Leesbaar Landschap
Download
1 / 27

Leesbaar Landschap Een bruikbaar kader voor leren en beleven - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Leesbaar Landschap Een bruikbaar kader voor leren en beleven Met mensen anders kijken naar en praten over landschap. IVN & Landschap. IVN Missie: IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Leesbaar Landschap Een bruikbaar kader voor leren en beleven' - inga-sims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Leesbaar Landschap

Een bruikbaar kader voor leren en beleven

Met mensen anders kijken naar en praten over landschap


Ivn landschap
IVN & Landschap

IVN Missie:

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu

en landschap.

Actief leren en beleven staat hierbij centraal


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

1 Dit willen mensen: leren én beleven

Absorptie

Passieve

Deelname

Actieve

Deelname

Onderdompeling

Organiseren van belevenissen = aanspreken van deelnemersLeesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Landschap

Dier & Plant

Landgebruik?

Biotopen?

Soorten?

Landschap

Ruimte, lijnen & patronen

Ruimtelijke opbouw?

Lijnen in beplanting,

verkaveling, (water)wegen)?

Netwerk van natuurelementen?

Wat zie ik?

Wat vertelt mij dat?

Wat vind ik daarvan?

Seizoens kleuren of vormen?

Sezoensactiviteiten?

Andere landschapsveranderingen?

Seizoenen

Landschap

Kenmerkende patronen,

landschapselementen of gebouwen?

Ontwikkeling in landgebruik?

Landschap gerelateerde gewoonten

of verhalen?

Historie

Landschap


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

De ecoloog

De geograaf

De brillen van...

De seizoenen

De historicus


Ommetje verleden heden en toekomst

Ommetje verleden, heden en toekomst

Cursus: Landschapscursus 2012Samenstellers: Theo Bouten en Marije Freriks


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

De route:Het startpunt van het ommetje is de St.Rochuskapel, gelegen aan de Kamp 14 te Well. Geografische coördinaten: 201.571/397.672. Op het kaartje is het ommetje in geel pad aangegeven en loopt door de buurtschappen de Kamp en de Vossenheuvel.De lengte is ca. 5,6 kilometer. De wandeling door buurtschap de Kamp is circa 2 kilometer en is afzonderlijk te lopen.Het gebied is minder geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Buurtschap de Kamp

Jaartal: 1573

Jaartal: 1910


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Coördinaat: 201.695/ 397.564


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

In 1705 bouwde de op de kamp wonende Dereck Daemen 't eerste kapelletje aan de Veldweg in Well

Mariakapel Op de Kamp.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Boerderijen op de Kamp kapelletje aan de Veldweg in Well

Opde kamp waren in het verleden ongeveer 15 boerderijen. Heden ten dage telt het buurtschap circa 10 boerderijen, 4 woonhuizen en een vakantiepark. Een aantal boerderijen staan er nu nog, sommigen geheel in oude staat, anderen zijn gerestaureerd.

Eikelenboomsche Hof


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Pylorius Hof kapelletje aan de Veldweg in Well

St.Jacobshoeve

Portmansgoed

Hubertushof


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Buurtschap de Vossenheuvel. kapelletje aan de Veldweg in Well

In dit gebied zijn nog restanten van de rivierduinen te vinden. Rivierduinen zijn ontstaan door het opwaaien van dekzand. Rivierduinen zijn een vrij zeldzaam fenomeen in het Nederlandse landschap. De meeste rivierduinen zijn aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, ontstaan. Rivieren ondergingen toen grote seizoensgebonden schommelingen.

Bodemonderzoek B.

Coördinaat: 201.517/399.026.

Het gebied de Vossenheuvel kenmerkt zich, naast de rivierduinen, voornamelijk door weiden en akkerbouw, met onder andere maïs en pompoenen. Sommige weidepercelen zijn door houtwallen omzoomd, anderen door kleine percelen bos. Deze dienen, vroeger maar ook nu nog, als afscheiding voor het vee. Ook zijn er her en der verspreid stukjes broekbos


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Uitzicht op de winterbedding van de maas. kapelletje aan de Veldweg in Well

Dit gedeelte staat op het moment dat er hoogwater is, wat toch bijna jaarlijks voorkomt, onder water. Op deze lagere gronden bevinden zich thans meerdere waterlopen en sloten. Die zijn nodig om overtollig water in natte periodes af te voeren ten behoeve van het landbouwkundig gebruik.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Hier hebben we een doorkijkje naar op het lager gelegen Heuloërbroek.

Dit is een laagte welke continu wordt gevoed met grondwater. Voordat het gebied ontgonnen werd bevond zich hier een moeras, waar veen zich heeft ontwikkeld.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Toekomst Heuloërbroek.

Hoogwatergeul Well-Aijen / Maaspark Well


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Archeologie Heuloërbroek.

Archeologische vindplaats. Project afgerond in 2011.

Perceel is weer in oude staat hersteld.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Landschap en cultuurhistorie doelen / gewenste situatie Heuloërbroek.

