Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017

play fullscreen
1 / 14
Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017
237 Views
Download Presentation
infinity
Download Presentation

Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svenska Brandbefälets RiksförbundFörslag till vision och mål 2009 - 2017 Svenska Brandbefälets Riksförbund

 2. Förbundskongressens beslut maj 2008 Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa ny vision och målsättningar för SBR. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 3. Arbetsmodellen, ”Effektivitetskonen” VISION Strukturen/organisationen MÅL METODER ROLLER/KOMPETENS RELATIONER Människorna ARBETSKLIMAT Svenska Brandbefälets Riksförbund

 4. Förslag Vision – om tre kongressperioder ”Svenskt brandbefäl, alltid steget före inom samhällsskydd och beredskap” Svenska Brandbefälets Riksförbund

 5. Förslag Mål om tre kongressperioder • Brandbefälet leder det lokala arbetet inom samhällsskydd och beredskap, • SBR är en av de tre största aktörerna som organiserar kompetensutveckling av räddningstjänsten, • SBR är en respekterad opinionsbildare inom samhällsskydd och beredskap, • SBR är en jämställd förening, • SBR har en mångfald som motsvarar hela samhällets mångfald, • Brandbefälet kan arbeta samordnat med varandra nationellt och internationellt. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 6. Förslag Metoder (1/3) • Medlemskommunikation: • Tidningen Räddningsledaren • SBR: s hemsida • SBR är värd för forum/arenor i ämnesspecifika frågor inom vår bransch • BRAND-konferenserna tillsammans med SBF • Samordnade aktiviteter i länsföreningarna • Samla alla under ett gemensamt varumärke • Rationell föreningsadministration: • Förenklad föreningsadministration • Fokus på sakfrågorna • Intressebevakning med: • Myndigheter • Samverkande organisationer Svenska Brandbefälets Riksförbund

 7. Metoder (2/3) Kompetensutveckling: Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling (IRL) Arbete tillsammans med SBF Gemensamma aktiviteter i SBR: s regi Skapa arenor för gemensamt lärande inom viktiga och angelägna områden Internationellt samarbete: SBR: s medlemskap i FEU (den europeiska brandbefälsföreningen) Nordiska brandbefälsföreningar – och vårt gemensamma nätverk Förslag Svenska Brandbefälets Riksförbund

 8. Metoder, specificerade (3/3) Förslag En idé som förts fram är att skapa nationella arbetsgrupper/utskott inom ämnesspecifika frågor, t.ex. ledarskap, förebyggande brandskydd, stabs- och ledningsarbete, metod/teknik m.fl. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 9. Förslag Roller/kompetens (1/2) • Kongressen: • Uppgift: SBR: s högsta beslutande organ. • Tidsperspektiv: Tre år och längre, • Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. • Förbundsstyrelsen (FS): • Uppgift: Bereder åt kongressen, fastställer verksamhetsplan, budget, årsredovisning, följer upp VU: s arbete. • Tidsperspektiv: 0,5 – 3 år, • Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 10. Förslag Roller/kompetens (2/2) • Verkställande utskottet (VU): • Uppgift: Beredande och verkställande organ åt Kongressen och FS. Ansvarar för löpande verksamhet, Företräder SBR externt • Tidsperspektiv: Dagligt – 1 år • Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. • Länsförening/-arna: • Uppgift: Medlemsvård, regional mötesplats, arrangerar attraktiva aktiviteter, företräder SBR på regional nivå. • Tidsperspektiv: Daglig – tre år • Geografi: Regionalt perspektiv. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 11. Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: Nyfikenhet. Respekt. Närhet. Ha kul. Förslag Svenska Brandbefälets Riksförbund

 12. Förslag Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: • Nyfikenhet:Vi har en öppenhet inför ny kunskap, vår omvärld och andra kulturer. Vi är utforskande ock skapar nya tillfällen till lärande i vardagen, • Respekt: Vi accepterar och respekterar varandra och varandras åsikter, • Närhet:SBR finns där medlemmarna finns. Vi stödjer varandra i med- och motgång, vår förening inbjuder till medskapande delaktighet. • Ha kul:Vår gemenskap utvecklar oss som yrkesmänniskor under trevliga former. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 13. Tidplan för ny vision och målsättningar för SBR Förslag till SBR: s vission och mål för kongressperioden. Antas Förankring och prövning i länsföreningarna. Klart FS i Borlänge. Fastställ 2008-11-21 2009-04-10 2009-05-26 Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund

 14. Frågor till Dig: • Fundera över vad du tycker om förslaget. Vad är bra? Vad kan/ska utvecklas mer? Vad innebär det för dig som medlem? • Ge återkoppling till din länsförening eller direkt via SBR: s hemsida,www.brandbefal.se Svenska Brandbefälets Riksförbund