a z illet kekr l sz l 1990 vi xciii t rv ny v ltoz sai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A z illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A z illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

A z illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Updated on

A z illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai. Öröklési és ajándékozási illeték. 2009.07.09. naptól mentes az ajándékozási illeték alól:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A z illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Öröklési és ajándékozási illeték

2009.07.09. naptól mentes az ajándékozási illeték alól:

 • A gazdasági társaság térítésmentes eszközátruházás keretében történő ingó vagyontárgy szerzése, ha az a 18. § (2) bekezdése alapján nem tartozik a visszterhes vagyonátruházási illeték alá (nem mentes a gépjármű, pótkocsi, közterületen álló ingatlannak nem minősülő felépítmény)
 • A követelés gazdálkodó szervezetek közötti ingyenes megszerzésével kapcsolatos ügylet [követelés elengedés, tartozás átvállalás]
 • Hitelintézet által elengedett követelés, ha a hitelintézet igazolja, hogy az elengedés az adós és családja megélhetése ellehetetlenülésének megelőzése érdekében történik, az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján
 • 2010.01.01. naptól megszűnik az üzletrész öröklésének illetékmentessége
visszterhes vagyon truh z si illet k
Visszterhes vagyonátruházási illeték

2010.01.01-jétől visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá esik a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése, ha a vagyonszerző tulajdonában álló vagyoni betétek összege eléri, vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75 %-át

A HÁZASTÁRS, A BEJEGYZETT ÉLETTÁRS, GYERMEK, SZÜLŐ, VALAMINT A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS(OK) TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYONI BETÉTEKET IS SZÁMBA KELL VENNI.

visszterhes vagyon truh z si illet k1
Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaság fogalma:

- ha belföldön lévő ingatlantulajdonnal rendelkezik,illetve

- belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságban legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel rendelkezik

 • Közvetett részesedés arányának meghatározásának menete megtalálható az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontjában
visszterhes vagyon truh z si illet k2
Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Az illeték alapja (Itv. 102. § (1) bekezdés e) pont):

- atársaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értéke,

- növelve a társaság közvetlen, vagy közvetett 75 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értékének a részesedésre eső arányával

 • Illetékalap csökkentő:

- a 2010.01.01. előtt megszerzett,

- a 2010. 01.01-jét követően, de 5 évnél régebben megszerzett,

- az ajándékozás, öröklés útján megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi érték

- 75% feletti újabb részesedés megszerzése esetén azon vagyoni betétre jutó forgalmi érték, amely után az illetéket már megfizették

visszterhes vagyon truh z si illet k3
Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Az illetéket az összeszámítandó vagyoni betétek tulajdonosai külön-külön kötelesek megfizetni a tulajdonukban levő vagyoni betétek alapján számított illetékalap után.
 • Bejelentési kötelezettség azt a vagyonszerzőt terheli, akinek vagyonszerzésével a vagyoni betétek összege eléri az összes vagyoni betét 75 %-át.
 • Bejelentendő:

- az összeszámítandó vagyoni betéttel rendelkező személyek azonosító adatai (név, adóazonosító jel, vagy adószám),

- a részesedések aránya

illet k m rt kek
Illeték mértékek
 • 2010.01.01-jétől a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökken.

Ha az ingatlan forgalmi értéke az 1 Mrd forintot meghaladja, az e fölötti rész után az illeték mértéke 2 %, de ingatlanonként max. 200 millió forint.

Ez a szabály az ingatlanos társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén is alkalmazandó

 • Lakástulajdon szerzése esetén az illeték 4 millió forintig 2 %, e fölött - a korábbi 6 % helyett - 4%
illet kmentess g
Illetékmentesség

Megszűnik a gazdálkodó szervezetek átalakulására vonatkozó általános mentesség, helyette

 • A TAO tv. szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés, és
 • A TAO tv. szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés válik illetékmentessé
l zingc gek
Lízingcégek

Az ingatlanforgalmazók kedvezményét (2% -os illeték), valamint a gépjárműforgalmazók mentességét 2010.01.01. naptól bármelyik lízingcég igénybe veheti, nincs meghatározva, hogy a lízingtevékenységen belül milyen arányt képviseljen az ingatlan,illetve a gépjármű lízingje.

tmeneti rendelkez sek a gazdas gi v ls g hat sainak enyh t s re
Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére

Azokban a 2004.10.01. és 2009.05.31. között illetékkiszabásra bejelentett ügyekben, melyekben a vagyonszerző vállalta a lakóház felépítését (4 éves mentesség), a feltétel teljesítésének határideje 6 évre módosul, ha a vagyonszerző erre irányuló kérelmét benyújtja.

A kérelem benyújtásának határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő:

 • 2008.10.01. és 2010.01.15. között járt le => 2010.01.31.
 • 2010.01.15-ét követően járna le => a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta.
tmeneti rendelkez sek a gazdas gi v ls g hat sainak enyh t s re1
Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére

2 évvel került meghosszabbításra az ingatlanok továbbértékesítésére (ingatlanforgalmazók) nyitva álló határidő, a vagyonszerző erre irányuló kérelme benyújtása esetén.

A kérelem benyújtásának határideje, ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő:

 • 2008.10.01. és 2010.01.15. között járt le => 2010.01.31.
 • 2010.01.15-ét követően járna le => a továbbértékesítésre nyitva álló határidő lejárta.
tmeneti rendelkez sek a gazdas gi v ls g hat sainak enyh t s re2
Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére

A törvény kihirdetését követő naptól 2012.12.31-ig átmeneti illetékmentességben részesülnek azok a visszlízing ügyletben résztvevők, akik saját ingatlanukat értékesítik, és lízingelik vissza.