Door het verbeteren en versterken van het rivierenlandschap vanuit een visueel ruimtelijk en cultuurhistorisch oogpunt kan een kwaliteitsimpuls voor het landschap worden gegeven. Hierbij moet men denken aan:

- Het versterken van het cultuurlandschap op de hogere gronden met behoud van de karakteristieke openheid,

- Het realiseren van een meer natuurlandschap in de oude stroomgeulen en laagtes,

- Het herstellen van het Maasheggenlandschap.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

De kwaliteitsimpuls kan worden bewerkstelligd door op een goede wijze de ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:

grasland, hooiland, en natte bosjes in de lagere delen, en bouwland op de hogere delen;

het aanbrengen van maasheggen tussen de graslandvegetatie in de lagere delen, als accentuering van oude akkergrenzen of als fysieke begrenzing tussen respectievelijk landbouw en natuur;

het aanbrengen van kleine landschapselementen, zoals:

- begeleidende wegbeplanting langs oude wegen,

- solitaire bomen als markering van het cultuurlandschap,

- het stimuleren van landschappelijke erfbeplanting.


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Werkvorm 1 goede wijze de ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:

Werkvormen

Luisteren, vragen en antwoorden.

Wij als gidsen willen graag in contact staan met het publiek.

We hebben een aantal foto's gemaakt van de diverse landschapselementen.

We delen aan de deelnemers de foto’s uit en vragen hen om een reactie op de foto, wanneer men onderweg

het element tegenkomt .

Het doeler achter is dat deelnemers zelf leren kijken naar het landschap en wat dit te bieden heeft. Daarbij kan men ook enigszin kennis opdoen van elkaar en avan de gids. Belngrijk s wel dat de deelnemrs ook luisteren naar de ander.

.Toegang tot et geied. Heeft u enig idee welk gebied U gaat bezoeken en wat hoopt U hier te vinden?

.Welke boom zou dit kunnen zijn, vewijst dit ook naar de bodemstructuur?

.Wat ziet U op deze foto? In de vete de brug welk de weg verbind

.Deze foto is van de andere kant hgenomen

.Kunt U iets vertellen over de plant?

.Wat is er gebeurd met deze boom

.Welke bomen zijn dit en benoem een kenmerk?

.Kunt U iets vertellen over de struiken, waar deze bessen aanhangen

.Wat is de functie cvan deze paal?

.Wanneer bomen gekapt worden blijven de stronken achter, voor welke planten, vruchten is dit een prima voedingsbodem.

.Laat Uw fatasie heirop los?

.Waar verwijst dit jaartal naar?

.De bewoner die in deze boerderij heeft dit gemaakt van wilgentakken. Welke gedachte heeft hij hierbij gehad?

.Wat ziet U?

.Vertelt U een s wat over deze vruchten?

16.

17.

18

19.

WERKVORM GRONDBOREN.

Werkvormen

Luisteren, vragen en antwoorden.

Wij als gidsen willen graag in contact staan met het publiek.

We hebben een aantal foto's gemaakt van de diverse landschapselementen.

We delen aan de deelnemers de foto’s uit en vragen hen om een reactie op de foto, wanneer men onderweg

het element tegenkomt .

Het doeler achter is dat deelnemers zelf leren kijken naar het landschap en wat dit te bieden heeft. Daarbij kan men ook enigszin kennis opdoen van elkaar en avan de gids. Belngrijk s wel dat de deelnemrs ook luisteren naar de ander.

.Toegang tot et geied. Heeft u enig idee welk gebied U gaat bezoeken en wat hoopt U hier te vinden?

.Welke boom zou dit kunnen zijn, vewijst dit ook naar de bodemstructuur?

.Wat ziet U op deze foto? In de vete de brug welk de weg verbind

.Deze foto is van de andere kant hgenomen

.Kunt U iets vertellen over de plant?

.Wat is er gebeurd met deze boom

.Welke bomen zijn dit en benoem een kenmerk?

.Kunt U iets vertellen over de struiken, waar deze bessen aanhangen

.Wat is de functie cvan deze paal?

.Wanneer bomen gekapt worden blijven de stronken achter, voor welke planten, vruchten is dit een prima voedingsbodem.

.Laat Uw fatasie heirop los?

.Waar verwijst dit jaartal naar?

.De bewoner die in deze boerderij heeft dit gemaakt van wilgentakken. Welke gedachte heeft hij hierbij gehad?

.Wat ziet U?

.Vertelt U een s wat over deze vruchten?

16.

17.

18

19.

WERKVORM GRONDBOREN.

14

14

9

12

16

9

12

16

1

1

2

1525

6

2

1525

6

8

8

10

5

17

7

10

5

17

7

3

11

18

3

11

18

4

13

19

4

13

19


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Werkvorm 2 goede wijze de ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:

Bodemonderzoek


Leesbaar landschap een bruikbaar kader voor leren en beleven

Werkvorm 3 goede wijze de ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:


Einde van de presentatie bedankt voor uw aandacht

Einde van de presentatie. goede wijze de ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:Bedankt voor Uw aandacht