiectivului învatarii limbilor straine : constituirea unui repertoriu lingvistic compozit

 • Modificarea conceptiei competentelor : catre o competenta plurilingva

 • Inovarea demersului pedagogic : dezvoltarea abordărilor plurale


ABORDARE PLURALA educaţionale

 • termen introdus de Michel Candelier: « demersul pedagogic în care elevul lucreaza simultan în mai multe limbi » (2008, p. 4).

 • au fost identificate patru abordari didactice :

  1.Abordarea interculturala

  2. Didactica integrata a limbilor predate

  3. Intercomprehensiunea limbilor inrudite 

  4. Sensibilizarea pentru studiul limbilor straine


ASPECTE PRIVIND ALCATUIREA UNUI CURRICULUM PLURILINGV educaţionale

Ghidul pentru elaborarea politicilor lingvistice prezinta urmatoarele etape :

 • explicarea finalitatilor politicilor lingvistice educaţionale de catre responsabilii politici;

 • definirea actiunilor menite a valoriza si dezvolta repertoriile plurilingve ale cetatenilor;

 • definirea obiectivelor globale;

 • organizarea dezvoltării competenţei plurilingve pe tot parcursul vietii;

 • luarea în sarcina a unei educatii pentru plurilingvism în cadrul unei educatii pluriculturale.


Principiile educa iei plurilingve
PRINCIPIILE educaţionale EDUCAŢIEI PLURILINGVE

Véronique Castellotti, Daniel Coste si Jean Duverger au propus sapte principii operationale :

 • De la plurilingvismul limitat la anumite situatii, deseori cu conotatie elitista, la un plurilingvism pentru toti ;

 • De la plurilingvismul care ignora repertoriilor elevilor si ale comunitatii apropiate la un plurilingvism incluziv, recunoscut si valorizat de scoala;

 • De la învatarea unor anumite limbi catre o educatie lingvistica generala, deschisa diversitatii lingvistice si culturale;


 • De la invatamantul compartimentat pe diferite limbi la o concepţie holistica a invatarii limbilor;

 • De la o politica lingvistica centrala la politici lingvistice impartasite şi parţial descentralizate;

 • De la o logică a adaugarii limbilor la curriculum la cea a unui curriculum integrat a limbilor;

 • De la o viziune a stilului « totul si imediat » la o politica lingvistica realista a «pasilor marunti ».


Curriculum plurilingv
CURRICULUM PLURILINGV  concepţie holistica a invatarii limbilor;

 • sa ia în considerare dimensiunea interculturala si nevoile grupurilor implicate ;

 • sa se sprijine pe o abordare pedagogica care sa permita luarea în consideraţie a particularitatilor fiecarei discipline nelingvistice;

 • sa aleaga un pluringvism echilibrat, veghind la mentinerea limbilor locale ca limbi de scolarizare ;

 • sa defineasca un profil al absolvenţilor în concordanta cu principiile unei educaţii plurilingve interculturale de calitate ;

 • să propună evaluari care să valorizeze achizitiile praxeologice.


ABORDĂRI METODOLOGICE SI concepţie holistica a invatarii limbilor;

STRATEGII DIDACTICE

 • realizarea de proiecte pedagogice care sa permita expunerea periodica a elevilor la mai multe limbi ;

 • cultivarea unei « meta » reflectii asupra limbajului si limbilor;

 • dezvoltarea orala si scrisa paralela  ;

 • exersarea lecturii si scrierii în doua limbi;

 • abordarea integrativa a limbilor;

 • utilizarea limbilor straine pentru a învata cunostinte non-lingvistice.


DIFICULTATI concepţie holistica a invatarii limbilor;

Ghidul pentru elaborarea politicilor lingvistice a identificat mai multi factori :

 • costurile de predare ;

 • posibilitatea profesorilor de a preda mai multe limbi straine, regionale;

 • discrepante între cantitatea de munca si timpul profesorului;

 • locul limbilor în cadrul examinarilor.


ad