Kviz - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kviz PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Kviz
247 Views
Download Presentation
inez
Download Presentation

Kviz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kviz Pazi,smanji zvuk! Klikni ovde da počneš! Veljko Dragićević

  2. 1. Pitanje • Ko spada u živa bića? Ljudi,biljke,životinje Sunce,voda,vazduh,zemljište Bravo! Veljko Dragićević

  3. 2. pitanje Rešenje Dovrši! 4 6 10 14 Bravo! Veljko Dragićević

  4. 3. pitanje • Podvuci subjekat jednom,a predikat sa dve crte Ana radi prezentaciju. Rešenje Marko svaki dan trenira bejzbol. Bravo! Veljko Dragićević

  5. Rešenje 4. Pitanje Šta ima ovaj zec? Bravo! Veljko Dragićević

  6. 5. PItanje • Tigar je po ishrani? MESOJED SVAŠTOJED BILJOJED Bravo! Veljko Dragićević

  7. Bravo! 6. PITANJE • Pronađi razliku Veljko Dragićević

  8. 7. pitanje • Pronađi razliku Bravo! Veljko Dragićević

  9. 8. pitanje • Razvrsaj gde mu je mesto! Metal Plastika Papir Veljko Dragićević

  10. Hvala! • USKORO DALJE! Veljko Dragićević